Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życia (zamiast WF)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomia rynkowaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geografia ekonomicznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Historia urbanistykiprzedmiot wspólny
Matematyka i statystykaprzedmiot wspólny
Prawoznawstwoprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny i planistycznyprzedmiot wspólny
Budownictwoprzedmiot wspólny
Ekofizjografiaprzedmiot wspólny
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuprzedmiot wspólny
Ekonomika miast i regionówprzedmiot wspólny
Estetyka miastprzedmiot wspólny7 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Iprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Gospodarka terenami zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Inwentaryzacje przyrodniczeprzedmiot wspólny5 / 1
Inwentaryzacje urbanistyczneprzedmiot wspólny5 / 2
Jakość życia na obszarach miejskichprzedmiot wspólny3 / 1
Klasyfikacja gleb i gruntówprzedmiot wspólny4 / 2
Konsultacje społeczne i negocjacjeprzedmiot wspólny6 / 1
Kosztorysy i wycena projektówprzedmiot wspólny7 / 2
Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieścieprzedmiot wspólny6 / 2
Kultura regionalnaprzedmiot wspólny3 / 2
Monitoring środowiskaprzedmiot wspólny
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa kulturowegoprzedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne I (regionalne)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)przedmiot wspólny
Podstawy gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Prawne uwarunkowania GP i OŚprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość lokalnaprzedmiot wspólny6 / 3
Przestrzenne analizy krajobrazuprzedmiot wspólny8 / 1
Przydatność terenów do zabudowyprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie biznesplanuprzedmiot wspólny6 / 4
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)przedmiot wspólny
Rekultywacja terenów zdegradowanychprzedmiot wspólny4 / 3
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny
Rynek nieruchomościprzedmiot wspólny7 / 3
Samorząd terytorialnyprzedmiot wspólny
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegoprzedmiot wspólny7 / 4
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Strategia rozwoju gminyprzedmiot wspólny
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny5 / 3
Wycena nieruchomościprzedmiot wspólny8 / 3
Zagospodarowanie turystyczne gminyprzedmiot wspólny4 / 4
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Zarządzanie miastem i regionemprzedmiot wspólny8 / 4
Zarządzanie nieruchomościamiprzedmiot wspólny8 / 5
Zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjneprzedmiot wspólny3 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życia (zamiast WF)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomia rynkowaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geografia ekonomicznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Historia urbanistykiprzedmiot wspólny
Matematyka i statystykaprzedmiot wspólny
Prawoznawstwoprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny i planistycznyprzedmiot wspólny
Budownictwoprzedmiot wspólny
Ekofizjografiaprzedmiot wspólny
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuprzedmiot wspólny
Ekonomika miast i regionówprzedmiot wspólny
Estetyka miastprzedmiot wspólny7 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Iprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Gospodarka terenami zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Inwentaryzacje przyrodniczeprzedmiot wspólny5 / 1
Inwentaryzacje urbanistyczneprzedmiot wspólny5 / 2
Jakość życia na obszarach miejskichprzedmiot wspólny3 / 1
Klasyfikacja gleb i gruntówprzedmiot wspólny4 / 2
Konsultacje społeczne i negocjacjeprzedmiot wspólny6 / 1
Kosztorysy i wycena projektówprzedmiot wspólny7 / 2
Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieścieprzedmiot wspólny6 / 2
Kultura regionalnaprzedmiot wspólny3 / 2
Monitoring środowiskaprzedmiot wspólny
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa kulturowegoprzedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne I (regionalne)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)przedmiot wspólny
Podstawy gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Prawne uwarunkowania GP i OŚprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość lokalnaprzedmiot wspólny6 / 3
Przestrzenne analizy krajobrazuprzedmiot wspólny8 / 1
Przydatność terenów do zabudowyprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie biznesplanuprzedmiot wspólny6 / 4
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)przedmiot wspólny
Rekultywacja terenów zdegradowanychprzedmiot wspólny4 / 3
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny
Rynek nieruchomościprzedmiot wspólny7 / 3
Samorząd terytorialnyprzedmiot wspólny
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegoprzedmiot wspólny7 / 4
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Strategia rozwoju gminyprzedmiot wspólny
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny5 / 3
Wycena nieruchomościprzedmiot wspólny8 / 3
Zagospodarowanie turystyczne gminyprzedmiot wspólny4 / 4
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Zarządzanie miastem i regionemprzedmiot wspólny8 / 4
Zarządzanie nieruchomościamiprzedmiot wspólny8 / 5
Zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjneprzedmiot wspólny3 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życia (zamiast WF)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomia rynkowaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geografia ekonomicznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Historia urbanistykiprzedmiot wspólny
Matematyka i statystykaprzedmiot wspólny
Prawoznawstwoprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny i planistycznyprzedmiot wspólny
Budownictwoprzedmiot wspólny
Ekofizjografiaprzedmiot wspólny
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuprzedmiot wspólny
Ekonomika miast i regionówprzedmiot wspólny
Estetyka miastprzedmiot wspólny7 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Iprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Gospodarka terenami zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Inwentaryzacje przyrodniczeprzedmiot wspólny5 / 1
Inwentaryzacje urbanistyczneprzedmiot wspólny5 / 2
Jakość życia na obszarach miejskichprzedmiot wspólny3 / 1
Klasyfikacja gleb i gruntówprzedmiot wspólny4 / 2
Konsultacje społeczne i negocjacjeprzedmiot wspólny6 / 1
Kosztorysy i wycena projektówprzedmiot wspólny7 / 2
Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieścieprzedmiot wspólny6 / 2
Kultura regionalnaprzedmiot wspólny3 / 2
Monitoring środowiskaprzedmiot wspólny
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa kulturowegoprzedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne I (regionalne)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)przedmiot wspólny
Podstawy gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Prawne uwarunkowania GP i OŚprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość lokalnaprzedmiot wspólny6 / 3
Przestrzenne analizy krajobrazuprzedmiot wspólny8 / 1
Przydatność terenów do zabudowyprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie biznesplanuprzedmiot wspólny6 / 4
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)przedmiot wspólny
Rekultywacja terenów zdegradowanychprzedmiot wspólny4 / 3
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny
Rynek nieruchomościprzedmiot wspólny7 / 3
Samorząd terytorialnyprzedmiot wspólny
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegoprzedmiot wspólny7 / 4
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Strategia rozwoju gminyprzedmiot wspólny
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny5 / 3
Wycena nieruchomościprzedmiot wspólny8 / 3
Zagospodarowanie turystyczne gminyprzedmiot wspólny4 / 4
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Zarządzanie miastem i regionemprzedmiot wspólny8 / 4
Zarządzanie nieruchomościamiprzedmiot wspólny8 / 5
Zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjneprzedmiot wspólny3 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życia (zamiast WF)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomia rynkowaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geografia ekonomicznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Historia urbanistykiprzedmiot wspólny
Matematyka i statystykaprzedmiot wspólny
Prawoznawstwoprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny i planistycznyprzedmiot wspólny
Budownictwoprzedmiot wspólny
Ekofizjografiaprzedmiot wspólny
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuprzedmiot wspólny
Ekonomika miast i regionówprzedmiot wspólny
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Iprzedmiot wspólny
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Monitoring środowiskaprzedmiot wspólny
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa kulturowegoprzedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)przedmiot wspólny
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne I (regionalne)przedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)przedmiot wspólny
Podstawy gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Prawne uwarunkowania GP i OŚprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)przedmiot wspólny
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)przedmiot wspólny
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny
Samorząd terytorialnyprzedmiot wspólny
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejprzedmiot wspólny
Strategia rozwoju gminyprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetyka miastprzedmiot wspólny7 / 1
Kosztorysy i wycena projektówprzedmiot wspólny7 / 2
Rynek nieruchomościprzedmiot wspólny7 / 3
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegoprzedmiot wspólny7 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka terenami zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Klasyfikacja gleb i gruntówprzedmiot wspólny4 / 2
Rekultywacja terenów zdegradowanychprzedmiot wspólny4 / 3
Zagospodarowanie turystyczne gminyprzedmiot wspólny4 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inwentaryzacje przyrodniczeprzedmiot wspólny5 / 1
Inwentaryzacje urbanistyczneprzedmiot wspólny5 / 2
Woda w krajobrazieprzedmiot wspólny5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jakość życia na obszarach miejskichprzedmiot wspólny3 / 1
Kultura regionalnaprzedmiot wspólny3 / 2
Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjneprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konsultacje społeczne i negocjacjeprzedmiot wspólny6 / 1
Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieścieprzedmiot wspólny6 / 2
Przedsiębiorczość lokalnaprzedmiot wspólny6 / 3
Przygotowanie biznesplanuprzedmiot wspólny6 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przestrzenne analizy krajobrazuprzedmiot wspólny8 / 1
Przydatność terenów do zabudowyprzedmiot wspólny8 / 2
Wycena nieruchomościprzedmiot wspólny8 / 3
Zarządzanie miastem i regionemprzedmiot wspólny8 / 4
Zarządzanie nieruchomościamiprzedmiot wspólny8 / 5