Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Zdrowy tryb życia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zdrowy tryb życia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>, Renata Gamrat <Renata.Gamrat@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 18 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomosc ogólnych zasad zywienia.
W-2Znajomość podstawowych surowców i produktów pochodzenia roslinnego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wyrobienie nawyku zdrowego trybu zycia poprzez własciwe wykorzystanie roslin ogrodniczych w aktywnym spedzaniu czasu.
C-2Zdobycie pogłebionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego zywienia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Oddziaływanie roslin ozdobnych na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. 22
T-A-2Własciwosci prozdrowotne i mozliwosci wykorzystania w zywieniu człowieka owoców pochodzacych ze stanowisk naturalnych.2
T-A-3Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. 33
T-A-4Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci.3
T-A-5Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index).2
T-A-6Znaczenie prawidłowych zestawów produktów spozywczych w leczeniu chorób metodami naturalnymi.Stworzenie całodziennego jadłospisu uwzgledniajacego prawidłowe łaczenie potraw.2
T-A-7Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego zwiazana z wysiłkiem fizycznym - dobór cwiczen fizycznych w zaleznosci od trybu pracy, wieku i płci.2
T-A-8Potrzeby psychiczne organizmu ludzkiego. masaz - jedna z metod medycyny dalekiego wschodu - masaż shiatsu.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach18
A-A-2Czytanie wskazanej literatury.6
A-A-3Analiza informacji zawartych na opakowaniach produktów zywnosciowych4
A-A-4Przygotowanie prezentacji multimedialnych.11
A-A-5Przygotowanie do dyskusji tematycznych.8
A-A-6Konsultacje.2
A-A-7Przygotowanie do testu zaliczajacego tematyke cwiczen.10
A-A-8uczestnictwo w proponowanych technikach masażu1
A-A-9uczestnictwo w proponowanych ćwiczeniach fizycznych1
61

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład informacyjny z prezentacja multimedialna
M-3Metody aktywizujace - dyskusja dydaktyczna zwiazana z tematyka cwiczen
M-4Metody praktyczne - pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w wykład konwersatoryjny
S-2Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w dyskusje
S-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-4Ocena podsumowująca: sprawdzian w formie testu
S-5Ocena formująca: zangażowanie studenta podczas zajęc aktywizujących

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A02_W01
Student zna własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
ROL_1A_W17R1A_W03InzA_W05C-2T-A-2, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1, S-4, S-2
ROL_1A_A04_W02
Student po zrealizowaniu część wykładowej będzie znał podstawowy skład roślinnych produktów spożywczych i będzie w stanie prawidlowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
ROL_1A_W18R1A_W05C-2T-A-2, T-A-4, T-A-6M-3, M-4S-3, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A02_U01
Student praktycznie wykorzystuje zdobyta wiedze w kształtowaniu zasad zdrowego trybu zycia poprzez własciwe wykorzystanie roslin ogrodniczych w tworzeniu otoczenia przyjaznego, sprzyjajacego aktywnemu spedzaniu czasu.
ROL_1A_U01R1A_U01C-1T-A-1, T-A-3M-1, M-2, M-3S-3, S-4
ROL_1A_A02_U02
Student potrafi samodzielnie skonstruować całodzienną dietę w oparciu o wartość odżywczą, dietetyczną i kaloryczną żywności.
ROL_1A_U01R1A_U01C-2T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-7M-1, M-2, M-4S-1, S-4, S-5
ROL_1A_A04_U03
Student będzie potrafił połączyć rekreacyjnie spędzanie wolnego czasu z właściwym doborem ćwiczeń fizycznych - dostosowanych do trybu życia, a tym samym potrzeb organizmu
ROL_1A_U01R1A_U01C-2T-A-2, T-A-5, T-A-7M-3, M-4S-3, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A02_K01
Student ma swiadomosc znaczenia roslin ogrodniczych w propagowaniu zdrowego zywienia i aktywnego spedzania czasu.
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-3S-4, S-2
ROL_1A_A04_K02
Student będzie miał świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu i spełnianiu ich podczas wolnego czasu
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-2T-A-5, T-A-7, T-A-8M-3, M-4S-3, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A02_W01
Student zna własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
2,0Student nie zna własciwosci prozdrowotnych surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
3,0Student zna w stopniu podstawowym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
3,5Student zna w stopniu zadowalajacym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
4,0Student zna w stopniu dobrym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
ROL_1A_A04_W02
Student po zrealizowaniu część wykładowej będzie znał podstawowy skład roślinnych produktów spożywczych i będzie w stanie prawidlowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
2,0Student nie zna podstawowy skład roślinnych produktów spożywczych
3,0Student zna wybrany skład roślinnych produktów spożywczych
3,5Student zna wybrany skład roślinnych produktów spożywczych i niewielkim stopniu potrafi prawidłowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
4,0Student zna skład roślinnych produktów spożywczych i dla niektórych produktów potrafi prawidłowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
4,5Student zna skład roślinnych produktów spożywczych i potrafi prawidłowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
5,0Student zna skład roślinnych produktów spożywczych i potrafi prawidłowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety uwzględniając preferencje spozywającego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A02_U01
Student praktycznie wykorzystuje zdobyta wiedze w kształtowaniu zasad zdrowego trybu zycia poprzez własciwe wykorzystanie roslin ogrodniczych w tworzeniu otoczenia przyjaznego, sprzyjajacego aktywnemu spedzaniu czasu.
2,0
3,0Student ma ogólne pojecie odnosnie kształtowania zasad zdrowego trybu zycia poprzez własciwe wykorzystanie roslin ogrodniczych w tworzeniu otoczenia przyjaznego, sprzyjajacego aktywnemu spedzaniu czasu.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_A02_U02
Student potrafi samodzielnie skonstruować całodzienną dietę w oparciu o wartość odżywczą, dietetyczną i kaloryczną żywności.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie skonstruowac całodzienna diete w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_A04_U03
Student będzie potrafił połączyć rekreacyjnie spędzanie wolnego czasu z właściwym doborem ćwiczeń fizycznych - dostosowanych do trybu życia, a tym samym potrzeb organizmu
2,0
3,0Student zna podstawowe ćwiczenia fizyczne, nie wdraża ich jako spędzanie wolnego czasu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A02_K01
Student ma swiadomosc znaczenia roslin ogrodniczych w propagowaniu zdrowego zywienia i aktywnego spedzania czasu.
2,0
3,0Student rozumie w stopniu podstawowym znaczenie roslin ogrodniczych w propagowaniu zdrowego zywienia i aktywnego spedzania czasu.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_A04_K02
Student będzie miał świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu i spełnianiu ich podczas wolnego czasu
2,0
3,0Student posiada w stopniu podstawowym świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu., PWN, Warszawa, 2004
  2. Hewson M., L., Horticulture as therapy. A practical guide to using as a therapeutic tool., HTM, 2004
  3. Hyams E., Rośliny w służbie człowieka., PWN, Warszawa, 1974
  4. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B., Rośliny kosmetyczne., TEKST, Bydgoszcz, 2007
  5. Keville K., Zielona apteka. Rośliny, które leczą i zapobiegają., Świat Książki, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Brud Wł., Konopacka I., Tajemnice aromaterapii., Pachnąca Apteka, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Oddziaływanie roslin ozdobnych na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. 22
T-A-2Własciwosci prozdrowotne i mozliwosci wykorzystania w zywieniu człowieka owoców pochodzacych ze stanowisk naturalnych.2
T-A-3Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. 33
T-A-4Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci.3
T-A-5Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index).2
T-A-6Znaczenie prawidłowych zestawów produktów spozywczych w leczeniu chorób metodami naturalnymi.Stworzenie całodziennego jadłospisu uwzgledniajacego prawidłowe łaczenie potraw.2
T-A-7Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego zwiazana z wysiłkiem fizycznym - dobór cwiczen fizycznych w zaleznosci od trybu pracy, wieku i płci.2
T-A-8Potrzeby psychiczne organizmu ludzkiego. masaz - jedna z metod medycyny dalekiego wschodu - masaż shiatsu.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach18
A-A-2Czytanie wskazanej literatury.6
A-A-3Analiza informacji zawartych na opakowaniach produktów zywnosciowych4
A-A-4Przygotowanie prezentacji multimedialnych.11
A-A-5Przygotowanie do dyskusji tematycznych.8
A-A-6Konsultacje.2
A-A-7Przygotowanie do testu zaliczajacego tematyke cwiczen.10
A-A-8uczestnictwo w proponowanych technikach masażu1
A-A-9uczestnictwo w proponowanych ćwiczeniach fizycznych1
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A02_W01Student zna własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat przechowalnictwa i przetwórstwa surowców rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie pogłebionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego zywienia.
Treści programoweT-A-2Własciwosci prozdrowotne i mozliwosci wykorzystania w zywieniu człowieka owoców pochodzacych ze stanowisk naturalnych.
T-A-4Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład informacyjny z prezentacja multimedialna
M-3Metody aktywizujace - dyskusja dydaktyczna zwiazana z tematyka cwiczen
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w wykład konwersatoryjny
S-4Ocena podsumowująca: sprawdzian w formie testu
S-2Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w dyskusje
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna własciwosci prozdrowotnych surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
3,0Student zna w stopniu podstawowym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
3,5Student zna w stopniu zadowalajacym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
4,0Student zna w stopniu dobrym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym własciwosci prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roslinnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A04_W02Student po zrealizowaniu część wykładowej będzie znał podstawowy skład roślinnych produktów spożywczych i będzie w stanie prawidlowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-2Zdobycie pogłebionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego zywienia.
Treści programoweT-A-2Własciwosci prozdrowotne i mozliwosci wykorzystania w zywieniu człowieka owoców pochodzacych ze stanowisk naturalnych.
T-A-4Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci.
T-A-6Znaczenie prawidłowych zestawów produktów spozywczych w leczeniu chorób metodami naturalnymi.Stworzenie całodziennego jadłospisu uwzgledniajacego prawidłowe łaczenie potraw.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujace - dyskusja dydaktyczna zwiazana z tematyka cwiczen
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-5Ocena formująca: zangażowanie studenta podczas zajęc aktywizujących
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowy skład roślinnych produktów spożywczych
3,0Student zna wybrany skład roślinnych produktów spożywczych
3,5Student zna wybrany skład roślinnych produktów spożywczych i niewielkim stopniu potrafi prawidłowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
4,0Student zna skład roślinnych produktów spożywczych i dla niektórych produktów potrafi prawidłowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
4,5Student zna skład roślinnych produktów spożywczych i potrafi prawidłowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety
5,0Student zna skład roślinnych produktów spożywczych i potrafi prawidłowo łączyć komponenty w celu skonstruowania odpowiedniej diety uwzględniając preferencje spozywającego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A02_U01Student praktycznie wykorzystuje zdobyta wiedze w kształtowaniu zasad zdrowego trybu zycia poprzez własciwe wykorzystanie roslin ogrodniczych w tworzeniu otoczenia przyjaznego, sprzyjajacego aktywnemu spedzaniu czasu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wyrobienie nawyku zdrowego trybu zycia poprzez własciwe wykorzystanie roslin ogrodniczych w aktywnym spedzaniu czasu.
Treści programoweT-A-1Oddziaływanie roslin ozdobnych na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. 2
T-A-3Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. 3
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład informacyjny z prezentacja multimedialna
M-3Metody aktywizujace - dyskusja dydaktyczna zwiazana z tematyka cwiczen
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-4Ocena podsumowująca: sprawdzian w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ogólne pojecie odnosnie kształtowania zasad zdrowego trybu zycia poprzez własciwe wykorzystanie roslin ogrodniczych w tworzeniu otoczenia przyjaznego, sprzyjajacego aktywnemu spedzaniu czasu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A02_U02Student potrafi samodzielnie skonstruować całodzienną dietę w oparciu o wartość odżywczą, dietetyczną i kaloryczną żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie pogłebionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego zywienia.
Treści programoweT-A-2Własciwosci prozdrowotne i mozliwosci wykorzystania w zywieniu człowieka owoców pochodzacych ze stanowisk naturalnych.
T-A-4Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci.
T-A-5Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index).
T-A-7Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego zwiazana z wysiłkiem fizycznym - dobór cwiczen fizycznych w zaleznosci od trybu pracy, wieku i płci.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład informacyjny z prezentacja multimedialna
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w wykład konwersatoryjny
S-4Ocena podsumowująca: sprawdzian w formie testu
S-5Ocena formująca: zangażowanie studenta podczas zajęc aktywizujących
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie skonstruowac całodzienna diete w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A04_U03Student będzie potrafił połączyć rekreacyjnie spędzanie wolnego czasu z właściwym doborem ćwiczeń fizycznych - dostosowanych do trybu życia, a tym samym potrzeb organizmu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie pogłebionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego zywienia.
Treści programoweT-A-2Własciwosci prozdrowotne i mozliwosci wykorzystania w zywieniu człowieka owoców pochodzacych ze stanowisk naturalnych.
T-A-5Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index).
T-A-7Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego zwiazana z wysiłkiem fizycznym - dobór cwiczen fizycznych w zaleznosci od trybu pracy, wieku i płci.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujace - dyskusja dydaktyczna zwiazana z tematyka cwiczen
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-5Ocena formująca: zangażowanie studenta podczas zajęc aktywizujących
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe ćwiczenia fizyczne, nie wdraża ich jako spędzanie wolnego czasu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A02_K01Student ma swiadomosc znaczenia roslin ogrodniczych w propagowaniu zdrowego zywienia i aktywnego spedzania czasu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Wyrobienie nawyku zdrowego trybu zycia poprzez własciwe wykorzystanie roslin ogrodniczych w aktywnym spedzaniu czasu.
C-2Zdobycie pogłebionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego zywienia.
Treści programoweT-A-1Oddziaływanie roslin ozdobnych na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. 2
T-A-2Własciwosci prozdrowotne i mozliwosci wykorzystania w zywieniu człowieka owoców pochodzacych ze stanowisk naturalnych.
T-A-3Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. 3
T-A-4Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny z prezentacja multimedialna
M-3Metody aktywizujace - dyskusja dydaktyczna zwiazana z tematyka cwiczen
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: sprawdzian w formie testu
S-2Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w dyskusje
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie w stopniu podstawowym znaczenie roslin ogrodniczych w propagowaniu zdrowego zywienia i aktywnego spedzania czasu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A04_K02Student będzie miał świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu i spełnianiu ich podczas wolnego czasu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-2Zdobycie pogłebionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego zywienia.
Treści programoweT-A-5Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index).
T-A-7Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego zwiazana z wysiłkiem fizycznym - dobór cwiczen fizycznych w zaleznosci od trybu pracy, wieku i płci.
T-A-8Potrzeby psychiczne organizmu ludzkiego. masaz - jedna z metod medycyny dalekiego wschodu - masaż shiatsu.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujace - dyskusja dydaktyczna zwiazana z tematyka cwiczen
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-5Ocena formująca: zangażowanie studenta podczas zajęc aktywizujących
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada w stopniu podstawowym świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu
3,5
4,0
4,5
5,0