Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>, Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów obowiązujących w semestrach od 1 do 6.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukończenie pracy dyplomowej.
C-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Praca inżynierska ma charakter projektowy, badawczy lub przeglądowy. Świadczy o nabyciu przez studenta umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów w zastosowaniu do zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, przyrodnicznymi uwarunkowaniami planowania przestrzennego, analizami przestrzennymi bądź ekonomicznymi dotyczących planowania oraz wyciągania wniosków z wykonanej pracy. Zawiera samodzielne opracowanie problemu sformułowanego w temacie pracy. Zawiera dane o wykorzystanej literaturze i innych wykorzystanych źródłach informacji. Kończy się podsumowaniem, które powinno zawierać wyodrębnioną specyfikację oryginalnego wkładu autora do pracy.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Zdefiniowanie problemu podjętego w pracy dyplomowej. Określenie zakresu. Wybór metody osiągnięcia celu pracy. Utworzenie środowiska do realizacji celu pracy.30
A-A-2Opracowanie przeglądu literatury - wybór pozycji literatury niezbędnych do prezentacji problemów podjętych w pracy.30
A-A-3Przygotowanie pracy dyplomowej.370
A-A-4Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.13
A-A-5Przygotowanie niezbędnych dokumentów do egzaminu dyplomowego.2
A-A-6Udział w konsultacjach z opiekunem pracy.5
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające, problemowe, aktywizujące i praktyczne, dyskusja naukowa.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta w poszukiwaniu źródeł i metod badawczych, ocena zaangażowania w realizacji pracy dyplomowej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji nt. pracy dyplomowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A07_W01
Student ma wiedzę zgodną z celem i zakresem pracy dyplomowej o charakterze projektowym, badawczym lub przeglądowym, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
GP_1A_W01, GP_1A_W02, GP_1A_W03R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, R1A_W05, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10, T1A_W11InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1, C-2T-A-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A07_U01
Umiejętność pisania pracy dyplomowej i prezentacji jej wyników.
GP_1A_U03, GP_1A_U05, GP_1A_U11, GP_1A_U19, GP_1A_U02R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11, T1A_U01, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U06, T1A_U09, T1A_U16InzA_U07, InzA_U08C-1, C-2T-A-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A07_K01
Zdolność do opracowania zagadnień związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej.
GP_1A_K08, GP_1A_K10, GP_1A_K06R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, S1A_K01, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06, T1A_K02, T1A_K04, T1A_K07InzA_K01C-1, C-2T-A-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A07_W01
Student ma wiedzę zgodną z celem i zakresem pracy dyplomowej o charakterze projektowym, badawczym lub przeglądowym, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
2,0Student nie ma wiedzy zgodnej z celem i zakresem pracy dyplomowej ani nie zna zasad dyplomowania na Wydziale.
3,0Student w minimalnym zakresie ma wiedzę zgodną z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
3,5Student w podstawowym zakresie ma wiedzę zgodną z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
4,0Student dobrze orientuje się teoretycznie w zakresie zgodnym z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
4,5Student doskonale orientuje się w zakresie zgodnym z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
5,0Student biegle orientuje się w zakresie zgodnym z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A07_U01
Umiejętność pisania pracy dyplomowej i prezentacji jej wyników.
2,0Student nie potrafi przedstawić założeń pracy dyplomowej.
3,0Student z pomocą nauczyciela przedstawia założenia pracy.
3,5Student samodzielnie przedstawia założenia pracy dyplomowej.
4,0Student samodzielnie przedstawia założenia pracy dyplomowej, z pomocą nauczyciela pisze wskazane rozdziały pracy.
4,5Student samodzielnie przedstawia założenia pracy dyplomowej, samodzielnie pisze wskazane rozdziały pracy.
5,0Student w sposób kreatywny prezentuje założenia pracy dyplomowej, ma własną wizję rozwiązania przedstawionego problemu, a także samodzielnie pisze wskazane rozdziały pracy.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A07_K01
Zdolność do opracowania zagadnień związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej.
2,0Student nie jest zdolny do opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową.
3,0Student jest zdolny do opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową.
3,5Student jest zdolny do samodzielnego opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową.
4,0Student jest zdolny do samodzielnego i kreatywnego opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową.
4,5Student jest zdolny do samodzielnego i kreatywnego opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową, a także potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
5,0Student jest zdolny do samodzielnego i kreatywnego opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, także zachęcać do tego innych.

Literatura podstawowa

  1. Wskazówki Wydziału dotyczące pracy inżynierskiej., 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Praca inżynierska ma charakter projektowy, badawczy lub przeglądowy. Świadczy o nabyciu przez studenta umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów w zastosowaniu do zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, przyrodnicznymi uwarunkowaniami planowania przestrzennego, analizami przestrzennymi bądź ekonomicznymi dotyczących planowania oraz wyciągania wniosków z wykonanej pracy. Zawiera samodzielne opracowanie problemu sformułowanego w temacie pracy. Zawiera dane o wykorzystanej literaturze i innych wykorzystanych źródłach informacji. Kończy się podsumowaniem, które powinno zawierać wyodrębnioną specyfikację oryginalnego wkładu autora do pracy.0
0

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Zdefiniowanie problemu podjętego w pracy dyplomowej. Określenie zakresu. Wybór metody osiągnięcia celu pracy. Utworzenie środowiska do realizacji celu pracy.30
A-A-2Opracowanie przeglądu literatury - wybór pozycji literatury niezbędnych do prezentacji problemów podjętych w pracy.30
A-A-3Przygotowanie pracy dyplomowej.370
A-A-4Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.13
A-A-5Przygotowanie niezbędnych dokumentów do egzaminu dyplomowego.2
A-A-6Udział w konsultacjach z opiekunem pracy.5
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A07_W01Student ma wiedzę zgodną z celem i zakresem pracy dyplomowej o charakterze projektowym, badawczym lub przeglądowym, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
GP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukończenie pracy dyplomowej.
C-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-A-1Praca inżynierska ma charakter projektowy, badawczy lub przeglądowy. Świadczy o nabyciu przez studenta umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów w zastosowaniu do zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, przyrodnicznymi uwarunkowaniami planowania przestrzennego, analizami przestrzennymi bądź ekonomicznymi dotyczących planowania oraz wyciągania wniosków z wykonanej pracy. Zawiera samodzielne opracowanie problemu sformułowanego w temacie pracy. Zawiera dane o wykorzystanej literaturze i innych wykorzystanych źródłach informacji. Kończy się podsumowaniem, które powinno zawierać wyodrębnioną specyfikację oryginalnego wkładu autora do pracy.
Metody nauczaniaM-1Metody podające, problemowe, aktywizujące i praktyczne, dyskusja naukowa.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji nt. pracy dyplomowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy zgodnej z celem i zakresem pracy dyplomowej ani nie zna zasad dyplomowania na Wydziale.
3,0Student w minimalnym zakresie ma wiedzę zgodną z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
3,5Student w podstawowym zakresie ma wiedzę zgodną z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
4,0Student dobrze orientuje się teoretycznie w zakresie zgodnym z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
4,5Student doskonale orientuje się w zakresie zgodnym z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
5,0Student biegle orientuje się w zakresie zgodnym z celem i zakresem pracy dyplomowej, a także zna zasady dyplomowania na Wydziale.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A07_U01Umiejętność pisania pracy dyplomowej i prezentacji jej wyników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów lub wystąpienie ustne z zakresu GP
GP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
GP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
GP_1A_U19wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
GP_1A_U02potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Ukończenie pracy dyplomowej.
C-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-A-1Praca inżynierska ma charakter projektowy, badawczy lub przeglądowy. Świadczy o nabyciu przez studenta umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów w zastosowaniu do zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, przyrodnicznymi uwarunkowaniami planowania przestrzennego, analizami przestrzennymi bądź ekonomicznymi dotyczących planowania oraz wyciągania wniosków z wykonanej pracy. Zawiera samodzielne opracowanie problemu sformułowanego w temacie pracy. Zawiera dane o wykorzystanej literaturze i innych wykorzystanych źródłach informacji. Kończy się podsumowaniem, które powinno zawierać wyodrębnioną specyfikację oryginalnego wkładu autora do pracy.
Metody nauczaniaM-1Metody podające, problemowe, aktywizujące i praktyczne, dyskusja naukowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta w poszukiwaniu źródeł i metod badawczych, ocena zaangażowania w realizacji pracy dyplomowej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji nt. pracy dyplomowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przedstawić założeń pracy dyplomowej.
3,0Student z pomocą nauczyciela przedstawia założenia pracy.
3,5Student samodzielnie przedstawia założenia pracy dyplomowej.
4,0Student samodzielnie przedstawia założenia pracy dyplomowej, z pomocą nauczyciela pisze wskazane rozdziały pracy.
4,5Student samodzielnie przedstawia założenia pracy dyplomowej, samodzielnie pisze wskazane rozdziały pracy.
5,0Student w sposób kreatywny prezentuje założenia pracy dyplomowej, ma własną wizję rozwiązania przedstawionego problemu, a także samodzielnie pisze wskazane rozdziały pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A07_K01Zdolność do opracowania zagadnień związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
GP_1A_K10wykazuje otwartość na nowoczesne technologie, w tym informatyczne, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
GP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukończenie pracy dyplomowej.
C-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-A-1Praca inżynierska ma charakter projektowy, badawczy lub przeglądowy. Świadczy o nabyciu przez studenta umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów w zastosowaniu do zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, przyrodnicznymi uwarunkowaniami planowania przestrzennego, analizami przestrzennymi bądź ekonomicznymi dotyczących planowania oraz wyciągania wniosków z wykonanej pracy. Zawiera samodzielne opracowanie problemu sformułowanego w temacie pracy. Zawiera dane o wykorzystanej literaturze i innych wykorzystanych źródłach informacji. Kończy się podsumowaniem, które powinno zawierać wyodrębnioną specyfikację oryginalnego wkładu autora do pracy.
Metody nauczaniaM-1Metody podające, problemowe, aktywizujące i praktyczne, dyskusja naukowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta w poszukiwaniu źródeł i metod badawczych, ocena zaangażowania w realizacji pracy dyplomowej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji nt. pracy dyplomowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową.
3,0Student jest zdolny do opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową.
3,5Student jest zdolny do samodzielnego opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową.
4,0Student jest zdolny do samodzielnego i kreatywnego opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową.
4,5Student jest zdolny do samodzielnego i kreatywnego opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową, a także potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
5,0Student jest zdolny do samodzielnego i kreatywnego opracowania zagadnień związanych z pracą dyplomową, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, także zachęcać do tego innych.