Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Rynek maszyn i urządzeń:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rynek maszyn i urządzeń
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Dobek <Tomasz.Dobek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Dobek <Tomasz.Dobek@zut.edu.pl>, Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien śledzić informacje przekazywane przez media dotyczace rynku maszyn i urządzeń.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem rynku maszyn i urządzeń wraz z ich strukturą oraz poznają metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia związane z rynkiem maszyn i urządzeń. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń. Dostawcy maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa. System dystrybucji maszyn i urządzeń w Polsce. Metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie. Krajowy rynek maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolników. Prognozy rozwoju rynku maszyn i urządzeń. Uwarunkowania rozwoju rynku maszyn rolniczych.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Konsultacje.3
A-W-3Studiowanie literatury i przygotowanie do kolokwiów.12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podajaca: wykład informacyjny,objasnienie,
M-2Metoda praktyczna: pokaz,
M-3Prezentacja.
M-4Metoda aktywizująca - dyskusja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O08-2_W01
Efektem jest zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem rynku maszyn i urządzeń wraz z ich strukturą oraz poznają metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie.
ROL_1A_W19InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1M-1, M-4, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O08-2_U01
Efektem kształcenia jest umiejętność oceny funkcjonującego rynku maszyn i urządzeń
ROL_1A_U07InzA_U04C-1T-W-1M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O08-2_K01
Student ma świadomość stosowania aktualnej wiedzy, która umożliwi poruszanie się na rynku maszyn i urządzeń.
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-W-1M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O08-2_W01
Efektem jest zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem rynku maszyn i urządzeń wraz z ich strukturą oraz poznają metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie.
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O08-2_U01
Efektem kształcenia jest umiejętność oceny funkcjonującego rynku maszyn i urządzeń
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O08-2_K01
Student ma świadomość stosowania aktualnej wiedzy, która umożliwi poruszanie się na rynku maszyn i urządzeń.
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Powszechny spis rolny, Główny Urząd Statystyczny, 2011
  2. Dz.U.2001.127.1391, RRM z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa., 2001
  3. Praca zbiorowa, Wprowadzanie na rynek maszyn i elementów bezpieczeństwa, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państ. Instytut Badawczy, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma omawiające problematykę rynku maszyn i urządzeń (Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, top agrar polska, itp.). Strony WWW (portale rolnicze, giełdy itp. GUS).

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia związane z rynkiem maszyn i urządzeń. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń. Dostawcy maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa. System dystrybucji maszyn i urządzeń w Polsce. Metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie. Krajowy rynek maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolników. Prognozy rozwoju rynku maszyn i urządzeń. Uwarunkowania rozwoju rynku maszyn rolniczych.9
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Konsultacje.3
A-W-3Studiowanie literatury i przygotowanie do kolokwiów.12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O08-2_W01Efektem jest zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem rynku maszyn i urządzeń wraz z ich strukturą oraz poznają metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem rynku maszyn i urządzeń wraz z ich strukturą oraz poznają metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia związane z rynkiem maszyn i urządzeń. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń. Dostawcy maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa. System dystrybucji maszyn i urządzeń w Polsce. Metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie. Krajowy rynek maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolników. Prognozy rozwoju rynku maszyn i urządzeń. Uwarunkowania rozwoju rynku maszyn rolniczych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca: wykład informacyjny,objasnienie,
M-4Metoda aktywizująca - dyskusja.
M-2Metoda praktyczna: pokaz,
M-3Prezentacja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O08-2_U01Efektem kształcenia jest umiejętność oceny funkcjonującego rynku maszyn i urządzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U07Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem rynku maszyn i urządzeń wraz z ich strukturą oraz poznają metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia związane z rynkiem maszyn i urządzeń. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń. Dostawcy maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa. System dystrybucji maszyn i urządzeń w Polsce. Metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie. Krajowy rynek maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolników. Prognozy rozwoju rynku maszyn i urządzeń. Uwarunkowania rozwoju rynku maszyn rolniczych.
Metody nauczaniaM-4Metoda aktywizująca - dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O08-2_K01Student ma świadomość stosowania aktualnej wiedzy, która umożliwi poruszanie się na rynku maszyn i urządzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem rynku maszyn i urządzeń wraz z ich strukturą oraz poznają metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia związane z rynkiem maszyn i urządzeń. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń. Dostawcy maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa. System dystrybucji maszyn i urządzeń w Polsce. Metody wyceny maszyn i urządzeń używanych w rolnictwie i leśnictwie. Krajowy rynek maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolników. Prognozy rozwoju rynku maszyn i urządzeń. Uwarunkowania rozwoju rynku maszyn rolniczych.
Metody nauczaniaM-4Metoda aktywizująca - dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0