Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy zarządzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy zarządzania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Grieger <Andrzej.Grieger@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Grieger <Andrzej.Grieger@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 6 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza o działalności gospodarczej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie do podejmowania decyzji według wielokryterialnej oceny otoczenia stanowiska pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy organizacji przedsiębiorstwa. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa.1
T-W-2Zarządzanie personelem. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Style zarządzania: relacje w układzie kierownik - pracownicy.1
T-W-3Zarządzanie finansami - nowoczesne formy pozyskiwania środków finansowych. Analiza i diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Rachunkowość zarządcza - zasady działania.1
T-W-4Funkcje zarządzania: - formułowanie celów; prognozowanie i programowanie ; organizowanie i koordynowanie działań.1
T-W-5Zarządzanie jakością produktów/usług w przedsiębiorstwie.1
T-W-6Logistyka jako szczególna forma zarządzania przedsiębiorstwem.1
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury przedmiotu14
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zagadnienia z całego cyklu wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C03_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, obejmującą funkcje zarządzania oraz elementy zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, personelem, finansami, produkcją i usługami, produktem i jego jakością, przydatną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
ROL_1A_W02R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C03_U19
Potrafi zaprojektować proste systemy zarządzania podmiotem gospodarczym w obszarze produkcji rolniczej. Posiada zdolność do uruchomienia działalności w obszarze produkcji rolniczej.
ROL_1A_U19InzA_U03, InzA_U04C-1T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C03_K07
potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
ROL_1A_K07R1A_K08InzA_K02C-1T-W-3, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C03_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, obejmującą funkcje zarządzania oraz elementy zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, personelem, finansami, produkcją i usługami, produktem i jego jakością, przydatną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
2,0
3,0Student poprawnie definiuje tylko część zagadnień.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C03_U19
Potrafi zaprojektować proste systemy zarządzania podmiotem gospodarczym w obszarze produkcji rolniczej. Posiada zdolność do uruchomienia działalności w obszarze produkcji rolniczej.
2,0Student nie potrafi projektować
3,0Student potrafi zdefiniować założenia do przygotowanego projektu.
3,5Student potrafi zdefiniować założenia, wykonać schemat kolejności realizacji projektu.
4,0Student potrafi zdefiniować założenia, wykonać projekt.
4,5Student potrafi zdefiniować założenia, wykonać projekt, poprowadzić dyskusję o projekcie.
5,0Student potrafi wykonać projekt oraz dokonać weryfikacji po dyskusji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C03_K07
potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
2,0Student nie potrafi samodzielnie łączyć omawianych zagadnień.
3,0Student potrafi samodzielnie rozpoznawać procesy regulujące obszar zarządzania przedsiębiorstwem.
3,5Student potrafi rozpoznawać i systematyzować działania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
4,0Student potrafi rozpoznawać, systematyzować i wskazywać przyszłościowe kierunki działania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
4,5Student potrafi rozpoznawać, systematyzować i projektować działania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
5,0Student potrafi rozpoznawać, systematyzować, projektować i oceniać podejmowane decyzje w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

Literatura podstawowa

  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1996
  2. Stoner J.A.F. (red), Kierowanie, PWE, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Błaszczyk W. (red), Metody organizacji przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 2005
  2. Koźmiński A.K. (red), Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 1995

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy organizacji przedsiębiorstwa. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa.1
T-W-2Zarządzanie personelem. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Style zarządzania: relacje w układzie kierownik - pracownicy.1
T-W-3Zarządzanie finansami - nowoczesne formy pozyskiwania środków finansowych. Analiza i diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Rachunkowość zarządcza - zasady działania.1
T-W-4Funkcje zarządzania: - formułowanie celów; prognozowanie i programowanie ; organizowanie i koordynowanie działań.1
T-W-5Zarządzanie jakością produktów/usług w przedsiębiorstwie.1
T-W-6Logistyka jako szczególna forma zarządzania przedsiębiorstwem.1
6

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury przedmiotu14
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C03_W02Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, obejmującą funkcje zarządzania oraz elementy zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, personelem, finansami, produkcją i usługami, produktem i jego jakością, przydatną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W02Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do podejmowania decyzji według wielokryterialnej oceny otoczenia stanowiska pracy
Treści programoweT-W-5Zarządzanie jakością produktów/usług w przedsiębiorstwie.
T-W-3Zarządzanie finansami - nowoczesne formy pozyskiwania środków finansowych. Analiza i diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Rachunkowość zarządcza - zasady działania.
T-W-2Zarządzanie personelem. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Style zarządzania: relacje w układzie kierownik - pracownicy.
T-W-1Podstawy organizacji przedsiębiorstwa. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zagadnienia z całego cyklu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie definiuje tylko część zagadnień.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C03_U19Potrafi zaprojektować proste systemy zarządzania podmiotem gospodarczym w obszarze produkcji rolniczej. Posiada zdolność do uruchomienia działalności w obszarze produkcji rolniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U19Ma umiejętność organizacji procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ich kosztochłonności
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do podejmowania decyzji według wielokryterialnej oceny otoczenia stanowiska pracy
Treści programoweT-W-5Zarządzanie jakością produktów/usług w przedsiębiorstwie.
T-W-3Zarządzanie finansami - nowoczesne formy pozyskiwania środków finansowych. Analiza i diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Rachunkowość zarządcza - zasady działania.
T-W-2Zarządzanie personelem. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Style zarządzania: relacje w układzie kierownik - pracownicy.
T-W-1Podstawy organizacji przedsiębiorstwa. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zagadnienia z całego cyklu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi projektować
3,0Student potrafi zdefiniować założenia do przygotowanego projektu.
3,5Student potrafi zdefiniować założenia, wykonać schemat kolejności realizacji projektu.
4,0Student potrafi zdefiniować założenia, wykonać projekt.
4,5Student potrafi zdefiniować założenia, wykonać projekt, poprowadzić dyskusję o projekcie.
5,0Student potrafi wykonać projekt oraz dokonać weryfikacji po dyskusji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C03_K07potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do podejmowania decyzji według wielokryterialnej oceny otoczenia stanowiska pracy
Treści programoweT-W-3Zarządzanie finansami - nowoczesne formy pozyskiwania środków finansowych. Analiza i diagnoza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Rachunkowość zarządcza - zasady działania.
T-W-1Podstawy organizacji przedsiębiorstwa. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zagadnienia z całego cyklu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie łączyć omawianych zagadnień.
3,0Student potrafi samodzielnie rozpoznawać procesy regulujące obszar zarządzania przedsiębiorstwem.
3,5Student potrafi rozpoznawać i systematyzować działania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
4,0Student potrafi rozpoznawać, systematyzować i wskazywać przyszłościowe kierunki działania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
4,5Student potrafi rozpoznawać, systematyzować i projektować działania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
5,0Student potrafi rozpoznawać, systematyzować, projektować i oceniać podejmowane decyzje w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.