Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Technologia informacyjna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia informacyjna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 16 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość budowy i obsługi komputera (kopiowanie, tworzenie folderów itp.). Znajomość systemu operacyjnego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
C-2Usystematyzowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej
C-3Wyrobienie umiejętności doboru odpowiedniej technologii informacyjnej w zależności od potrzeb

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Rozróżnianie i stosowanie i przygotowanie grafik komputerowych komputerowych zależności od potrzeb4
T-L-2Przetwarzanie tekstów (skład), wstawianie grafiki, tabel i wzorów matematycznych.3
T-L-3Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z potrzebami4
T-L-4Przygotowanie i opracowanie prezentacji na zadany temat3
T-L-5Zapoznanie z bazami danych2
16

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Samodzielne studiowanie zagadnień ćwiczeniowych30
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych30
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
M-2Metoda projektu (przygotowanie prezentacji multimedialnej)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych - przy komputerze
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A02_W01
Podwyższenie poziomu wiedzy użytkownika komputera na poziomie advenced ECDL
ROL_1A_W15R1A_W01C-2, C-3, C-1T-L-3, T-L-1, T-L-2M-2, M-1S-2
ROL_1A_A02_W02
Wzrost wydajności w związku z wykorzystaniem TI
ROL_1A_W15R1A_W01C-3T-L-3, T-L-2, T-L-4M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A02_U01
Umozliwienie lepszego wykorzystania nakładów na TI
ROL_1A_U14, ROL_1A_U01, ROL_1A_U16R1A_U01, R1A_U03, R1A_U09C-2, C-3, C-1T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A02_K01
Zapewnienie dobrych nawyków w pracy z komputerem
ROL_1A_K02R1A_K02C-2, C-3, C-1T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A02_W01
Podwyższenie poziomu wiedzy użytkownika komputera na poziomie advenced ECDL
2,0Student nie posiada wiedzy na poziomie advenced ECDL
3,0Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, ale nie potrafi ocenić jej prawdziwości ani źródła.
3,5Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, potrafi przytoczyć źródła, ale nie potrafi ocenić jej prawdziwości.
4,0Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, potrafi przytoczyć źródła oraz potrafi ocenić jej prawdziwości.
4,5Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, potrafi przytoczyć źródła oraz potrafi ocenić jej prawdziwości.
5,0Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, potrafi przytoczyć źródła oraz potrafi ocenić jej prawdziwości.
ROL_1A_A02_W02
Wzrost wydajności w związku z wykorzystaniem TI
2,0Student nie posiada wiedzy, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI
3,0Student posiada podstawową wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, ale nie potrafi jej zastosować.
3,5Student posiada wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, potrafi ją zastosować w stopniu podstawowym.
4,0Student posiada wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, potrafi ją swobodnie zastosować.
4,5Student posiada zaawansowaną wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, potrafi ją zastosować w stopniu podstawowym.
5,0Student posiada zaawansowaną wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, potrafi ją swobodnie zastosować.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A02_U01
Umozliwienie lepszego wykorzystania nakładów na TI
2,0Student nie ma żadnych umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
3,5Student posiada ponad podstawowe (połowiczne) umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
4,0Student posiada dobre umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
4,5Student posiada prawie pełne umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A02_K01
Zapewnienie dobrych nawyków w pracy z komputerem
2,0Student nie potrafi posługiwać się komputerem
3,0Student wykazuje się podstawowymi nawykami w pracy z komputerem
3,5Student wykazuje się ponad podstawowymi nawykami w pracy z komputerem
4,0Student wykazuje się dobrymi nawykami w pracy z komputerem
4,5Student wykazuje się ponad dobrymi nawykami w pracy z komputerem
5,0Student wykazuje się bardzo dobrymi nawykami w pracy z komputerem

Literatura podstawowa

 1. Marek Cieciura, Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, Wydaw. VIZJA PRESS&IT SP.z o.o., Warszawa, 2006
 2. Włodzimierz Gogołek, Technologie informacyjne mediów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2005
 3. Aleksander Bremer, Mirosław Sławik, @bc użytkownika komputera, Videograf Edukacja Sp. z o. o., Chorzów, 2006
 4. Seria książek wspomagających przygotowanie do egzaminów ECDL, 2011
 5. Książki wydawnictwa Microsoft Press, 2011

Literatura dodatkowa

 1. Witold Sikorski, Podstawy technik informatycznych, 2011
 2. Zdzisław Nowakowski, Użytkowanie komputerów, 2011
 3. Mirosława Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, 2011
 4. Mirosława Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne, 2011
 5. Mirosława Kopertowska, Bazy danych, 2011
 6. Mirosława Kopertowska, Grafika menedżerska i prezentacyjna, 2011
 7. Adam Wojciechowski, Usługi w sieciach informatycznych, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozróżnianie i stosowanie i przygotowanie grafik komputerowych komputerowych zależności od potrzeb4
T-L-2Przetwarzanie tekstów (skład), wstawianie grafiki, tabel i wzorów matematycznych.3
T-L-3Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z potrzebami4
T-L-4Przygotowanie i opracowanie prezentacji na zadany temat3
T-L-5Zapoznanie z bazami danych2
16

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Samodzielne studiowanie zagadnień ćwiczeniowych30
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A02_W01Podwyższenie poziomu wiedzy użytkownika komputera na poziomie advenced ECDL
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W15Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań, opisu statystycznego wyników i wnioskowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Usystematyzowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej
C-3Wyrobienie umiejętności doboru odpowiedniej technologii informacyjnej w zależności od potrzeb
C-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
Treści programoweT-L-3Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z potrzebami
T-L-1Rozróżnianie i stosowanie i przygotowanie grafik komputerowych komputerowych zależności od potrzeb
T-L-2Przetwarzanie tekstów (skład), wstawianie grafiki, tabel i wzorów matematycznych.
Metody nauczaniaM-2Metoda projektu (przygotowanie prezentacji multimedialnej)
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na poziomie advenced ECDL
3,0Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, ale nie potrafi ocenić jej prawdziwości ani źródła.
3,5Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, potrafi przytoczyć źródła, ale nie potrafi ocenić jej prawdziwości.
4,0Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, potrafi przytoczyć źródła oraz potrafi ocenić jej prawdziwości.
4,5Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, potrafi przytoczyć źródła oraz potrafi ocenić jej prawdziwości.
5,0Student posiada wiedzę na poziomie advenced ECDL, potrafi przytoczyć źródła oraz potrafi ocenić jej prawdziwości.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A02_W02Wzrost wydajności w związku z wykorzystaniem TI
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W15Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań, opisu statystycznego wyników i wnioskowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Wyrobienie umiejętności doboru odpowiedniej technologii informacyjnej w zależności od potrzeb
Treści programoweT-L-3Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z potrzebami
T-L-2Przetwarzanie tekstów (skład), wstawianie grafiki, tabel i wzorów matematycznych.
T-L-4Przygotowanie i opracowanie prezentacji na zadany temat
Metody nauczaniaM-2Metoda projektu (przygotowanie prezentacji multimedialnej)
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej
S-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych - przy komputerze
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI
3,0Student posiada podstawową wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, ale nie potrafi jej zastosować.
3,5Student posiada wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, potrafi ją zastosować w stopniu podstawowym.
4,0Student posiada wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, potrafi ją swobodnie zastosować.
4,5Student posiada zaawansowaną wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, potrafi ją zastosować w stopniu podstawowym.
5,0Student posiada zaawansowaną wiedzę, która powoduje wzrot wydajności z wykorzystaniem TI, potrafi ją swobodnie zastosować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A02_U01Umozliwienie lepszego wykorzystania nakładów na TI
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U14Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu nauk rolniczych
ROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
ROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Usystematyzowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej
C-3Wyrobienie umiejętności doboru odpowiedniej technologii informacyjnej w zależności od potrzeb
C-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
Treści programoweT-L-3Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z potrzebami
T-L-1Rozróżnianie i stosowanie i przygotowanie grafik komputerowych komputerowych zależności od potrzeb
T-L-2Przetwarzanie tekstów (skład), wstawianie grafiki, tabel i wzorów matematycznych.
T-L-4Przygotowanie i opracowanie prezentacji na zadany temat
T-L-5Zapoznanie z bazami danych
Metody nauczaniaM-2Metoda projektu (przygotowanie prezentacji multimedialnej)
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej
S-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych - przy komputerze
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma żadnych umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
3,5Student posiada ponad podstawowe (połowiczne) umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
4,0Student posiada dobre umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
4,5Student posiada prawie pełne umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A02_K01Zapewnienie dobrych nawyków w pracy z komputerem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-2Usystematyzowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej
C-3Wyrobienie umiejętności doboru odpowiedniej technologii informacyjnej w zależności od potrzeb
C-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
Treści programoweT-L-3Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z potrzebami
T-L-1Rozróżnianie i stosowanie i przygotowanie grafik komputerowych komputerowych zależności od potrzeb
T-L-2Przetwarzanie tekstów (skład), wstawianie grafiki, tabel i wzorów matematycznych.
T-L-4Przygotowanie i opracowanie prezentacji na zadany temat
T-L-5Zapoznanie z bazami danych
Metody nauczaniaM-2Metoda projektu (przygotowanie prezentacji multimedialnej)
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej
S-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych - przy komputerze
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi posługiwać się komputerem
3,0Student wykazuje się podstawowymi nawykami w pracy z komputerem
3,5Student wykazuje się ponad podstawowymi nawykami w pracy z komputerem
4,0Student wykazuje się dobrymi nawykami w pracy z komputerem
4,5Student wykazuje się ponad dobrymi nawykami w pracy z komputerem
5,0Student wykazuje się bardzo dobrymi nawykami w pracy z komputerem