Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Sztuka doboru win:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sztuka doboru win
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i wymaganiach siedliskowych winorośli, znajomość chorób i szkodników występujących na roślinach.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Typologia win
C-2Wpływ środowiska na jakość wina
C-3Dobór win do potraw i okoliczności
C-4Sposoby oceny win

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Historia wina na świecie. Najważniejsze szczepy winorośli i ich przeznaczenie. Główne regiony produkcji wina.1
T-W-2Wpływ czynników uprawowych na cechy jakościowe owoców – barwa, smak, ekstrakt i kwasowość. Metody określania dojrzałości zbiorczej owoców. Wpływ sposobu produkcji na jakość produktu finalnego. Technologia produkcji win białych, różowych, czerwonych, musujących.3
T-W-3Fizjologia smaku. Budowa i funkcjonowanie zmysłów. Aromaty i wady wina. Przechowywanie win, strategia dojrzewania, wady wina. Sztuka somalierska. Wino i potrawy – zasady ogólne.2
T-W-4Degustacje analityczne, z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.3
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
A-W-3konsultacje5
A-W-4studiowanie fachowej literatury5
A-W-5przygotowanie do wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: ocena pracy w zespole

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O05-1_W01
Rozumie wpływ czynników środowiskowych na jakość owoców różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
ROL_1A_W11R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-2T-W-2M-4, M-2, M-3, M-1S-1
ROL_1A_O05-1_W02
Zna odmiany i szczepy winorośli.
ROL_1A_W01, ROL_1A_W11R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-2T-W-1M-4, M-2, M-3, M-1S-1
ROL_1A_O05-1_W03
Rozumie znaczenie terminu zbioru na jakość owoców i win z różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
ROL_1A_W11R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-2T-W-2M-4, M-2, M-3, M-1S-1
ROL_1A_O05-1_W04
Zna podstawy sztuki somalierskiej. Umie określić sposób wykorzystania, wartość gospodarczą oraz walory smakowe i zapachowe win różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli.
ROL_1A_W11R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-4, C-1, C-3T-W-4, T-W-3M-4, M-2, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O05-1_U01
Umie ocenić owoce winorośli.
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-2T-W-2M-4, M-2, M-3, M-1S-1
ROL_1A_O05-1_U02
Potrafi prowadzić dokumentacje.
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-4T-W-4, T-W-3, T-W-2M-4, M-2, M-3, M-1S-1
ROL_1A_O05-1_U03
Potrafi oceniać wina.
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-4, C-1, C-3T-W-4, T-W-3M-4, M-2, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O05-1_K01
Jest zorientowany w aktualnych preferencjach konsumentów.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-4, C-1, C-3T-W-1M-4, M-2, M-3, M-1S-1
ROL_1A_O05-1_K02
Jest zorientowany w sposobie pracy sommaliera.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-4, C-1, C-3T-W-4, T-W-3M-4, M-2, M-3, M-1S-1
ROL_1A_O05-1_K03
Potrafi zorganizować pracę w zespole.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-4, C-1, C-3T-W-4, T-W-3M-4, M-2, M-3, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O05-1_W01
Rozumie wpływ czynników środowiskowych na jakość owoców różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym rozumie wpływ czynników środowiskowych na jakość owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-1_W02
Zna odmiany i szczepy winorośli.
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-1_W03
Rozumie znaczenie terminu zbioru na jakość owoców i win z różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym rozumie wpływ terminu zbioru na jakość owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-1_W04
Zna podstawy sztuki somalierskiej. Umie określić sposób wykorzystania, wartość gospodarczą oraz walory smakowe i zapachowe win różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli.
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O05-1_U01
Umie ocenić owoce winorośli.
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-1_U02
Potrafi prowadzić dokumentacje.
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność prowadzenia dokumentacji
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-1_U03
Potrafi oceniać wina.
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność oceniania wina
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O05-1_K01
Jest zorientowany w aktualnych preferencjach konsumentów.
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych preferencjach konsumentów
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-1_K02
Jest zorientowany w sposobie pracy sommaliera.
2,0
3,0student zna podstawy pracy sommaliera
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-1_K03
Potrafi zorganizować pracę w zespole.
2,0
3,0student stara się pracować w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Caroline Darbonne, Pascal, Harmonia smaków.Wina i potrawy
  2. Ed McCarty, Style i smaki wina

Literatura dodatkowa

  1. Luis Tomas, Melgar Gil, Encyklopedia wina, Świat Win

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia wina na świecie. Najważniejsze szczepy winorośli i ich przeznaczenie. Główne regiony produkcji wina.1
T-W-2Wpływ czynników uprawowych na cechy jakościowe owoców – barwa, smak, ekstrakt i kwasowość. Metody określania dojrzałości zbiorczej owoców. Wpływ sposobu produkcji na jakość produktu finalnego. Technologia produkcji win białych, różowych, czerwonych, musujących.3
T-W-3Fizjologia smaku. Budowa i funkcjonowanie zmysłów. Aromaty i wady wina. Przechowywanie win, strategia dojrzewania, wady wina. Sztuka somalierska. Wino i potrawy – zasady ogólne.2
T-W-4Degustacje analityczne, z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.3
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
A-W-3konsultacje5
A-W-4studiowanie fachowej literatury5
A-W-5przygotowanie do wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_W01Rozumie wpływ czynników środowiskowych na jakość owoców różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Wpływ środowiska na jakość wina
Treści programoweT-W-2Wpływ czynników uprawowych na cechy jakościowe owoców – barwa, smak, ekstrakt i kwasowość. Metody określania dojrzałości zbiorczej owoców. Wpływ sposobu produkcji na jakość produktu finalnego. Technologia produkcji win białych, różowych, czerwonych, musujących.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym rozumie wpływ czynników środowiskowych na jakość owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_W02Zna odmiany i szczepy winorośli.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Wpływ środowiska na jakość wina
Treści programoweT-W-1Historia wina na świecie. Najważniejsze szczepy winorośli i ich przeznaczenie. Główne regiony produkcji wina.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_W03Rozumie znaczenie terminu zbioru na jakość owoców i win z różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Wpływ środowiska na jakość wina
Treści programoweT-W-2Wpływ czynników uprawowych na cechy jakościowe owoców – barwa, smak, ekstrakt i kwasowość. Metody określania dojrzałości zbiorczej owoców. Wpływ sposobu produkcji na jakość produktu finalnego. Technologia produkcji win białych, różowych, czerwonych, musujących.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym rozumie wpływ terminu zbioru na jakość owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_W04Zna podstawy sztuki somalierskiej. Umie określić sposób wykorzystania, wartość gospodarczą oraz walory smakowe i zapachowe win różnych gatunków i odmian roślin sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Sposoby oceny win
C-1Typologia win
C-3Dobór win do potraw i okoliczności
Treści programoweT-W-4Degustacje analityczne, z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.
T-W-3Fizjologia smaku. Budowa i funkcjonowanie zmysłów. Aromaty i wady wina. Przechowywanie win, strategia dojrzewania, wady wina. Sztuka somalierska. Wino i potrawy – zasady ogólne.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_U01Umie ocenić owoce winorośli.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Wpływ środowiska na jakość wina
Treści programoweT-W-2Wpływ czynników uprawowych na cechy jakościowe owoców – barwa, smak, ekstrakt i kwasowość. Metody określania dojrzałości zbiorczej owoców. Wpływ sposobu produkcji na jakość produktu finalnego. Technologia produkcji win białych, różowych, czerwonych, musujących.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_U02Potrafi prowadzić dokumentacje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-4Sposoby oceny win
Treści programoweT-W-4Degustacje analityczne, z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.
T-W-3Fizjologia smaku. Budowa i funkcjonowanie zmysłów. Aromaty i wady wina. Przechowywanie win, strategia dojrzewania, wady wina. Sztuka somalierska. Wino i potrawy – zasady ogólne.
T-W-2Wpływ czynników uprawowych na cechy jakościowe owoców – barwa, smak, ekstrakt i kwasowość. Metody określania dojrzałości zbiorczej owoców. Wpływ sposobu produkcji na jakość produktu finalnego. Technologia produkcji win białych, różowych, czerwonych, musujących.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność prowadzenia dokumentacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_U03Potrafi oceniać wina.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-4Sposoby oceny win
C-1Typologia win
C-3Dobór win do potraw i okoliczności
Treści programoweT-W-4Degustacje analityczne, z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.
T-W-3Fizjologia smaku. Budowa i funkcjonowanie zmysłów. Aromaty i wady wina. Przechowywanie win, strategia dojrzewania, wady wina. Sztuka somalierska. Wino i potrawy – zasady ogólne.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność oceniania wina
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_K01Jest zorientowany w aktualnych preferencjach konsumentów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-4Sposoby oceny win
C-1Typologia win
C-3Dobór win do potraw i okoliczności
Treści programoweT-W-1Historia wina na świecie. Najważniejsze szczepy winorośli i ich przeznaczenie. Główne regiony produkcji wina.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest zorientowany w stopniu podstawowym w aktualnych preferencjach konsumentów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_K02Jest zorientowany w sposobie pracy sommaliera.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-4Sposoby oceny win
C-1Typologia win
C-3Dobór win do potraw i okoliczności
Treści programoweT-W-4Degustacje analityczne, z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.
T-W-3Fizjologia smaku. Budowa i funkcjonowanie zmysłów. Aromaty i wady wina. Przechowywanie win, strategia dojrzewania, wady wina. Sztuka somalierska. Wino i potrawy – zasady ogólne.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawy pracy sommaliera
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-1_K03Potrafi zorganizować pracę w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-4Sposoby oceny win
C-1Typologia win
C-3Dobór win do potraw i okoliczności
Treści programoweT-W-4Degustacje analityczne, z wykorzystaniem tabel degustacyjnych.
T-W-3Fizjologia smaku. Budowa i funkcjonowanie zmysłów. Aromaty i wady wina. Przechowywanie win, strategia dojrzewania, wady wina. Sztuka somalierska. Wino i potrawy – zasady ogólne.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy w zespole
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student stara się pracować w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0