Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Gleboznawstwo 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gleboznawstwo 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>, Adam Sammel <Adam.Sammel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 18 3,00,67zaliczenie
laboratoriaL2 9 2,00,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia,Fizyka,Biochemia,Mikrobilogia gleb
W-2Chemia, Fizyka,Geologia,Mikrobilogia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie powstawania i funkcjonowania gleb
C-2Ukształtowanie umiejętności określania żyzności gleb
C-3Poznanie sposobow wyceny wartości gleb
C-4Poznani powstawania i funkcjonowania gleby, poznanie metod określania żyzności i bonitacji gleb

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Rozpoznawanie minerałów glebotwórczych po cechach fizycznych2
T-L-2Rozpoznawanie skał magmowych na podstawie ich struktury i składu mineralogicznego2
T-L-3Oznaczanie skał osadowych oraz ocena ich wartości glebotwórczej2
T-L-4Oznacznie składu granulometrycznego metodą organoleotyczną oraz zdolności magazynowania wody i powietrza przez utwory glebowe1
T-L-5Areometryczne oznaczanie skłdu granulometrycznego2
9
wykłady
T-W-1Powstawanie,podział i wartość glebotwórcza minerałów1
T-W-2Skały magmowe ich właściwości i udział w powstawaniu gleb1
T-W-3Skały osadowe ich powstawanie,właściwości oraz udział w procesie glebotwórczym2
T-W-4Skład granulometryczny gleby oraz jego wpływ na zdolność magazynowania wody i powietrza utworów glebowych1
T-W-5Koloidy glebowe-sorpcyjne właściwości gleb1
T-W-6Odczyn gleby i jego wpływ na wartość produkcyjną gleby1
T-W-7Substancja organiczna oraz jej przemiany w zależności od właściwości fizyko-chemicznych gleby2
T-W-8Naturalne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego1
T-W-9Antropogeniczne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego1
T-W-10Struktura gleb-powstawanie,podział i właściwości agregatów glebowych2
T-W-11Właściwości wodno-powietrzne i ich związek z produktywnością gleb2
T-W-12Właściwości fizyczne fazy stałej i gazowej gleby1
T-W-13Powstawanie gleb-czynniki glebotwórcze1
T-W-14Budowa i cechy morfologiczne gleb1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1labolatoria9
A-L-2konsultacje15
A-L-3praca w domu36
60
wykłady
A-W-1wykłady18
A-W-2samodzielne studiowanie literatury22
A-W-3przygotowanie do zaliczenia20
A-W-4bibloteka10
A-W-5praca w domu20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady-metoda podająca,wykład informacyjny
M-2labolatoria-metoda problemowo-sytuacyjna
M-3Terenowe-metoda praktyczna
M-4Wykład -metoda podająca
M-5Audytoria- metoda praktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: wykład-egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: labolatoria-metoda formująco-podsumowująca ,pisemni
S-3Ocena formująca: terenowe-na podstawie wypełnioego opisu według konspektu do ćwiczeń ternowych
S-4Ocena formująca: Wykład-podsumowująca-sprawdzian pisemny
S-5Ocena formująca: Ćwiczenia-podsumowująco-formująca

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C04_W01
Posiada wiedzę właściwości tworzywa glebowego,budowy i funkcjonowania gleby,ogólną wiedzę dotyczącą procesów glebotwórczych. Zna irozumie podstawowe definicje dotyczące własciwości gleb oraz sposoby oceny wartości i przydatności gleb. Rozumie mechanizm funkcjonowania kompleksu sorpcyjnego gleb.
ROL_1A_W04R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07C-3, C-2, C-1T-W-10, T-W-7, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-6, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C04_U01
Posiada umiejętność interpretacji wwyników podstawowych analiz gleby.Posiada umiejętność korzystania z systemów oceny wartości gleb
ROL_1A_U02R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-3, C-2, C-1T-W-10, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C04_K01
Posiada świadomość znaczenia gleb w produkcji zdrowej żywności i ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania zasad
ROL_1A_K05R1A_K05C-3, C-2, C-1T-W-10, T-W-7, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-6, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C04_W01
Posiada wiedzę właściwości tworzywa glebowego,budowy i funkcjonowania gleby,ogólną wiedzę dotyczącą procesów glebotwórczych. Zna irozumie podstawowe definicje dotyczące własciwości gleb oraz sposoby oceny wartości i przydatności gleb. Rozumie mechanizm funkcjonowania kompleksu sorpcyjnego gleb.
2,0
3,050% wymaganej treści zstawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C04_U01
Posiada umiejętność interpretacji wwyników podstawowych analiz gleby.Posiada umiejętność korzystania z systemów oceny wartości gleb
2,0
3,050% wymaganych treści zestawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C04_K01
Posiada świadomość znaczenia gleb w produkcji zdrowej żywności i ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania zasad
2,0
3,050% wymaganych treści zestawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Bogdan Dobrzański,Saturnin Zawadzki, Gleboznawstwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1995, ISBN 83-09-01561-5, Praca zbiorowaa
 2. Andrzej Mocek,Stanisław Drzymała,Piotr Maszner, Geneza,analiza i klasyfikacja gleb, Akademia Rolnicza im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, BONAMI:Pozna, 1997, ISBN 83-7160-025-9, Brak
 3. Bogdan Dobrzański, Saturnin Zawadzki, Gleboznawstwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1995, ISBN 83-09-01561-5, Praca zbiorowa
 4. Bogdan Dobrzański, Saturnin Zawadzki, Gleboznawstwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1995, ISBN 83-09-01561-5, Praca zbiorowa
 5. Andrzej Mocek,Stanisław Drzymała,Piotr Maszner, Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego wPoznaniu, BONAMI ;Poznań, 1997, ISBN 83-7160-025-9, Brak
 6. Andrzej Mocek,Stanisław Drzymała,Piotr Maszner, Geneza,analiza i klasyfikacja gleb, Akademia Rolnicza im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, BONAMI:Pozna, 1997, ISBN 83-7160-025-9, Brak
 7. Andrzej Mocek,Stanisław Drzymała,Piotr Maszner, Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego wPoznaniu, BONAMI ;Poznań, 1997, ISBN 83-7160-025-9, Brak

Literatura dodatkowa

 1. Franciszek Kużnicki,Stanisław Białousz,Piotr skłodowski, Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb, państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1979, ISBN 83-01-01001-0, Brak
 2. ryszard Turski,Anna Słotwińska-Jurkiewicz, Zarys Gleboznawstwa, Akademia Ronicza w Lublinie, Lublin, 1999, ISBN 83-86761-97-0, Brak
 3. Ryszard Turski,Anna Słowińska-Jurkiewicz,Jerzy Hetman, Zarys Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, 1999, ISBN 83-86761-97-0, brak
 4. Ryszard Turski,Anna Słowińska-Jurkiewicz,Jerzy Hetman, Zarys Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, 1999, ISBN 83-86761-97-0, brak
 5. ryszard Turski,Anna Słotwińska-Jurkiewicz, Zarys Gleboznawstwa, Akademia Ronicza w Lublinie, Lublin, 1999, ISBN 83-86761-97-0, Brak

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozpoznawanie minerałów glebotwórczych po cechach fizycznych2
T-L-2Rozpoznawanie skał magmowych na podstawie ich struktury i składu mineralogicznego2
T-L-3Oznaczanie skał osadowych oraz ocena ich wartości glebotwórczej2
T-L-4Oznacznie składu granulometrycznego metodą organoleotyczną oraz zdolności magazynowania wody i powietrza przez utwory glebowe1
T-L-5Areometryczne oznaczanie skłdu granulometrycznego2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Powstawanie,podział i wartość glebotwórcza minerałów1
T-W-2Skały magmowe ich właściwości i udział w powstawaniu gleb1
T-W-3Skały osadowe ich powstawanie,właściwości oraz udział w procesie glebotwórczym2
T-W-4Skład granulometryczny gleby oraz jego wpływ na zdolność magazynowania wody i powietrza utworów glebowych1
T-W-5Koloidy glebowe-sorpcyjne właściwości gleb1
T-W-6Odczyn gleby i jego wpływ na wartość produkcyjną gleby1
T-W-7Substancja organiczna oraz jej przemiany w zależności od właściwości fizyko-chemicznych gleby2
T-W-8Naturalne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego1
T-W-9Antropogeniczne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego1
T-W-10Struktura gleb-powstawanie,podział i właściwości agregatów glebowych2
T-W-11Właściwości wodno-powietrzne i ich związek z produktywnością gleb2
T-W-12Właściwości fizyczne fazy stałej i gazowej gleby1
T-W-13Powstawanie gleb-czynniki glebotwórcze1
T-W-14Budowa i cechy morfologiczne gleb1
18

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1labolatoria9
A-L-2konsultacje15
A-L-3praca w domu36
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1wykłady18
A-W-2samodzielne studiowanie literatury22
A-W-3przygotowanie do zaliczenia20
A-W-4bibloteka10
A-W-5praca w domu20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C04_W01Posiada wiedzę właściwości tworzywa glebowego,budowy i funkcjonowania gleby,ogólną wiedzę dotyczącą procesów glebotwórczych. Zna irozumie podstawowe definicje dotyczące własciwości gleb oraz sposoby oceny wartości i przydatności gleb. Rozumie mechanizm funkcjonowania kompleksu sorpcyjnego gleb.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W04Zna funkcje i charakterystykę gleb Polski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-3Poznanie sposobow wyceny wartości gleb
C-2Ukształtowanie umiejętności określania żyzności gleb
C-1Poznanie powstawania i funkcjonowania gleb
Treści programoweT-W-10Struktura gleb-powstawanie,podział i właściwości agregatów glebowych
T-W-7Substancja organiczna oraz jej przemiany w zależności od właściwości fizyko-chemicznych gleby
T-W-3Skały osadowe ich powstawanie,właściwości oraz udział w procesie glebotwórczym
T-W-1Powstawanie,podział i wartość glebotwórcza minerałów
T-W-2Skały magmowe ich właściwości i udział w powstawaniu gleb
T-W-4Skład granulometryczny gleby oraz jego wpływ na zdolność magazynowania wody i powietrza utworów glebowych
T-W-5Koloidy glebowe-sorpcyjne właściwości gleb
T-W-8Naturalne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego
T-W-9Antropogeniczne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego
T-W-11Właściwości wodno-powietrzne i ich związek z produktywnością gleb
T-W-12Właściwości fizyczne fazy stałej i gazowej gleby
T-W-13Powstawanie gleb-czynniki glebotwórcze
T-W-14Budowa i cechy morfologiczne gleb
T-W-6Odczyn gleby i jego wpływ na wartość produkcyjną gleby
T-L-5Areometryczne oznaczanie skłdu granulometrycznego
T-L-1Rozpoznawanie minerałów glebotwórczych po cechach fizycznych
T-L-2Rozpoznawanie skał magmowych na podstawie ich struktury i składu mineralogicznego
T-L-4Oznacznie składu granulometrycznego metodą organoleotyczną oraz zdolności magazynowania wody i powietrza przez utwory glebowe
T-L-3Oznaczanie skał osadowych oraz ocena ich wartości glebotwórczej
Metody nauczaniaM-1Wykłady-metoda podająca,wykład informacyjny
M-2labolatoria-metoda problemowo-sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: labolatoria-metoda formująco-podsumowująca ,pisemni
S-1Ocena formująca: wykład-egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,050% wymaganej treści zstawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C04_U01Posiada umiejętność interpretacji wwyników podstawowych analiz gleby.Posiada umiejętność korzystania z systemów oceny wartości gleb
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U02Potrafi rozpoznać podstawowe typy i rodzaje gleb Polski oraz opisać i ich własności chemiczne i fizyczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-3Poznanie sposobow wyceny wartości gleb
C-2Ukształtowanie umiejętności określania żyzności gleb
C-1Poznanie powstawania i funkcjonowania gleb
Treści programoweT-W-10Struktura gleb-powstawanie,podział i właściwości agregatów glebowych
T-W-8Naturalne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego
T-W-9Antropogeniczne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego
T-W-11Właściwości wodno-powietrzne i ich związek z produktywnością gleb
T-W-12Właściwości fizyczne fazy stałej i gazowej gleby
T-W-13Powstawanie gleb-czynniki glebotwórcze
T-W-14Budowa i cechy morfologiczne gleb
T-L-5Areometryczne oznaczanie skłdu granulometrycznego
T-L-1Rozpoznawanie minerałów glebotwórczych po cechach fizycznych
T-L-2Rozpoznawanie skał magmowych na podstawie ich struktury i składu mineralogicznego
T-L-4Oznacznie składu granulometrycznego metodą organoleotyczną oraz zdolności magazynowania wody i powietrza przez utwory glebowe
T-L-3Oznaczanie skał osadowych oraz ocena ich wartości glebotwórczej
Metody nauczaniaM-1Wykłady-metoda podająca,wykład informacyjny
M-2labolatoria-metoda problemowo-sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: labolatoria-metoda formująco-podsumowująca ,pisemni
S-1Ocena formująca: wykład-egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,050% wymaganych treści zestawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C04_K01Posiada świadomość znaczenia gleb w produkcji zdrowej żywności i ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania zasad
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-3Poznanie sposobow wyceny wartości gleb
C-2Ukształtowanie umiejętności określania żyzności gleb
C-1Poznanie powstawania i funkcjonowania gleb
Treści programoweT-W-10Struktura gleb-powstawanie,podział i właściwości agregatów glebowych
T-W-7Substancja organiczna oraz jej przemiany w zależności od właściwości fizyko-chemicznych gleby
T-W-3Skały osadowe ich powstawanie,właściwości oraz udział w procesie glebotwórczym
T-W-1Powstawanie,podział i wartość glebotwórcza minerałów
T-W-2Skały magmowe ich właściwości i udział w powstawaniu gleb
T-W-4Skład granulometryczny gleby oraz jego wpływ na zdolność magazynowania wody i powietrza utworów glebowych
T-W-5Koloidy glebowe-sorpcyjne właściwości gleb
T-W-8Naturalne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego
T-W-9Antropogeniczne czynniki kształtujące skład kationowy kompleksu sorpcyjnego
T-W-11Właściwości wodno-powietrzne i ich związek z produktywnością gleb
T-W-12Właściwości fizyczne fazy stałej i gazowej gleby
T-W-13Powstawanie gleb-czynniki glebotwórcze
T-W-14Budowa i cechy morfologiczne gleb
T-W-6Odczyn gleby i jego wpływ na wartość produkcyjną gleby
T-L-5Areometryczne oznaczanie skłdu granulometrycznego
T-L-1Rozpoznawanie minerałów glebotwórczych po cechach fizycznych
T-L-2Rozpoznawanie skał magmowych na podstawie ich struktury i składu mineralogicznego
T-L-4Oznacznie składu granulometrycznego metodą organoleotyczną oraz zdolności magazynowania wody i powietrza przez utwory glebowe
T-L-3Oznaczanie skał osadowych oraz ocena ich wartości glebotwórczej
Metody nauczaniaM-1Wykłady-metoda podająca,wykład informacyjny
M-2labolatoria-metoda problemowo-sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: labolatoria-metoda formująco-podsumowująca ,pisemni
S-1Ocena formująca: wykład-egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,050% wymaganych treści zestawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0