Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Estetyka miast:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Estetyka miast
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące estetyki .

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uwrażliwienie studenta na estetykę i kanony estetyczne obowiazujące w architekturze krajobrazu w różnych epokach.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Seminaria wprowadzające i prace terenowe polegające na sporzadzaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej.9
9
wykłady
T-W-1- Miasto w historycznym rozwoju: piękno klasyczne miasta Grecji i Rzymu, miasto doby Renesansu i Baroku, Miasto okresu Klasycyzmu, Miasto przemysłowe XIX/XX wiek, Kanon estetyczny miasta współczesnego. - Klasyfikacje przestrzeni miejskich: publiczna, półpubliczna i prywatna - piękno subiektywne - intencjonalne odczucie piękna i przyrody. - ikony architektury jako wyznaczniki piękna i prestiżu miasta. - pomniki w mieście - ich znaczenie estetyka i dydaktyka. - detal i mała architektura. - harmonia i dysharmonia w rozwoju przestrzennym miasta - chaos jako przeciwstawienie ładu. - estetyka miasta XXI wieku.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie pracy semestralnej51
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie pracy semestralnej21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podajaca: wykłady informacyjne Metoda problemowa: metoda przypadków, sytuacji Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczn

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE2_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczaca wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych.
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE2_U01
W skutek przeprowadzonych zajęć student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP.
GP_1A_U01R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OE2_K011
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
GP_1A_K11R1A_K08, S1A_K07, T1A_K06C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1
GP_1A_OE2_K07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student prawidłowo identyfikuje i roztrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty.
GP_1A_K07R1A_K04, S1A_K04, T1A_K05C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1
GP_1A_OE2_K08
W wyniku przeprowadzonych zajęc student jest zdolny do rozpoznania zalezności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myslenia o przestrzeni.
GP_1A_K08R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE2_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczaca wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE2_U01
W skutek przeprowadzonych zajęć student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OE2_K011
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.
GP_1A_OE2_K07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student prawidłowo identyfikuje i roztrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.
GP_1A_OE2_K08
W wyniku przeprowadzonych zajęc student jest zdolny do rozpoznania zalezności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myslenia o przestrzeni.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.

Literatura podstawowa

  1. P. Bogdanowicz, Człowiek i przestrzeń, Szkolne i pedagogiczne, Warszawa, 1992
  2. J. Glancey, Historia architektury, Arkady, Warszawa, 2002
  3. W. Szolginia, Architektura i budownictwo - ilustrowana encyklopedia dla wszystkich T.III, PWN w-wa, Warszawa, 2011
  4. E. Fassbender, Zasady nowoczesnej nauki o budowie miast, Kraków, 1916

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Seminaria wprowadzające i prace terenowe polegające na sporzadzaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1- Miasto w historycznym rozwoju: piękno klasyczne miasta Grecji i Rzymu, miasto doby Renesansu i Baroku, Miasto okresu Klasycyzmu, Miasto przemysłowe XIX/XX wiek, Kanon estetyczny miasta współczesnego. - Klasyfikacje przestrzeni miejskich: publiczna, półpubliczna i prywatna - piękno subiektywne - intencjonalne odczucie piękna i przyrody. - ikony architektury jako wyznaczniki piękna i prestiżu miasta. - pomniki w mieście - ich znaczenie estetyka i dydaktyka. - detal i mała architektura. - harmonia i dysharmonia w rozwoju przestrzennym miasta - chaos jako przeciwstawienie ładu. - estetyka miasta XXI wieku.9
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie pracy semestralnej51
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie pracy semestralnej21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE2_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczaca wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Uwrażliwienie studenta na estetykę i kanony estetyczne obowiazujące w architekturze krajobrazu w różnych epokach.
Treści programoweT-W-1- Miasto w historycznym rozwoju: piękno klasyczne miasta Grecji i Rzymu, miasto doby Renesansu i Baroku, Miasto okresu Klasycyzmu, Miasto przemysłowe XIX/XX wiek, Kanon estetyczny miasta współczesnego. - Klasyfikacje przestrzeni miejskich: publiczna, półpubliczna i prywatna - piękno subiektywne - intencjonalne odczucie piękna i przyrody. - ikony architektury jako wyznaczniki piękna i prestiżu miasta. - pomniki w mieście - ich znaczenie estetyka i dydaktyka. - detal i mała architektura. - harmonia i dysharmonia w rozwoju przestrzennym miasta - chaos jako przeciwstawienie ładu. - estetyka miasta XXI wieku.
T-A-1Seminaria wprowadzające i prace terenowe polegające na sporzadzaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca: wykłady informacyjne Metoda problemowa: metoda przypadków, sytuacji Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczn
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE2_U01W skutek przeprowadzonych zajęć student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Uwrażliwienie studenta na estetykę i kanony estetyczne obowiazujące w architekturze krajobrazu w różnych epokach.
Treści programoweT-W-1- Miasto w historycznym rozwoju: piękno klasyczne miasta Grecji i Rzymu, miasto doby Renesansu i Baroku, Miasto okresu Klasycyzmu, Miasto przemysłowe XIX/XX wiek, Kanon estetyczny miasta współczesnego. - Klasyfikacje przestrzeni miejskich: publiczna, półpubliczna i prywatna - piękno subiektywne - intencjonalne odczucie piękna i przyrody. - ikony architektury jako wyznaczniki piękna i prestiżu miasta. - pomniki w mieście - ich znaczenie estetyka i dydaktyka. - detal i mała architektura. - harmonia i dysharmonia w rozwoju przestrzennym miasta - chaos jako przeciwstawienie ładu. - estetyka miasta XXI wieku.
T-A-1Seminaria wprowadzające i prace terenowe polegające na sporzadzaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca: wykłady informacyjne Metoda problemowa: metoda przypadków, sytuacji Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczn
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE2_K011W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K11potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Uwrażliwienie studenta na estetykę i kanony estetyczne obowiazujące w architekturze krajobrazu w różnych epokach.
Treści programoweT-W-1- Miasto w historycznym rozwoju: piękno klasyczne miasta Grecji i Rzymu, miasto doby Renesansu i Baroku, Miasto okresu Klasycyzmu, Miasto przemysłowe XIX/XX wiek, Kanon estetyczny miasta współczesnego. - Klasyfikacje przestrzeni miejskich: publiczna, półpubliczna i prywatna - piękno subiektywne - intencjonalne odczucie piękna i przyrody. - ikony architektury jako wyznaczniki piękna i prestiżu miasta. - pomniki w mieście - ich znaczenie estetyka i dydaktyka. - detal i mała architektura. - harmonia i dysharmonia w rozwoju przestrzennym miasta - chaos jako przeciwstawienie ładu. - estetyka miasta XXI wieku.
T-A-1Seminaria wprowadzające i prace terenowe polegające na sporzadzaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca: wykłady informacyjne Metoda problemowa: metoda przypadków, sytuacji Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczn
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE2_K07W wyniku przeprowadzonych zajęć student prawidłowo identyfikuje i roztrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Uwrażliwienie studenta na estetykę i kanony estetyczne obowiazujące w architekturze krajobrazu w różnych epokach.
Treści programoweT-W-1- Miasto w historycznym rozwoju: piękno klasyczne miasta Grecji i Rzymu, miasto doby Renesansu i Baroku, Miasto okresu Klasycyzmu, Miasto przemysłowe XIX/XX wiek, Kanon estetyczny miasta współczesnego. - Klasyfikacje przestrzeni miejskich: publiczna, półpubliczna i prywatna - piękno subiektywne - intencjonalne odczucie piękna i przyrody. - ikony architektury jako wyznaczniki piękna i prestiżu miasta. - pomniki w mieście - ich znaczenie estetyka i dydaktyka. - detal i mała architektura. - harmonia i dysharmonia w rozwoju przestrzennym miasta - chaos jako przeciwstawienie ładu. - estetyka miasta XXI wieku.
T-A-1Seminaria wprowadzające i prace terenowe polegające na sporzadzaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca: wykłady informacyjne Metoda problemowa: metoda przypadków, sytuacji Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczn
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OE2_K08W wyniku przeprowadzonych zajęc student jest zdolny do rozpoznania zalezności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myslenia o przestrzeni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Uwrażliwienie studenta na estetykę i kanony estetyczne obowiazujące w architekturze krajobrazu w różnych epokach.
Treści programoweT-W-1- Miasto w historycznym rozwoju: piękno klasyczne miasta Grecji i Rzymu, miasto doby Renesansu i Baroku, Miasto okresu Klasycyzmu, Miasto przemysłowe XIX/XX wiek, Kanon estetyczny miasta współczesnego. - Klasyfikacje przestrzeni miejskich: publiczna, półpubliczna i prywatna - piękno subiektywne - intencjonalne odczucie piękna i przyrody. - ikony architektury jako wyznaczniki piękna i prestiżu miasta. - pomniki w mieście - ich znaczenie estetyka i dydaktyka. - detal i mała architektura. - harmonia i dysharmonia w rozwoju przestrzennym miasta - chaos jako przeciwstawienie ładu. - estetyka miasta XXI wieku.
T-A-1Seminaria wprowadzające i prace terenowe polegające na sporzadzaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca: wykłady informacyjne Metoda problemowa: metoda przypadków, sytuacji Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczn
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.