Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Fizjologia zwierząt z anatomiązaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,36
wykładyaudytoryjne1,00,312

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Gleboznawstwo 2egzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,312
laboratoriapraktyczne1,00,06
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,512
Uprawa roślin rolniczych 1egzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,512
laboratoriapraktyczne1,00,39
wykładyaudytoryjne3,01,133
Użytkowanie agregatów rolniczychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne0,50,03
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,56
wykładyaudytoryjne1,00,516

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,00,8403
lektoratpraktyczne2,01,1404
lektoratpraktyczne3,01,1405
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,00,8403
lektoratpraktyczne2,01,1404
lektoratpraktyczne3,01,1405

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Sztuka doboru winzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,095
2 Uprawa winoroślizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,095

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przetwórstwo owocówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,095
wykładyaudytoryjne1,50,095
2 Przetwórstwo warzywzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,095
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,095

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologie bioenergetycznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,095
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,095
2 Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,095
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,095

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,095
2 Rynek maszyn i urządzeńzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,095