Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Zeńczak <Michal.Zenczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 9 1,00,50zaliczenie
wykładyW7 18 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki i fizyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie zasad funkcjonowanie systemów energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zasad ich lokalizacji
C-2Nabycie umiejętności stosowania podstawowych zasad kształtowania infrastruktury technicznej i lokalizacji systemów energetycznych oraz telekomunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Dobór jednostek wytwórczych2
T-A-2Elementy sytemów przesyłowych i rozdzielczych - parametry i dobór2
T-A-3Podstawowe obliczenia elektroenergetyczne1
T-A-4Podstawowe obliczenia ekonomiczne w elektroenergetyce2
T-A-5Zaplanowanie infrastruktury dla elementów składowych systemu elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego2
9
wykłady
T-W-1System energetyczny i jego elementy składowe2
T-W-2Budowa, typy, lokalizacja elektrowni2
T-W-3Stacje elektroenergetyczne - rodzaje, budowa i zasady lokalizacji.2
T-W-4Linie kablowe i napowietrzne - serie i typy słupów oraz lokalizacja.2
T-W-5Podstawowe obliczenia techniczne z elektroenergetyki2
T-W-6Podstawowe obliczenia ekonomiczne w elektroenergetyce2
T-W-7Budowa i skład systemów telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych.2
T-W-8Zasady lokalizacji w terenie obiektów telekomunikacyjnych2
T-W-9Oddziaływanie obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Obliczenia przeprowadzone w domu14
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia7
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z literatury27
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej i rozmowy ze studentem
S-2Ocena formująca: Ocena wystawiana na podstawie pisemnych prac po zakończeniu danej tematyki ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C16_W01
Ma wiedzę wystarczającą do zrozumienia zasad funkcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych
GP_1A_W18, GP_1A_W19R1A_W02, R1A_W04, R1A_W09, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09, T1A_W06, T1A_W07InzA_W01, InzA_W02C-1T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C16_U01
Umie zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego
GP_1A_U08T1A_U10, T1A_U13InzA_U03C-2T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-2M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C16_K01
Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-1T-W-1, T-W-8, T-W-9M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C16_W01
Ma wiedzę wystarczającą do zrozumienia zasad funkcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych
2,0Nie zna zasad funkcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych.
3,0Zna podstawowe zasady fukcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych
3,5Zna zasady funkcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych. Orientuje się w podstawowych procesach ekologicznych.
4,0Zna elementy składowe systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna zasady funkcjonowania tych systemów. Zna zasady lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych. Ma podstawową wiedzę na temat oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjncy na środowisko.
4,5Zna elementy składowe systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna zasady funkcjonowania tych systemów. Zna zasady lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna mechanizmy oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjncy na środowisko.
5,0Zna elementy składowe systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna zasady funkcjonowania tych systemów. Zna zasady lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna zasady przeprowadzania podstawowych obliczeń technicznych i ekonomicznych w systemach energetycznych. Zna mechanizmy oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjncy na środowisko.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C16_U01
Umie zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego
2,0Nie potrafi zaprojektować lokalizacji przestrzennej obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
3,0Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
3,5Potrafi zaprojektować skład systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
4,0Potrafi zaprojektować skład systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Potrafi przeprowadzić stosowne obliczenia techniczne. Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
4,5Potrafi zaprojektować skład systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Potrafi przeprowadzić stosowne obliczenia techniczne i ekonomiczne. Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
5,0Potrafi zaprojektować skład systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Potrafi przeprowadzić stosowne obliczenia techniczne i ekonomiczne. Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego. Potrafi ocenić poziom oddziaływania tych systemów na środowisko.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C16_K01
Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne
2,0Nie rozumie zasad oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne.
3,0Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne.
3,5Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne. Orientuje się w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
4,0Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne. Zna podstawowe przepisy dotyczące oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko.
4,5Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne. Zna podstawowe przepisy dotyczące oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko. Potrafi ocenić poziom oddziaływania danego obiektu na środowisko naturalne i środowisko pracy.
5,0Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne. Zna podstawowe przepisy dotyczące oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko. Zna wartości dopuszczalne poziomów promieniowania w środowisku naturalnym i środowisku pracy. Potrafi ocenić poziom oddziaływania danego obiektu na środowisko naturalne i środowisko pracy.

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Elektroenergetyczne układy przesyłowe, WN-T, Warszawa, 1997, I
  2. Klepacka B., Kicman A., Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1991, I
  3. Marzęcki J., Elektroenergetyczne sieci miejskie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004, I

Literatura dodatkowa

  1. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WN-T, Warszawa, 2006, I
  2. Pawlik M., Strzelczyk F., Elektrownie, WN-T, Warszawa, 2009, V
  3. Paska J., Ekonomika w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007, I
  4. Dołęga W., Stacje Elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007, I

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Dobór jednostek wytwórczych2
T-A-2Elementy sytemów przesyłowych i rozdzielczych - parametry i dobór2
T-A-3Podstawowe obliczenia elektroenergetyczne1
T-A-4Podstawowe obliczenia ekonomiczne w elektroenergetyce2
T-A-5Zaplanowanie infrastruktury dla elementów składowych systemu elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1System energetyczny i jego elementy składowe2
T-W-2Budowa, typy, lokalizacja elektrowni2
T-W-3Stacje elektroenergetyczne - rodzaje, budowa i zasady lokalizacji.2
T-W-4Linie kablowe i napowietrzne - serie i typy słupów oraz lokalizacja.2
T-W-5Podstawowe obliczenia techniczne z elektroenergetyki2
T-W-6Podstawowe obliczenia ekonomiczne w elektroenergetyce2
T-W-7Budowa i skład systemów telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych.2
T-W-8Zasady lokalizacji w terenie obiektów telekomunikacyjnych2
T-W-9Oddziaływanie obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Obliczenia przeprowadzone w domu14
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z literatury27
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C16_W01Ma wiedzę wystarczającą do zrozumienia zasad funkcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W18ma podstawową wiedzę o relacjach i więziach społecznych oraz zna rządzące nimi prawidłowości w odniesieniu do różnych warunków środowiskowych, zna metody i narzędzia wykorzystywane w przeprowadzaniu badań społecznych i ich zastosowanie w gospodarce przestrzennej, w szczególności zachowań i potrzeb przestrzennych człowieka
GP_1A_W19ma wiedzę na temat zasad i metod kształtowania i lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w skali lokalnej i krajowej, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, rozumie złożoność i zależności funkcjonowania poszczególnych struktur
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie zasad funkcjonowanie systemów energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zasad ich lokalizacji
Treści programoweT-W-1System energetyczny i jego elementy składowe
T-W-4Linie kablowe i napowietrzne - serie i typy słupów oraz lokalizacja.
T-W-5Podstawowe obliczenia techniczne z elektroenergetyki
T-W-6Podstawowe obliczenia ekonomiczne w elektroenergetyce
T-W-8Zasady lokalizacji w terenie obiektów telekomunikacyjnych
T-W-2Budowa, typy, lokalizacja elektrowni
T-W-3Stacje elektroenergetyczne - rodzaje, budowa i zasady lokalizacji.
T-W-7Budowa i skład systemów telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych.
T-W-9Oddziaływanie obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej i rozmowy ze studentem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zasad funkcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych.
3,0Zna podstawowe zasady fukcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych
3,5Zna zasady funkcjonowania i lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych. Orientuje się w podstawowych procesach ekologicznych.
4,0Zna elementy składowe systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna zasady funkcjonowania tych systemów. Zna zasady lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych. Ma podstawową wiedzę na temat oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjncy na środowisko.
4,5Zna elementy składowe systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna zasady funkcjonowania tych systemów. Zna zasady lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna mechanizmy oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjncy na środowisko.
5,0Zna elementy składowe systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna zasady funkcjonowania tych systemów. Zna zasady lokalizacji obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych. Zna zasady przeprowadzania podstawowych obliczeń technicznych i ekonomicznych w systemach energetycznych. Zna mechanizmy oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjncy na środowisko.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C16_U01Umie zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U08potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności stosowania podstawowych zasad kształtowania infrastruktury technicznej i lokalizacji systemów energetycznych oraz telekomunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych
Treści programoweT-A-3Podstawowe obliczenia elektroenergetyczne
T-A-4Podstawowe obliczenia ekonomiczne w elektroenergetyce
T-A-5Zaplanowanie infrastruktury dla elementów składowych systemu elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego
T-A-1Dobór jednostek wytwórczych
T-A-2Elementy sytemów przesyłowych i rozdzielczych - parametry i dobór
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wystawiana na podstawie pisemnych prac po zakończeniu danej tematyki ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zaprojektować lokalizacji przestrzennej obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
3,0Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
3,5Potrafi zaprojektować skład systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
4,0Potrafi zaprojektować skład systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Potrafi przeprowadzić stosowne obliczenia techniczne. Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
4,5Potrafi zaprojektować skład systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Potrafi przeprowadzić stosowne obliczenia techniczne i ekonomiczne. Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego.
5,0Potrafi zaprojektować skład systemów energetycznych i telekomunikacyjnych. Potrafi przeprowadzić stosowne obliczenia techniczne i ekonomiczne. Potrafi zaprojektować lokalizację przestrzenną obiektu energetycznego i telekomunikacyjnego. Potrafi ocenić poziom oddziaływania tych systemów na środowisko.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C16_K01Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie zasad funkcjonowanie systemów energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zasad ich lokalizacji
Treści programoweT-W-1System energetyczny i jego elementy składowe
T-W-8Zasady lokalizacji w terenie obiektów telekomunikacyjnych
T-W-9Oddziaływanie obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej i rozmowy ze studentem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zasad oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne.
3,0Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne.
3,5Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne. Orientuje się w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
4,0Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne. Zna podstawowe przepisy dotyczące oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko.
4,5Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne. Zna podstawowe przepisy dotyczące oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko. Potrafi ocenić poziom oddziaływania danego obiektu na środowisko naturalne i środowisko pracy.
5,0Rozumie zasady oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko naturalne. Zna podstawowe przepisy dotyczące oddziaływania obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych na środowisko. Zna wartości dopuszczalne poziomów promieniowania w środowisku naturalnym i środowisku pracy. Potrafi ocenić poziom oddziaływania danego obiektu na środowisko naturalne i środowisko pracy.