Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy prawa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy prawa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Grieger <Andrzej.Grieger@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Grieger <Andrzej.Grieger@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 6 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza o społeczeństwie, historia rozwoju państwa, psychologia jednostki, socjologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych określeń stosowanych w konstruowaniu aktów prawnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcie prawa. Źródła prawa. Stosunek prawny.1
T-W-2Wykładnia prawa. Luki w prawie, kolizje przepisów. Systematyka prawa.1
T-W-3Prawo cywilne - osoby fizyczne, osoby prawne, klauzule, czynności prawne. Przedstawicielstwo i prekluzja.1
T-W-4Prawo rzeczowe - własność, współwłasność, zastaw, hipoteka, służebność. Księgi wieczyste.1
T-W-5Postępowanie cywilne. Orzeczenie sądowe.1
T-W-6Postepowanie egzekucyjne. Postępowanie administracyjne.1
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.6
A-W-2Studiowanie literatury.14
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C04_W02
Student posiada podstawową wiedzę obejmującą elementy prawa cywilnego, gospodarczego oraz orzekania spraw spornych przez sądy.
ROL_1A_W02R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C04_U013
Potrafi ogólnie sformułować problemy prawne wystepujace w obszarze produkcji rolniczej i leśnej.
ROL_1A_U13R1A_U02C-1T-W-5M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C04_K04
Rozumie konieczność systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych wystepujacych w obszarze produkcji rolniczej.
ROL_1A_K04R1A_K04C-1T-W-3M-2S-1
ROL_1A_C04_K07
Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną i samodzielnie organizowaną pracę.
ROL_1A_K07R1A_K08InzA_K02C-1T-W-5M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C04_W02
Student posiada podstawową wiedzę obejmującą elementy prawa cywilnego, gospodarczego oraz orzekania spraw spornych przez sądy.
2,0
3,0Student poprawnie definiuje tylko część zagadnień.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C04_U013
Potrafi ogólnie sformułować problemy prawne wystepujace w obszarze produkcji rolniczej i leśnej.
2,0Student nie potrafi definiować podstawowych zagadnień prawnych.
3,0Student potrafi zdefiniować podstawowe zagadnienia prawne.
3,5Student potrafi zdefiniować oraz analizować treści podstawowych zagadnień prawnych.
4,0Student potrafi zdefiniować, analizować oraz dyskutować na temat podstawowych zagdanień prawnych.
4,5Student potrafi zdefiniować, analizować, dyskutować, wnioskować w obszarze podstawowych zagadnień prawnych.
5,0Student potrafi określić zakres prawa oraz dokonać weryfikacji po dyskusji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C04_K04
Rozumie konieczność systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych wystepujacych w obszarze produkcji rolniczej.
2,0Student nie potrafi ustalić poziomu ograniczeń w wiedzy przedmiotu.
3,0Student potrafi określić braki występujące w swojej wiedzy.
3,5Student potrafi połączyć posiadaną wiedzę przedmiotu z zagdanieniami ogólnospołecznymi regulującymi działanie podmiotów gospodarczych.
4,0Student potrafi ustalić zakres brakującej wiedzy oraz technikę jej uzupełniania.
4,5Student potrafi swobodnie prowadzic dyskusję na zadany temat.
5,0Student potrafi swobodnie prowadzić dyskusję wskazując na trendy w obszarze wiedzy w przedmiocie.
ROL_1A_C04_K07
Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną i samodzielnie organizowaną pracę.
2,0Nie ma świadomości odpowiedzialności za własną pracę.
3,0Ma świadomość częściowej odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.
3,5Ma świadomość odpowiedzialności, jest przygotowany do organizowania pracy własnej.
4,0Ma świadomość odpowiedzialności, umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu.
4,5Ma świadomość odpowiedzialności, umiejętności organizacji, konieczności systematyczności w pracy własnej.
5,0Ma świadomość odpowiedzialności, umiejetności organizacji, rozumie i docenia rozwój intelektualny u siebie i innych osób.

Literatura podstawowa

  1. Lewandowski J., Elementy prawa, WSiP, Warszawa, 2011
  2. Mroczkowska-Budziak A., Seidler R., Elementy prawa, eMPi, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-62325-20-7
  3. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Warszaw, 2009, ISBN 978-83-60251-21-8

Literatura dodatkowa

  1. Stepaniak M., Prawo spólek handlowych i prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa, 2009
  2. Borowicz M., Jak prowadzić działalność gospodarczą, C.H. Beck, Warszawa, 2008
  3. Łopatka A., Encyklopedia prawa, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie prawa. Źródła prawa. Stosunek prawny.1
T-W-2Wykładnia prawa. Luki w prawie, kolizje przepisów. Systematyka prawa.1
T-W-3Prawo cywilne - osoby fizyczne, osoby prawne, klauzule, czynności prawne. Przedstawicielstwo i prekluzja.1
T-W-4Prawo rzeczowe - własność, współwłasność, zastaw, hipoteka, służebność. Księgi wieczyste.1
T-W-5Postępowanie cywilne. Orzeczenie sądowe.1
T-W-6Postepowanie egzekucyjne. Postępowanie administracyjne.1
6

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.6
A-W-2Studiowanie literatury.14
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C04_W02Student posiada podstawową wiedzę obejmującą elementy prawa cywilnego, gospodarczego oraz orzekania spraw spornych przez sądy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W02Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych określeń stosowanych w konstruowaniu aktów prawnych.
Treści programoweT-W-2Wykładnia prawa. Luki w prawie, kolizje przepisów. Systematyka prawa.
T-W-5Postępowanie cywilne. Orzeczenie sądowe.
T-W-1Pojęcie prawa. Źródła prawa. Stosunek prawny.
T-W-3Prawo cywilne - osoby fizyczne, osoby prawne, klauzule, czynności prawne. Przedstawicielstwo i prekluzja.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie definiuje tylko część zagadnień.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C04_U013Potrafi ogólnie sformułować problemy prawne wystepujace w obszarze produkcji rolniczej i leśnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych określeń stosowanych w konstruowaniu aktów prawnych.
Treści programoweT-W-5Postępowanie cywilne. Orzeczenie sądowe.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi definiować podstawowych zagadnień prawnych.
3,0Student potrafi zdefiniować podstawowe zagadnienia prawne.
3,5Student potrafi zdefiniować oraz analizować treści podstawowych zagadnień prawnych.
4,0Student potrafi zdefiniować, analizować oraz dyskutować na temat podstawowych zagdanień prawnych.
4,5Student potrafi zdefiniować, analizować, dyskutować, wnioskować w obszarze podstawowych zagadnień prawnych.
5,0Student potrafi określić zakres prawa oraz dokonać weryfikacji po dyskusji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C04_K04Rozumie konieczność systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych wystepujacych w obszarze produkcji rolniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych określeń stosowanych w konstruowaniu aktów prawnych.
Treści programoweT-W-3Prawo cywilne - osoby fizyczne, osoby prawne, klauzule, czynności prawne. Przedstawicielstwo i prekluzja.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ustalić poziomu ograniczeń w wiedzy przedmiotu.
3,0Student potrafi określić braki występujące w swojej wiedzy.
3,5Student potrafi połączyć posiadaną wiedzę przedmiotu z zagdanieniami ogólnospołecznymi regulującymi działanie podmiotów gospodarczych.
4,0Student potrafi ustalić zakres brakującej wiedzy oraz technikę jej uzupełniania.
4,5Student potrafi swobodnie prowadzic dyskusję na zadany temat.
5,0Student potrafi swobodnie prowadzić dyskusję wskazując na trendy w obszarze wiedzy w przedmiocie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C04_K07Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną i samodzielnie organizowaną pracę.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych określeń stosowanych w konstruowaniu aktów prawnych.
Treści programoweT-W-5Postępowanie cywilne. Orzeczenie sądowe.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna panelowa.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości odpowiedzialności za własną pracę.
3,0Ma świadomość częściowej odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.
3,5Ma świadomość odpowiedzialności, jest przygotowany do organizowania pracy własnej.
4,0Ma świadomość odpowiedzialności, umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu.
4,5Ma świadomość odpowiedzialności, umiejętności organizacji, konieczności systematyczności w pracy własnej.
5,0Ma świadomość odpowiedzialności, umiejetności organizacji, rozumie i docenia rozwój intelektualny u siebie i innych osób.