Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 6:

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodni
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,06

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Chemia rolnaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,36
laboratoriapraktyczne1,00,312
zajęcia terenowepraktyczne0,50,23
wykładyaudytoryjne1,50,528
Fitopatologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,517
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,46
zajęcia terenowepraktyczne0,50,13
laboratoriapraktyczne0,50,012
Uprawa roślin rolniczych 2zaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,51,012
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,56
zajęcia terenowepraktyczne0,50,53
wykładyaudytoryjne1,51,022
Łąkarstwoegzamin4,0wykładyaudytoryjne1,50,519
laboratoriapraktyczne1,00,39
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,518
zajęcia terenowepraktyczne0,50,23

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody opracowań w agrometeorologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,096
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,096
2 Topoklimat i mikroklimatzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,596