Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,141
wykładyaudytoryjne1,00,381
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,361
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,382
Podstawy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,362
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,362
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,00,5161
Zdrowy tryb życiazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,2182

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Analiza danych i modelowaniezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,5124
laboratoriapraktyczne1,50,364
Biochemiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,094
laboratoriapraktyczne1,01,064
Botanika 1zaliczenie5,0laboratoriapraktyczne3,00,5151
wykładyaudytoryjne2,00,4121
Chemiazaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,00,5151
wykładyaudytoryjne3,00,4121
Fizjologia zwierząt z anatomiązaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,365
wykładyaudytoryjne1,00,3125
Fizykazaliczenie5,0laboratoriapraktyczne3,00,5151
wykładyaudytoryjne2,00,4121
Grafika inżynierska 1zaliczenie5,0laboratoriapraktyczne3,50,5162
wykładyaudytoryjne1,50,382
Matematykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,391
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,391
Statystyka matematycznazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,352
laboratoriaaudytoryjne0,50,042
wykładyaudytoryjne1,50,392

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Agroekologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,393
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,393
Agrometeorologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,092
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,092
Botanika 2zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,063
wykładyaudytoryjne2,02,0123
Chemia rolnaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,366
laboratoriapraktyczne1,00,3126
zajęcia terenowepraktyczne0,50,236
wykładyaudytoryjne1,50,5286
Dendrologiazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,093
wykładyaudytoryjne1,01,093
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,00,6183
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,393
Entomologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5177
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,467
zajęcia terenowepraktyczne0,50,137
laboratoriapraktyczne0,50,0127
Fitopatologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5176
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,466
zajęcia terenowepraktyczne0,50,136
laboratoriapraktyczne0,50,0126
Fizjologia roślinegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,594
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,464
laboratoriapraktyczne1,00,064
Genetykazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,063
wykładyaudytoryjne2,00,4123
Gleboznawstwo 1zaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,00,6182
laboratoriapraktyczne2,00,392
Gleboznawstwo 2egzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,3125
laboratoriapraktyczne1,00,065
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5125
Hodowla roślin i biotechnologiaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,5187
laboratoriapraktyczne1,00,367
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3127
Komputerowe systemy wspomagania decyzjizaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,063
wykładyaudytoryjne1,01,033
Marketing i obrótzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,398
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,398
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,664
laboratoriapraktyczne1,00,364
wykładyaudytoryjne1,00,3124
Melioracje wodnezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,494
wykładyaudytoryjne1,00,494
Mikrobiologiazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,363
wykładyaudytoryjne2,00,9123
Nawadnianie roślin rolniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0127
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0127
Ochrona środowiskazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,468
wykładyaudytoryjne1,00,5228
Podstawy produkcji ogrodniczejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,392
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,392
Podstawy produkcji roślinnejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,391
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,391
Podstawy produkcji zwierzęcejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,392
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,392
Podstawy rolnictwa precyzyjnegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,063
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,063
Produkcja zwierzęcazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,4187
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,4187
Przechowalnictwozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0158
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,30,368
laboratoriapraktyczne0,70,7158
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,008
Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne1,00,387
seminariaaudytoryjne1,00,388
Uprawa roślin rolniczych 1egzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5125
laboratoriapraktyczne1,00,395
wykładyaudytoryjne3,01,1335
Uprawa roślin rolniczych 2zaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,51,0126
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,566
zajęcia terenowepraktyczne0,50,536
wykładyaudytoryjne1,51,0226
Uprawa roślin rolniczych 2Aegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,597
laboratoriapraktyczne1,00,397
wykładyaudytoryjne2,00,5187
Użytkowanie agregatów rolniczychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne0,50,035
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,565
wykładyaudytoryjne1,00,5165
Łąkarstwoegzamin4,0wykładyaudytoryjne1,50,5196
laboratoriapraktyczne1,00,396
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5186
zajęcia terenowepraktyczne0,50,236

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,027
Szkolenie -bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,001

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
3 Etykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0272
1 Filozofiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0272
2 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0272

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,00,8403
lektoratpraktyczne2,01,1404
lektoratpraktyczne3,01,1405
2 Język niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,00,8403
lektoratpraktyczne2,01,1404
lektoratpraktyczne3,01,1405

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Rolnicze surowce energetycznezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,093
wykładyaudytoryjne2,00,4183
2 Współczesne systemy uprawy rolizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,093
wykładyaudytoryjne2,00,4183

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Zagospodarowanie terenów zielenizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,594
wykładyaudytoryjne2,52,5184
2 Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,594
wykładyaudytoryjne2,52,5184

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Budownictwo rolnicze i leśnezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,094
wykładyaudytoryjne2,00,0184
1 Infrastruktura obszarów wiejskichzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,094
wykładyaudytoryjne2,00,0184

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona bioróżnorodności w krajobraziezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,094
wykładyaudytoryjne2,01,0184
2 Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,4184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,094

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Sztuka doboru winzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,095
2 Uprawa winoroślizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,095

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przetwórstwo owocówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,095
wykładyaudytoryjne1,50,095
2 Przetwórstwo warzywzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,095
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,095

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,095
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,095
1 Technologie bioenergetycznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,095
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,095

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,095
2 Rynek maszyn i urządzeńzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,095

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody opracowań w agrometeorologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,096
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,096
2 Topoklimat i mikroklimatzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,596

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biochemia glebzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,097
2 Biochemia plonów roślin uprawnychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,097

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0127
1 Regulatory roślinne stosowane w rolnictwiezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0127

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biopreparaty w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,067
2 Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,067

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,098
1 Mała retencja na obszarach wiejskichzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,098

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Diagnostyka molekularna roślin uprawnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,098
1 Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świeciezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,098