Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Komputerowe systemy wspomagania decyzji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowe systemy wspomagania decyzji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>, Tomasz Dobek <Tomasz.Dobek@zut.edu.pl>, Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>, Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 6 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 3 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studenta z możliwością wspomagania decyzji przy użyciu oprogramowania specjalistycznego (m.in. sztuczne sieci neuronowe i systemy ekspertowe).
C-2Zaznajomienie studenta z procesem budowy sytemu wspomagającego decyzje na bazie szkieletowego systemu ekspertowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ogólna charakterystyka narzędzia PC-Schell do budowy systemu ekspertowego. Zaznajomienie się z przykładowymi systemami ekspertowymi w systemie PC Shell. Metodyka projektowania systemów ekspertowych w programie PC Schell . Projekt systemu ekspertowego.6
6
wykłady
T-W-1Budowa i podział systemów wspomagania decyzji. Sztuczna inteligencja. Podstawy systemów ekspertowych. Sztuczne sieci neuronowe. Systemy hybrydowe. Bazy danych dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie systemów ekspertowych w rolnictwie, ogrodnictwie i technice rolniczej.3
3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Udział w konsultacjach.5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Konsultacje.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Projekt.
M-3Prezentacja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C11_W01
Student posiada wiedzę w zakresie projektowania systemów ekspertowych oraz wady i zalety ich stosowania w działalności zawodowej.
ROL_1A_W19InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1M-3, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C11_U01
Student potrafi dobrać lub zaprojektować system ekspertowy na bazie szkieletowego SE PC Schell przydatnego do rozwiązywania problemów inżynierskich
ROL_1A_U01, ROL_1A_U16R1A_U01, R1A_U03C-2T-L-1M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C11_K01
Student ma świadomość stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych w celu zrealizowania wytyczonych zadań.
ROL_1A_K03R1A_K03C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C11_W01
Student posiada wiedzę w zakresie projektowania systemów ekspertowych oraz wady i zalety ich stosowania w działalności zawodowej.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zastosowania systemów wspomagania decyzji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C11_U01
Student potrafi dobrać lub zaprojektować system ekspertowy na bazie szkieletowego SE PC Schell przydatnego do rozwiązywania problemów inżynierskich
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności korzystania z SE oraz potrafi zaprogramować prosty SE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C11_K01
Student ma świadomość stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych w celu zrealizowania wytyczonych zadań.
2,0
3,0Student ma małą świadomość korzystania z SE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Korbicz J., Kościelny J. M., Kowalczuk Z., Cholewa W., Diagnostyka procesów Modele Metody sztucznej inteligencji., WNT, Warszawa, 2002, ISBN: 832042734
  2. Mulawka J., Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa, 1996, ISBN 83-204-2196-9
  3. Kwiatkowska A. M., Systemy wspomagania decyzji w praktyce, PWN, Warszawa, 2007, ISBN: 978-83-01-15085-3
  4. Instrukcja elektroniczna programu PC-Shell., 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ogólna charakterystyka narzędzia PC-Schell do budowy systemu ekspertowego. Zaznajomienie się z przykładowymi systemami ekspertowymi w systemie PC Shell. Metodyka projektowania systemów ekspertowych w programie PC Schell . Projekt systemu ekspertowego.6
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa i podział systemów wspomagania decyzji. Sztuczna inteligencja. Podstawy systemów ekspertowych. Sztuczne sieci neuronowe. Systemy hybrydowe. Bazy danych dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie systemów ekspertowych w rolnictwie, ogrodnictwie i technice rolniczej.3
3

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Udział w konsultacjach.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Konsultacje.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C11_W01Student posiada wiedzę w zakresie projektowania systemów ekspertowych oraz wady i zalety ich stosowania w działalności zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z możliwością wspomagania decyzji przy użyciu oprogramowania specjalistycznego (m.in. sztuczne sieci neuronowe i systemy ekspertowe).
Treści programoweT-W-1Budowa i podział systemów wspomagania decyzji. Sztuczna inteligencja. Podstawy systemów ekspertowych. Sztuczne sieci neuronowe. Systemy hybrydowe. Bazy danych dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie systemów ekspertowych w rolnictwie, ogrodnictwie i technice rolniczej.
Metody nauczaniaM-3Prezentacja.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zastosowania systemów wspomagania decyzji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C11_U01Student potrafi dobrać lub zaprojektować system ekspertowy na bazie szkieletowego SE PC Schell przydatnego do rozwiązywania problemów inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
ROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z procesem budowy sytemu wspomagającego decyzje na bazie szkieletowego systemu ekspertowego.
Treści programoweT-L-1Ogólna charakterystyka narzędzia PC-Schell do budowy systemu ekspertowego. Zaznajomienie się z przykładowymi systemami ekspertowymi w systemie PC Shell. Metodyka projektowania systemów ekspertowych w programie PC Schell . Projekt systemu ekspertowego.
Metody nauczaniaM-3Prezentacja.
M-2Projekt.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności korzystania z SE oraz potrafi zaprogramować prosty SE.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C11_K01Student ma świadomość stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych w celu zrealizowania wytyczonych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K03Potrafi określać priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z procesem budowy sytemu wspomagającego decyzje na bazie szkieletowego systemu ekspertowego.
C-1Zaznajomienie studenta z możliwością wspomagania decyzji przy użyciu oprogramowania specjalistycznego (m.in. sztuczne sieci neuronowe i systemy ekspertowe).
Treści programoweT-W-1Budowa i podział systemów wspomagania decyzji. Sztuczna inteligencja. Podstawy systemów ekspertowych. Sztuczne sieci neuronowe. Systemy hybrydowe. Bazy danych dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie systemów ekspertowych w rolnictwie, ogrodnictwie i technice rolniczej.
T-L-1Ogólna charakterystyka narzędzia PC-Schell do budowy systemu ekspertowego. Zaznajomienie się z przykładowymi systemami ekspertowymi w systemie PC Shell. Metodyka projektowania systemów ekspertowych w programie PC Schell . Projekt systemu ekspertowego.
Metody nauczaniaM-3Prezentacja.
M-2Projekt.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma małą świadomość korzystania z SE.
3,5
4,0
4,5
5,0