Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Fitopatologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fitopatologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Adamska <Iwona.Adamska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Janusz Błaszkowski <Janusz.Blaszkowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 17 1,00,39zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 6 1,00,19zaliczenie
zajęcia terenoweT6 3 0,50,19zaliczenie
laboratoriaL6 12 0,50,23zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość obsługi mikroskopu świetlnego
W-2znajomość anatomii, fizjologii i taksonomii roślin
W-3umiejętność rozpoznawania gatunków roślin uprawnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności roślin uprawnych
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.1
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.1
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.2
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.1
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.1
6
laboratoria
T-L-1Diagnostyka laboratoryjna roślin zainfekowanych przez organizmy grzybopodobne z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.2
T-L-2Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby z gromady Ascomycota (rzędy Erysiphales, Pleosporales, Mycosphaerellales, Hypocreales, Phyllachorales, Diaporthales, Dothideales, Leotiales).6
T-L-3Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby z gromady Basidiomycota (rzędy Uredinales, Tilletiales i Ustilaginales).3
T-L-4Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby anamorficzne.1
12
zajęcia terenowe
T-T-1Rozpoznawanie podstawowych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych w terenie na podstawie objawów chorobowych i etiologicznych. Zbiór roślin do zielników fitopatologiczych.3
3
wykłady
T-W-1Choroba - jej istota, przebieg procesu chorbowego.3
T-W-2Czynniki wpływające na proces chorobowy.3
T-W-3Epidemia- składowe epidemii, jej przebieg.2
T-W-4Odporność roślin, typy odporności, wady i zalety odporności poziomej i pionowej.2
T-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).3
T-W-6Agrotechniczne, fizyczne, biologiczne i chemiczne metody zwalczania patogenów.4
17

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2udział w konsultacjach4
A-A-3przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych8
A-A-4przygotowanie do sprawdzianów10
A-A-5studiowanie podanej literatury2
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach12
A-L-2przygotowanie do zajęć3
15
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2samodzielny zbiór dodatkowych materiałów do zielnika3
A-T-3przygotowanie zielnika z roślin zebranych w czasie wyjścia terenowego (wysuszenie materiału, oznaczenie zebranych roślin i chorób)5
A-T-4studiowanie podanej literatury (atlasy roślin i chorób, literatura naukowa)3
A-T-5prezentacja zielnika z chorującymi roślinami1
15
wykłady
A-W-1przygotowanie do zaliczenia pisemnego wiedzy z wykładów9
A-W-2uczestnictwo w zajęciach17
A-W-3udział w pisemnym zaliczeniu wiedzy z wykładów1
A-W-4udział w konsultacjach4
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2metoda sytuacyjna
M-3ekspozycja
M-4objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
M-5pokaz z użyciem sprzętu optycznego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne ze znajomości chorób zebranych w postaci zielnika
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C17_W01
wymienia i rozpoznaje ważniejsze gospodarczo choroby roślin rolniczych na podstawie oznak etiologicznych i zarodnikowania sprawców chorób oraz charakteryzuje ich etiologię
ROL_1A_W07R1A_W01, R1A_W04C-2T-W-5, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-T-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3
ROL_1A_C17_W02
objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby lub epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów
ROL_1A_W01, ROL_1A_W07R1A_W01, R1A_W04InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-T-1M-1, M-4, M-5S-1, S-3
ROL_1A_C17_W03
rozróżnia i charakteryzuje różne typy odporności u roślin; wymienia i tłumaczy ich wady i zalety; dobiera i proponuje odpowiednie metody zwalczania chorób u roślin uprawnych
ROL_1A_W07R1A_W01, R1A_W04C-3T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-1, M-2, M-4S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C17_U01
umie korzystać z opracowań i na ich podstawie dobierać odpowiednie metody zwalczania chorób (umie wyszukiwać i zastosować preparaty zwalczające choroby), umie układać plany zwalczania chorób wybranych roślin
ROL_1A_U04, ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-2, C-3T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-T-1M-1, M-2, M-4S-1, S-3
ROL_1A_C17_U02
umie ocenić wpływ warunków pogodowych na wystąpienie choroby lub epidemii powodowanej przez ważniejsze grupy sprawców chorób roślin, umie określić moment krytyczny dla rozwoju choroby
ROL_1A_U04, ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-1, M-2, M-4, M-5S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C17_K01
ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje dotyczące sposobu zwalczania organizmów chorobotwórczych względem roślin i potrafi ocenić skutki wykonywanych zabiegów chemicznych dla roślin i środowiska
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-T-1M-1, M-2, M-4, M-5S-1, S-3
ROL_1A_C17_K02
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed chorobami
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-2, C-3T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-T-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C17_W01
wymienia i rozpoznaje ważniejsze gospodarczo choroby roślin rolniczych na podstawie oznak etiologicznych i zarodnikowania sprawców chorób oraz charakteryzuje ich etiologię
2,0nie rozróżnia roślin chorych i zdrowych; nie potrafi wymienić nazwy żadnej choroby wybranej rośliny rolniczej
3,0rozróżnia rośliny chore od zdrowych, potrafi wymienić nazwy kilku chorób, ale nie potrafi ich wskazać na materiale; potrafi wymienić nazwy kilku chorób występujących na roślinach uprawnych, ale nie zna ich etiologii
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C17_W02
objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby lub epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów
2,0nie potrafi zdefiniować procesu chorobowego; nie potrafi wymienić jego etapów, nie potrafi wymienić czynników wpływających na przebieg choroby u roślin
3,0definiuje proces chorobowy u roślin; potrafi wymienić czynniki wpływające na przebieg choroby u roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C17_W03
rozróżnia i charakteryzuje różne typy odporności u roślin; wymienia i tłumaczy ich wady i zalety; dobiera i proponuje odpowiednie metody zwalczania chorób u roślin uprawnych
2,0nie potrafi wymienić żadnej metody zwalczania chorób; nie potrafi wymienić typów odporności roślin
3,0potrafi wymienić metody zwalczania chorób; potrafi wymienić typy odporności roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C17_U01
umie korzystać z opracowań i na ich podstawie dobierać odpowiednie metody zwalczania chorób (umie wyszukiwać i zastosować preparaty zwalczające choroby), umie układać plany zwalczania chorób wybranych roślin
2,0nie umie posługiwać się Zaleceniami ochrony roślin, nie umie wyszukiwać środków do zwalczania wybranych chorób
3,0dobiera odpowiednie metody ochrony roślin przed wybranymi chorobami
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C17_U02
umie ocenić wpływ warunków pogodowych na wystąpienie choroby lub epidemii powodowanej przez ważniejsze grupy sprawców chorób roślin, umie określić moment krytyczny dla rozwoju choroby
2,0nie umie ocenić wpływu czynników na wystąpienie choroby; nie umie szacować przebiegu chorób lub epidemii w określonych warunkach pogodowych; nie umie oszacować momentu krytycznego dla rozwoju choroby
3,0umie ocenić wpływ czynników na wystąpienie kilku chorób
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C17_K01
ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje dotyczące sposobu zwalczania organizmów chorobotwórczych względem roślin i potrafi ocenić skutki wykonywanych zabiegów chemicznych dla roślin i środowiska
2,0nie ma świadomości odpowiedzialności za podejmowane decyzje
3,0ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ale przy ich podejmowaniu rzadko zwraca uwagę na dobro środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C17_K02
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed chorobami
2,0nie ma świadomości i potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed chorobami
3,0ma świadomość konieczności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed chorobami, ale bardzo rzadko dąży do jej zaspokojenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa, 2001
  2. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 2., PWRiL, Poznań, 2011
  3. Błaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B., Madej T., Zioło E., Przewodnik do zajęć z fitopatologii, http://www.zor.zut.edu.pl/Skrypt-web/Home.html, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 1, PWRiL, Poznań, 2010
  2. Kochman J., Węgorek W., Ochrona roślin, PWRiL, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.1
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.1
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.2
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.1
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.1
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Diagnostyka laboratoryjna roślin zainfekowanych przez organizmy grzybopodobne z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.2
T-L-2Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby z gromady Ascomycota (rzędy Erysiphales, Pleosporales, Mycosphaerellales, Hypocreales, Phyllachorales, Diaporthales, Dothideales, Leotiales).6
T-L-3Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby z gromady Basidiomycota (rzędy Uredinales, Tilletiales i Ustilaginales).3
T-L-4Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby anamorficzne.1
12

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Rozpoznawanie podstawowych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych w terenie na podstawie objawów chorobowych i etiologicznych. Zbiór roślin do zielników fitopatologiczych.3
3

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Choroba - jej istota, przebieg procesu chorbowego.3
T-W-2Czynniki wpływające na proces chorobowy.3
T-W-3Epidemia- składowe epidemii, jej przebieg.2
T-W-4Odporność roślin, typy odporności, wady i zalety odporności poziomej i pionowej.2
T-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).3
T-W-6Agrotechniczne, fizyczne, biologiczne i chemiczne metody zwalczania patogenów.4
17

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2udział w konsultacjach4
A-A-3przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych8
A-A-4przygotowanie do sprawdzianów10
A-A-5studiowanie podanej literatury2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach12
A-L-2przygotowanie do zajęć3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2samodzielny zbiór dodatkowych materiałów do zielnika3
A-T-3przygotowanie zielnika z roślin zebranych w czasie wyjścia terenowego (wysuszenie materiału, oznaczenie zebranych roślin i chorób)5
A-T-4studiowanie podanej literatury (atlasy roślin i chorób, literatura naukowa)3
A-T-5prezentacja zielnika z chorującymi roślinami1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1przygotowanie do zaliczenia pisemnego wiedzy z wykładów9
A-W-2uczestnictwo w zajęciach17
A-W-3udział w pisemnym zaliczeniu wiedzy z wykładów1
A-W-4udział w konsultacjach4
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C17_W01wymienia i rozpoznaje ważniejsze gospodarczo choroby roślin rolniczych na podstawie oznak etiologicznych i zarodnikowania sprawców chorób oraz charakteryzuje ich etiologię
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W07Ma wiedzę z zakresu biologii podstawowych chorób i szkodników roślin
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności roślin uprawnych
Treści programoweT-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.
T-T-1Rozpoznawanie podstawowych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych w terenie na podstawie objawów chorobowych i etiologicznych. Zbiór roślin do zielników fitopatologiczych.
T-L-2Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby z gromady Ascomycota (rzędy Erysiphales, Pleosporales, Mycosphaerellales, Hypocreales, Phyllachorales, Diaporthales, Dothideales, Leotiales).
T-L-3Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby z gromady Basidiomycota (rzędy Uredinales, Tilletiales i Ustilaginales).
T-L-4Diagnostyka laboratoryjna roślin rolniczych zainfekowanych przez grzyby anamorficzne.
T-L-1Diagnostyka laboratoryjna roślin zainfekowanych przez organizmy grzybopodobne z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda sytuacyjna
M-3ekspozycja
M-4objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
M-5pokaz z użyciem sprzętu optycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne ze znajomości chorób zebranych w postaci zielnika
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie rozróżnia roślin chorych i zdrowych; nie potrafi wymienić nazwy żadnej choroby wybranej rośliny rolniczej
3,0rozróżnia rośliny chore od zdrowych, potrafi wymienić nazwy kilku chorób, ale nie potrafi ich wskazać na materiale; potrafi wymienić nazwy kilku chorób występujących na roślinach uprawnych, ale nie zna ich etiologii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C17_W02objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby lub epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W07Ma wiedzę z zakresu biologii podstawowych chorób i szkodników roślin
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
Treści programoweT-W-4Odporność roślin, typy odporności, wady i zalety odporności poziomej i pionowej.
T-W-3Epidemia- składowe epidemii, jej przebieg.
T-W-1Choroba - jej istota, przebieg procesu chorbowego.
T-W-2Czynniki wpływające na proces chorobowy.
T-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.
T-T-1Rozpoznawanie podstawowych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych w terenie na podstawie objawów chorobowych i etiologicznych. Zbiór roślin do zielników fitopatologiczych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-4objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
M-5pokaz z użyciem sprzętu optycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi zdefiniować procesu chorobowego; nie potrafi wymienić jego etapów, nie potrafi wymienić czynników wpływających na przebieg choroby u roślin
3,0definiuje proces chorobowy u roślin; potrafi wymienić czynniki wpływające na przebieg choroby u roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C17_W03rozróżnia i charakteryzuje różne typy odporności u roślin; wymienia i tłumaczy ich wady i zalety; dobiera i proponuje odpowiednie metody zwalczania chorób u roślin uprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W07Ma wiedzę z zakresu biologii podstawowych chorób i szkodników roślin
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób roślin
Treści programoweT-W-4Odporność roślin, typy odporności, wady i zalety odporności poziomej i pionowej.
T-W-6Agrotechniczne, fizyczne, biologiczne i chemiczne metody zwalczania patogenów.
T-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda sytuacyjna
M-4objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi wymienić żadnej metody zwalczania chorób; nie potrafi wymienić typów odporności roślin
3,0potrafi wymienić metody zwalczania chorób; potrafi wymienić typy odporności roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C17_U01umie korzystać z opracowań i na ich podstawie dobierać odpowiednie metody zwalczania chorób (umie wyszukiwać i zastosować preparaty zwalczające choroby), umie układać plany zwalczania chorób wybranych roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności roślin uprawnych
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób roślin
Treści programoweT-W-4Odporność roślin, typy odporności, wady i zalety odporności poziomej i pionowej.
T-W-6Agrotechniczne, fizyczne, biologiczne i chemiczne metody zwalczania patogenów.
T-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.
T-T-1Rozpoznawanie podstawowych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych w terenie na podstawie objawów chorobowych i etiologicznych. Zbiór roślin do zielników fitopatologiczych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda sytuacyjna
M-4objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie posługiwać się Zaleceniami ochrony roślin, nie umie wyszukiwać środków do zwalczania wybranych chorób
3,0dobiera odpowiednie metody ochrony roślin przed wybranymi chorobami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C17_U02umie ocenić wpływ warunków pogodowych na wystąpienie choroby lub epidemii powodowanej przez ważniejsze grupy sprawców chorób roślin, umie określić moment krytyczny dla rozwoju choroby
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności roślin uprawnych
Treści programoweT-W-3Epidemia- składowe epidemii, jej przebieg.
T-W-1Choroba - jej istota, przebieg procesu chorbowego.
T-W-2Czynniki wpływające na proces chorobowy.
T-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda sytuacyjna
M-4objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
M-5pokaz z użyciem sprzętu optycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie ocenić wpływu czynników na wystąpienie choroby; nie umie szacować przebiegu chorób lub epidemii w określonych warunkach pogodowych; nie umie oszacować momentu krytycznego dla rozwoju choroby
3,0umie ocenić wpływ czynników na wystąpienie kilku chorób
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C17_K01ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje dotyczące sposobu zwalczania organizmów chorobotwórczych względem roślin i potrafi ocenić skutki wykonywanych zabiegów chemicznych dla roślin i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z wiedzą o warunkach sprzyjających występowaniu chorób
C-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności roślin uprawnych
Treści programoweT-W-4Odporność roślin, typy odporności, wady i zalety odporności poziomej i pionowej.
T-W-3Epidemia- składowe epidemii, jej przebieg.
T-W-6Agrotechniczne, fizyczne, biologiczne i chemiczne metody zwalczania patogenów.
T-W-1Choroba - jej istota, przebieg procesu chorbowego.
T-W-2Czynniki wpływające na proces chorobowy.
T-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.
T-T-1Rozpoznawanie podstawowych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych w terenie na podstawie objawów chorobowych i etiologicznych. Zbiór roślin do zielników fitopatologiczych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda sytuacyjna
M-4objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
M-5pokaz z użyciem sprzętu optycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma świadomości odpowiedzialności za podejmowane decyzje
3,0ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ale przy ich podejmowaniu rzadko zwraca uwagę na dobro środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C17_K02ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed chorobami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z gatunkami grzybów o dużym znaczeniu dla zdrowotności roślin uprawnych
C-3przybliżenie skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chorób roślin
Treści programoweT-W-4Odporność roślin, typy odporności, wady i zalety odporności poziomej i pionowej.
T-W-3Epidemia- składowe epidemii, jej przebieg.
T-W-6Agrotechniczne, fizyczne, biologiczne i chemiczne metody zwalczania patogenów.
T-W-1Choroba - jej istota, przebieg procesu chorbowego.
T-W-2Czynniki wpływające na proces chorobowy.
T-W-5Charakterystyka podstawowych grup organizmów chorobotwórczych względem roślin rolniczych (wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne z gromady Oomycota, grzyby z gromad Ascomycota, Basidiomycota i anamorficznych).
T-A-5Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby anamorficzne.
T-A-1Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób abiotycznych, wirusowych i bakteryjnych roślin rolniczych.
T-A-2Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez bakterie i organizmy z gromad Plasmodiophoromycota i Oomycota.
T-A-4Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Basidiomycota.
T-A-3Objawy, szkodliwość, warunki sprzyjające występowaniu i metody zwalczania (fizyczne, chemiczne i biologiczne) chorób roślin rolniczych wywołanych przez grzyby z gromady Ascomycota.
T-T-1Rozpoznawanie podstawowych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych w terenie na podstawie objawów chorobowych i etiologicznych. Zbiór roślin do zielników fitopatologiczych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda sytuacyjna
M-3ekspozycja
M-4objaśnienie z użyciem sprzętu audiowizualnego
M-5pokaz z użyciem sprzętu optycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma świadomości i potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed chorobami
3,0ma świadomość konieczności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed chorobami, ale bardzo rzadko dąży do jej zaspokojenia
3,5
4,0
4,5
5,0