Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny12 / 1
Biochemia plonów roślin uprawnychprzedmiot wspólny12 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny16 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gleboznawstwo 2przedmiot wspólny
Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychprzedmiot wspólny15 / 2
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mała retencja na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny15 / 1
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny11 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny13 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny11 / 2
Uprawa roślin rolniczych 1przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2Aprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Użytkowanie agregatów rolniczychprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny16 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie -bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny12 / 1
Biochemia plonów roślin uprawnychprzedmiot wspólny12 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny16 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gleboznawstwo 2przedmiot wspólny
Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychprzedmiot wspólny15 / 2
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mała retencja na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny15 / 1
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny11 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny13 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny11 / 2
Uprawa roślin rolniczych 1przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2Aprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Użytkowanie agregatów rolniczychprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny16 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie -bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny12 / 1
Biochemia plonów roślin uprawnychprzedmiot wspólny12 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny16 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gleboznawstwo 2przedmiot wspólny
Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychprzedmiot wspólny15 / 2
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mała retencja na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny15 / 1
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny11 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny13 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny11 / 2
Uprawa roślin rolniczych 1przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2Aprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Użytkowanie agregatów rolniczychprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny16 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie -bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gleboznawstwo 2przedmiot wspólny
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 1przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2Aprzedmiot wspólny
Użytkowanie agregatów rolniczychprzedmiot wspólny
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie -bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biochemia glebprzedmiot wspólny12 / 1
Biochemia plonów roślin uprawnychprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 1
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny16 / 2
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychprzedmiot wspólny15 / 2
Mała retencja na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny11 / 1
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyprzedmiot wspólny13 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2