Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Zasady kompozycji i dekoracji wnętrz:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zasady kompozycji i dekoracji wnętrz
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 1,50,33zaliczenie
wykładyW4 18 2,50,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, fizjologii i systematyce roślin, znajomość podstawowych gatunków roślin ozdobnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wartością dekoracyjną roślin ozdobnych
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi stylami i zasadami kompozycji roślinnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Historia dekoracji wnętrz materiałem roślinnym1
T-A-2Materiałoznawstwo i techniki stosowane w dekoracjach roślinnych1
T-A-3Zasady projektowania dekoracji roślinnych do określonych stylów wnętrz2
T-A-4Dekoracje o charakterze okolicznościowym3
T-A-5Dekoracje wielkoformatowe sal, hotelii, centrów handlowych.2
9
wykłady
T-W-1Asortyment roślin stosowanych w dekoracjach roślinnych2
T-W-2Dzieje dekoracji roślinnych2
T-W-3Elementy kompozycji roślinnej5
T-W-4Style kompozycji roślinnych9
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie opracowania wybranego tematu12
A-A-4przygotowanie do zaliczenia formy zajęć14
46
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie treści programowych15
A-W-3konsultacje10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia formy zajęć20
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (film, ekspozycja,pokaz)
M-4Metody praktyczne (pokaz, wystawa)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test
S-2Ocena podsumowująca: projekt

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O02-2_W01
Umie dobierać rośliny ozodbne do dekoracji wnętrz
ROL_1A_W11R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-4, M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O02-2_U01
Proponuje rodzaj kompozycji do dekoracji określonych wnętrz
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-4, M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O02-2_K01
student ma świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy na temat dekoracji wnętrz roślinami ozdobnymi
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-4, M-1, M-3, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O02-2_W01
Umie dobierać rośliny ozodbne do dekoracji wnętrz
2,0
3,0student umie wykorzystywać podstawowe gatunki roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O02-2_U01
Proponuje rodzaj kompozycji do dekoracji określonych wnętrz
2,0
3,0student potrafi dobrać w stopniu podstawowym okreśłony typ dekoracji do wybranego wnętrza
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O02-2_K01
student ma świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy na temat dekoracji wnętrz roślinami ozdobnymi
2,0
3,0student w stopniu podstawowym ma świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy na temat dekoracji wnętrz roślinami ozdobnymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Walther Beate, Kompozycje kwiatowe, Weltbild, Stuttgart, 2010
  2. Łukaszewska A., Skutnik E., Przewodnik florysty, SGGW, Warszawa, 2003
  3. Nizińska A., Bukieciarstwo i dekoracje roślinne, Hortpress, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Nizińska A., ABC Florystyk, Hortpress, Warszawa, 2008
  2. branżowe czasopisma, Florum, Nasz dom i ogród – flora, Florysta, 2014

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Historia dekoracji wnętrz materiałem roślinnym1
T-A-2Materiałoznawstwo i techniki stosowane w dekoracjach roślinnych1
T-A-3Zasady projektowania dekoracji roślinnych do określonych stylów wnętrz2
T-A-4Dekoracje o charakterze okolicznościowym3
T-A-5Dekoracje wielkoformatowe sal, hotelii, centrów handlowych.2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Asortyment roślin stosowanych w dekoracjach roślinnych2
T-W-2Dzieje dekoracji roślinnych2
T-W-3Elementy kompozycji roślinnej5
T-W-4Style kompozycji roślinnych9
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie opracowania wybranego tematu12
A-A-4przygotowanie do zaliczenia formy zajęć14
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie treści programowych15
A-W-3konsultacje10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia formy zajęć20
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O02-2_W01Umie dobierać rośliny ozodbne do dekoracji wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wartością dekoracyjną roślin ozdobnych
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi stylami i zasadami kompozycji roślinnych
Treści programoweT-W-1Asortyment roślin stosowanych w dekoracjach roślinnych
T-W-2Dzieje dekoracji roślinnych
T-W-3Elementy kompozycji roślinnej
T-W-4Style kompozycji roślinnych
T-A-3Zasady projektowania dekoracji roślinnych do określonych stylów wnętrz
T-A-5Dekoracje wielkoformatowe sal, hotelii, centrów handlowych.
T-A-4Dekoracje o charakterze okolicznościowym
T-A-1Historia dekoracji wnętrz materiałem roślinnym
T-A-2Materiałoznawstwo i techniki stosowane w dekoracjach roślinnych
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, wystawa)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (film, ekspozycja,pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test
S-2Ocena podsumowująca: projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student umie wykorzystywać podstawowe gatunki roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O02-2_U01Proponuje rodzaj kompozycji do dekoracji określonych wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wartością dekoracyjną roślin ozdobnych
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi stylami i zasadami kompozycji roślinnych
Treści programoweT-W-1Asortyment roślin stosowanych w dekoracjach roślinnych
T-W-2Dzieje dekoracji roślinnych
T-W-3Elementy kompozycji roślinnej
T-W-4Style kompozycji roślinnych
T-A-3Zasady projektowania dekoracji roślinnych do określonych stylów wnętrz
T-A-5Dekoracje wielkoformatowe sal, hotelii, centrów handlowych.
T-A-4Dekoracje o charakterze okolicznościowym
T-A-1Historia dekoracji wnętrz materiałem roślinnym
T-A-2Materiałoznawstwo i techniki stosowane w dekoracjach roślinnych
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, wystawa)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (film, ekspozycja,pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test
S-2Ocena podsumowująca: projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi dobrać w stopniu podstawowym okreśłony typ dekoracji do wybranego wnętrza
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O02-2_K01student ma świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy na temat dekoracji wnętrz roślinami ozdobnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wartością dekoracyjną roślin ozdobnych
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi stylami i zasadami kompozycji roślinnych
Treści programoweT-W-1Asortyment roślin stosowanych w dekoracjach roślinnych
T-W-2Dzieje dekoracji roślinnych
T-W-3Elementy kompozycji roślinnej
T-W-4Style kompozycji roślinnych
T-A-3Zasady projektowania dekoracji roślinnych do określonych stylów wnętrz
T-A-5Dekoracje wielkoformatowe sal, hotelii, centrów handlowych.
T-A-4Dekoracje o charakterze okolicznościowym
T-A-1Historia dekoracji wnętrz materiałem roślinnym
T-A-2Materiałoznawstwo i techniki stosowane w dekoracjach roślinnych
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, wystawa)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (film, ekspozycja,pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym ma świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy na temat dekoracji wnętrz roślinami ozdobnymi
3,5
4,0
4,5
5,0