Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Botanika 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Botanika 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Friedrich <Stefan.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl>, Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 3,00,41zaliczenie
wykładyW1 12 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza botaniczna na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową,funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin użytkowych3
T-L-2budowa morfologiczna oragnów służących do rozmnażania wegetatywnego roślin użytkowych.1
T-L-3Rozmnażanie generatywne roslin okrytonasiennych2
T-L-4Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe.2
T-L-5Budowa i funkcjonowanie tkanek roślinnych4
T-L-6Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednoliściennych i dwuliściennych.3
15
wykłady
T-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roslin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i twałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.4
T-W-2Wegetatwyne i generatywne rozmnażanie roślin.2
T-W-3Cytologia - budowa i funkcjonowanie składników komórki roślinnej. Materiały zapasowe.2
T-W-4Histologia - klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek. Układy funkcyjne tkanek.2
T-W-5Anatomia - budowa anatomiczna organów wegetatwnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym.2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń20
A-L-3zbiór roślin i opracowanie tematu morfologicznego19
A-L-4dokończenie opracowań ćwiczeń10
A-L-5konsultacje4
A-L-6zaliczenie opracować zielnikowych2
A-L-7przygotowanie do zaliczenia20
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów22
A-W-3konsultacje3
A-W-4przygotowanie do zaliczenia20
A-W-5zaliczenie pisemne3
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3wykonanie opracowania zielnikowego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (zaliczenie opracowania zielnikowego)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B03_W01
potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną i anatamiczną roślin nasiennych
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-L-5, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-6M-2, M-1S-2, S-1
ROL_1A_B03_W02
potrafi wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji (komórek, tkanek, organów)
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-L-5, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-6M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B03_U01
potrafi wykonać, opracować i analizować materiały zielnikowe roślin uprawnych, chwastów i z naturalnych ekosystemów z wykorzystaniem różnych źródeł
ROL_1A_U03R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-W-1, T-W-2, T-L-1, T-L-2M-3, M-2, M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B03_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie!
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-L-5, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-6M-2, M-1S-2, S-1
ROL_1A_B03_K03
w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość wpływu stosowania środków chemicznych na warunki cytologiczne, histologiczne i anatomiczne roślin zarówno uprawnych, chwastów i z sąsiadujących z uprawami ekosystemów; ma świadomośc postępowania zgodnie z zasadami etyki
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-L-5, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-6M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B03_W01
potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną i anatamiczną roślin nasiennych
2,0
3,0potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy budowy roślin nasiennych
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_B03_W02
potrafi wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji (komórek, tkanek, organów)
2,0
3,0poptrafi omówić najważniejsze powiązania w funkcjonowaniu roślin na różnych poziomach ich budowy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B03_U01
potrafi wykonać, opracować i analizować materiały zielnikowe roślin uprawnych, chwastów i z naturalnych ekosystemów z wykorzystaniem różnych źródeł
2,0
3,0wykona i pisemnie niekompletnie objaśni 40 arkuszy zielnikowych, a ustnie scharakteryzuje jeden ze wskazanych gatunków roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B03_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie!
2,0
3,0ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie budowy roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_B03_K03
w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość wpływu stosowania środków chemicznych na warunki cytologiczne, histologiczne i anatomiczne roślin zarówno uprawnych, chwastów i z sąsiadujących z uprawami ekosystemów; ma świadomośc postępowania zgodnie z zasadami etyki
2,0
3,0ma słabą świadomość wpływu środków chemicznych na rośliny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W.A., Botanika, Brasika, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, morfologia, tom 1, PWN, Warszawa, 2010
  2. Podbielkowski Z., Podbielkowska M., Przystosowania roślin do środowiska., WSiP, Warszawa, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin użytkowych3
T-L-2budowa morfologiczna oragnów służących do rozmnażania wegetatywnego roślin użytkowych.1
T-L-3Rozmnażanie generatywne roslin okrytonasiennych2
T-L-4Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe.2
T-L-5Budowa i funkcjonowanie tkanek roślinnych4
T-L-6Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednoliściennych i dwuliściennych.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roslin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i twałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.4
T-W-2Wegetatwyne i generatywne rozmnażanie roślin.2
T-W-3Cytologia - budowa i funkcjonowanie składników komórki roślinnej. Materiały zapasowe.2
T-W-4Histologia - klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek. Układy funkcyjne tkanek.2
T-W-5Anatomia - budowa anatomiczna organów wegetatwnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym.2
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń20
A-L-3zbiór roślin i opracowanie tematu morfologicznego19
A-L-4dokończenie opracowań ćwiczeń10
A-L-5konsultacje4
A-L-6zaliczenie opracować zielnikowych2
A-L-7przygotowanie do zaliczenia20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów22
A-W-3konsultacje3
A-W-4przygotowanie do zaliczenia20
A-W-5zaliczenie pisemne3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_W01potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną i anatamiczną roślin nasiennych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową,funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych.
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roslin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i twałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-3Cytologia - budowa i funkcjonowanie składników komórki roślinnej. Materiały zapasowe.
T-W-4Histologia - klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek. Układy funkcyjne tkanek.
T-W-2Wegetatwyne i generatywne rozmnażanie roślin.
T-W-5Anatomia - budowa anatomiczna organów wegetatwnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym.
T-L-5Budowa i funkcjonowanie tkanek roślinnych
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin użytkowych
T-L-3Rozmnażanie generatywne roslin okrytonasiennych
T-L-2budowa morfologiczna oragnów służących do rozmnażania wegetatywnego roślin użytkowych.
T-L-4Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe.
T-L-6Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednoliściennych i dwuliściennych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy budowy roślin nasiennych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_W02potrafi wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji (komórek, tkanek, organów)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową,funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych.
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roslin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i twałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-3Cytologia - budowa i funkcjonowanie składników komórki roślinnej. Materiały zapasowe.
T-W-4Histologia - klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek. Układy funkcyjne tkanek.
T-W-2Wegetatwyne i generatywne rozmnażanie roślin.
T-W-5Anatomia - budowa anatomiczna organów wegetatwnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym.
T-L-5Budowa i funkcjonowanie tkanek roślinnych
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin użytkowych
T-L-3Rozmnażanie generatywne roslin okrytonasiennych
T-L-2budowa morfologiczna oragnów służących do rozmnażania wegetatywnego roślin użytkowych.
T-L-4Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe.
T-L-6Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednoliściennych i dwuliściennych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0poptrafi omówić najważniejsze powiązania w funkcjonowaniu roślin na różnych poziomach ich budowy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_U01potrafi wykonać, opracować i analizować materiały zielnikowe roślin uprawnych, chwastów i z naturalnych ekosystemów z wykorzystaniem różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową,funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych.
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roslin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i twałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-2Wegetatwyne i generatywne rozmnażanie roślin.
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin użytkowych
T-L-2budowa morfologiczna oragnów służących do rozmnażania wegetatywnego roślin użytkowych.
Metody nauczaniaM-3wykonanie opracowania zielnikowego
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (zaliczenie opracowania zielnikowego)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykona i pisemnie niekompletnie objaśni 40 arkuszy zielnikowych, a ustnie scharakteryzuje jeden ze wskazanych gatunków roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_K01w wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie!
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową,funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych.
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roslin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i twałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-3Cytologia - budowa i funkcjonowanie składników komórki roślinnej. Materiały zapasowe.
T-W-4Histologia - klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek. Układy funkcyjne tkanek.
T-W-2Wegetatwyne i generatywne rozmnażanie roślin.
T-W-5Anatomia - budowa anatomiczna organów wegetatwnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym.
T-L-5Budowa i funkcjonowanie tkanek roślinnych
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin użytkowych
T-L-3Rozmnażanie generatywne roslin okrytonasiennych
T-L-2budowa morfologiczna oragnów służących do rozmnażania wegetatywnego roślin użytkowych.
T-L-4Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe.
T-L-6Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednoliściennych i dwuliściennych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie budowy roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B03_K03w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość wpływu stosowania środków chemicznych na warunki cytologiczne, histologiczne i anatomiczne roślin zarówno uprawnych, chwastów i z sąsiadujących z uprawami ekosystemów; ma świadomośc postępowania zgodnie z zasadami etyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową,funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych.
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roslin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i twałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-3Cytologia - budowa i funkcjonowanie składników komórki roślinnej. Materiały zapasowe.
T-W-4Histologia - klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek. Układy funkcyjne tkanek.
T-W-2Wegetatwyne i generatywne rozmnażanie roślin.
T-W-5Anatomia - budowa anatomiczna organów wegetatwnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym.
T-L-5Budowa i funkcjonowanie tkanek roślinnych
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin użytkowych
T-L-3Rozmnażanie generatywne roslin okrytonasiennych
T-L-2budowa morfologiczna oragnów służących do rozmnażania wegetatywnego roślin użytkowych.
T-L-4Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe.
T-L-6Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednoliściennych i dwuliściennych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma słabą świadomość wpływu środków chemicznych na rośliny
3,5
4,0
4,5
5,0