Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Marketing i obrót:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Marketing i obrót
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Rafał Mazur <Rafal.Mazur@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy na temat zasad i narzędzi marketingowych
C-2Zdobycie wiedzy na temat sposobów efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wady i zalety marketingu1
T-A-2Otoczenie marketingowe2
T-A-3Segmentacja rynku2
T-A-4Produkt – fortyfikacja1
T-A-5Cena jako narzędzie marketingu1
T-A-6Wybrane narzędzia promocji - reklama i public relations2
9
wykłady
T-W-1Istota i znaczenie marketingu1
T-W-2Zasady i rodzaje marketingu1
T-W-3Segmentacja rynku1
T-W-4Produkt – pojęcie, rodzaje, cykl życia1
T-W-5Ogólna charakterystyka promocji1
T-W-6Ogólna charakterystyka dystrybucji2
T-W-7Badania marketingowe – zarys2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do kolokwium10
A-A-3Przygotowanie pracy indywdualnej - analiza SWOT5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do kolokwium15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Studia przypadków
M-3Praca w grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przygotowanie pracy indywidualnej na zajęcia
S-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C21_W01
student powinien definiować marketing
ROL_1A_W02R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-4S-3, S-1
ROL_1A_C21_W02
powinien wymieniać elementy marketingu mix
ROL_1A_W02R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-A-5, T-A-4, T-A-6M-1, M-2S-3
ROL_1A_C21_W03
powinien wymienaić elementy otoczenia marketingowego podmiotu
ROL_1A_W02R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-W-2, T-A-2M-3, M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C21_U01
powinien przygotowywać plan segmentacji rynku
ROL_1A_U01R1A_U01C-2T-W-2, T-A-3M-3, M-1S-2
ROL_1A_C21_U02
powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
ROL_1A_U01R1A_U01C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-4M-3, M-1, M-2S-2, S-3, S-1
ROL_1A_C21_U03
dobierać strategię dystrybucji do specyfiki oferty
ROL_1A_U01R1A_U01C-1, C-2T-W-4M-1, M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C21_K01
powinni mieć świadomość konieczności obserwacji otoczenia i wyciągania wniosków ze zmian
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1, C-2T-W-2, T-A-1, T-A-2M-1, M-4, M-2S-2, S-3, S-1
ROL_1A_C21_K02
winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działaności gospodarczej podmiotów
ROL_1A_K07R1A_K08InzA_K02C-1, C-2T-A-2, T-A-3M-3, M-1, M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C21_W01
student powinien definiować marketing
2,0
3,0powinien definiować marketing
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C21_W02
powinien wymieniać elementy marketingu mix
2,0
3,0powinien wymieniać elementy marketingu mix
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C21_W03
powinien wymienaić elementy otoczenia marketingowego podmiotu
2,0
3,0powinien wymienić elementy otoczenia marketingowego podmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C21_U01
powinien przygotowywać plan segmentacji rynku
2,0
3,0Zna cel i zasady stosowania segmentacji
3,5
4,0powinien przygotowywać plan segmentacji rynku
4,5
5,0
ROL_1A_C21_U02
powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
2,0
3,0Zna narzędzia marketingu
3,5
4,0
4,5powinein postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
5,0
ROL_1A_C21_U03
dobierać strategię dystrybucji do specyfiki oferty
2,0
3,0w stopniu dostatecznym potrafi dobrać niektóre narzędzia dystrybucji do specyfiki oferty
3,5dobierać strategię dystrybucji do specyfiki oferty
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C21_K01
powinni mieć świadomość konieczności obserwacji otoczenia i wyciągania wniosków ze zmian
2,0
3,0w stopniu dostatecznym orientuje się w zasadach obserwacji otoczenia marketingowego
3,5
4,0
4,5
5,0powinni mieć świadomość konieczności obserwacji otoczenia i wyciągania wniosków ze zmian
ROL_1A_C21_K02
winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działaności gospodarczej podmiotów
2,0
3,0w stopniu dostatecznym potrafi organizować podstawowe działania marketingowe
3,5
4,0
4,5winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działaności gospodarczej podmiotów
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kotler Philip, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Spółka, Warszawa, 1994
  2. Zajączkowski M., Produkt i cena w marketingu współczesnym, AR, Szczecin, 2005
  3. Zajączkowski M, Dystrybucja i promocja w marketingu współczesnym, AR, Szczecin, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa, 2002
  2. Sztucki T, Promocja, sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1995

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wady i zalety marketingu1
T-A-2Otoczenie marketingowe2
T-A-3Segmentacja rynku2
T-A-4Produkt – fortyfikacja1
T-A-5Cena jako narzędzie marketingu1
T-A-6Wybrane narzędzia promocji - reklama i public relations2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i znaczenie marketingu1
T-W-2Zasady i rodzaje marketingu1
T-W-3Segmentacja rynku1
T-W-4Produkt – pojęcie, rodzaje, cykl życia1
T-W-5Ogólna charakterystyka promocji1
T-W-6Ogólna charakterystyka dystrybucji2
T-W-7Badania marketingowe – zarys2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do kolokwium10
A-A-3Przygotowanie pracy indywdualnej - analiza SWOT5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do kolokwium15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_W01student powinien definiować marketing
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W02Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zasad i narzędzi marketingowych
Treści programoweT-W-1Istota i znaczenie marketingu
T-W-2Zasady i rodzaje marketingu
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Przygotowanie pracy indywidualnej na zajęcia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0powinien definiować marketing
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_W02powinien wymieniać elementy marketingu mix
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W02Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zasad i narzędzi marketingowych
Treści programoweT-A-5Cena jako narzędzie marketingu
T-A-4Produkt – fortyfikacja
T-A-6Wybrane narzędzia promocji - reklama i public relations
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Studia przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0powinien wymieniać elementy marketingu mix
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_W03powinien wymienaić elementy otoczenia marketingowego podmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W02Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zasad i narzędzi marketingowych
C-2Zdobycie wiedzy na temat sposobów efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-2Zasady i rodzaje marketingu
T-A-2Otoczenie marketingowe
Metody nauczaniaM-3Praca w grupach
M-1Wykład problemowy
M-2Studia przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0powinien wymienić elementy otoczenia marketingowego podmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_U01powinien przygotowywać plan segmentacji rynku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy na temat sposobów efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-2Zasady i rodzaje marketingu
T-A-3Segmentacja rynku
Metody nauczaniaM-3Praca w grupach
M-1Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna cel i zasady stosowania segmentacji
3,5
4,0powinien przygotowywać plan segmentacji rynku
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_U02powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zasad i narzędzi marketingowych
C-2Zdobycie wiedzy na temat sposobów efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-3Segmentacja rynku
T-W-5Ogólna charakterystyka promocji
T-W-4Produkt – pojęcie, rodzaje, cykl życia
Metody nauczaniaM-3Praca w grupach
M-1Wykład problemowy
M-2Studia przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Przygotowanie pracy indywidualnej na zajęcia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna narzędzia marketingu
3,5
4,0
4,5powinein postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_U03dobierać strategię dystrybucji do specyfiki oferty
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zasad i narzędzi marketingowych
C-2Zdobycie wiedzy na temat sposobów efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-4Produkt – pojęcie, rodzaje, cykl życia
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym potrafi dobrać niektóre narzędzia dystrybucji do specyfiki oferty
3,5dobierać strategię dystrybucji do specyfiki oferty
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_K01powinni mieć świadomość konieczności obserwacji otoczenia i wyciągania wniosków ze zmian
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zasad i narzędzi marketingowych
C-2Zdobycie wiedzy na temat sposobów efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-2Zasady i rodzaje marketingu
T-A-1Wady i zalety marketingu
T-A-2Otoczenie marketingowe
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Studia przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Przygotowanie pracy indywidualnej na zajęcia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym orientuje się w zasadach obserwacji otoczenia marketingowego
3,5
4,0
4,5
5,0powinni mieć świadomość konieczności obserwacji otoczenia i wyciągania wniosków ze zmian
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_K02winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działaności gospodarczej podmiotów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zasad i narzędzi marketingowych
C-2Zdobycie wiedzy na temat sposobów efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Treści programoweT-A-2Otoczenie marketingowe
T-A-3Segmentacja rynku
Metody nauczaniaM-3Praca w grupach
M-1Wykład problemowy
M-2Studia przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym potrafi organizować podstawowe działania marketingowe
3,5
4,0
4,5winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działaności gospodarczej podmiotów
5,0