Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Zdrowy tryb życia (zamiast WF):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zdrowy tryb życia (zamiast WF)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 18 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość ogólnych zasad żywienia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez właściwe wykorzystanie roślin w aktywnym spedzaniu czasu.
C-2Zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego żywienia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Oddziaływanie na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. Właściwosci prozdrowotne i możliwosci wykorzystania w żywieniu człowieka owoców pochodzących ze stanowisk naturalnych. Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci. Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index). Znaczenie prawidłowych zestawów produktów spożywczych w leczeniu chorób metodami naturalnymi. Stworzenie całodziennego jadłospisu uwzgledniajacego prawidłowe łaczenie potraw. Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego związana z wysiłkiem fizycznym - dobór ćwiczeń fizycznych w zależnosci od trybu pracy, wieku i płci.18
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-A-2Studiowanie polecanych źródeł informacji12
A-A-3Analiza informacji zawartych na opakowaniach produktów żywnościowych5
A-A-4Przygotowanie prezentacji multimedialnych.11
A-A-5Przygotowanie do testu zaliczajacego.14
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczen
M-4Metody praktyczne - pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w wykład konwersatoryjny
S-2Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w dyskusje
S-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-4Ocena podsumowująca: sprawdzian w formie testu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A04_W01
Student zna własciwości prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roślinnego.
GP_1A_W04R1A_W01, R1A_W03, S1A_W06, T1A_W01C-2, C-1T-A-1M-3, M-1, M-2, M-4S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A04_U01
Student potrafi samodzielnie skonstruować całodzienną dietę w oparciu o wartość odżywczą, dietetyczną i kaloryczną żywności.
GP_1A_U01, GP_1A_U19R1A_U01, R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02, T1A_U16C-2, C-1T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A04_K01
Student ma świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu i spełnianiu ich podczas wolnego czasu.
GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K06C-1T-A-1M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A04_W01
Student zna własciwości prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roślinnego.
2,0
3,0Student zna właściwości prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roślinnego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A04_U01
Student potrafi samodzielnie skonstruować całodzienną dietę w oparciu o wartość odżywczą, dietetyczną i kaloryczną żywności.
2,0
3,0Student potrafi skonstruwać całodzienną dietę na podstawie wartości odżywczej i zdrowotnej wykorzystywanych surowców.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A04_K01
Student ma świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu i spełnianiu ich podczas wolnego czasu.
2,0
3,0Student posiada w stopniu podstawowym świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa, 2004
  2. Hyams E., Rośliny w służbie człowieka, PWN, Warszawa, 1974
  3. Keville K., Zielona apteka. Rośliny, które leczą i zapobiegają, Świat Książki, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B., Rośliny kosmetyczne, TEKST, Bydgoszcz, 2007
  2. Hewson M. L., Horticulture as therapy. A practical guide to using as a therapeutic tool, HTM, ., 2004
  3. Brud W., Konopacka I., Tajemnice aromaterapii., Pachnąca Apteka, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Oddziaływanie na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. Właściwosci prozdrowotne i możliwosci wykorzystania w żywieniu człowieka owoców pochodzących ze stanowisk naturalnych. Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci. Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index). Znaczenie prawidłowych zestawów produktów spożywczych w leczeniu chorób metodami naturalnymi. Stworzenie całodziennego jadłospisu uwzgledniajacego prawidłowe łaczenie potraw. Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego związana z wysiłkiem fizycznym - dobór ćwiczeń fizycznych w zależnosci od trybu pracy, wieku i płci.18
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-A-2Studiowanie polecanych źródeł informacji12
A-A-3Analiza informacji zawartych na opakowaniach produktów żywnościowych5
A-A-4Przygotowanie prezentacji multimedialnych.11
A-A-5Przygotowanie do testu zaliczajacego.14
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A04_W01Student zna własciwości prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roślinnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego żywienia.
C-1Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez właściwe wykorzystanie roślin w aktywnym spedzaniu czasu.
Treści programoweT-A-1Oddziaływanie na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. Właściwosci prozdrowotne i możliwosci wykorzystania w żywieniu człowieka owoców pochodzących ze stanowisk naturalnych. Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci. Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index). Znaczenie prawidłowych zestawów produktów spożywczych w leczeniu chorób metodami naturalnymi. Stworzenie całodziennego jadłospisu uwzgledniajacego prawidłowe łaczenie potraw. Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego związana z wysiłkiem fizycznym - dobór ćwiczeń fizycznych w zależnosci od trybu pracy, wieku i płci.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczen
M-1Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w dyskusje
S-3Ocena formująca: ocena prezentacji
S-4Ocena podsumowująca: sprawdzian w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna właściwości prozdrowotne surowców i produktów pochodzenia roślinnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A04_U01Student potrafi samodzielnie skonstruować całodzienną dietę w oparciu o wartość odżywczą, dietetyczną i kaloryczną żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U19wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zasad zdrowego żywienia.
C-1Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez właściwe wykorzystanie roślin w aktywnym spedzaniu czasu.
Treści programoweT-A-1Oddziaływanie na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. Właściwosci prozdrowotne i możliwosci wykorzystania w żywieniu człowieka owoców pochodzących ze stanowisk naturalnych. Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci. Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index). Znaczenie prawidłowych zestawów produktów spożywczych w leczeniu chorób metodami naturalnymi. Stworzenie całodziennego jadłospisu uwzgledniajacego prawidłowe łaczenie potraw. Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego związana z wysiłkiem fizycznym - dobór ćwiczeń fizycznych w zależnosci od trybu pracy, wieku i płci.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczen
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w wykład konwersatoryjny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi skonstruwać całodzienną dietę na podstawie wartości odżywczej i zdrowotnej wykorzystywanych surowców.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A04_K01Student ma świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu i spełnianiu ich podczas wolnego czasu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez właściwe wykorzystanie roślin w aktywnym spedzaniu czasu.
Treści programoweT-A-1Oddziaływanie na zdrowie fizyczne, rozwój emocjonalny i zachowanie człowieka. Właściwosci prozdrowotne i możliwosci wykorzystania w żywieniu człowieka owoców pochodzących ze stanowisk naturalnych. Wykorzystanie kwiatów, ziół, owoców i warzyw w kosmetologii oraz aromaterapii. Wykorzystanie surowców i produktów pochodzenia roslinnego w zdrowym zywieniu. Konstruowanie całodziennej diety w oparciu o wartosc odzywcza, dietetyczna i kaloryczna zywnosci. Podstawy bezpieczenstwa zywnosci. Polis, psyche i soma - ogólne zasady którymi nalezy kierowac sie przy wyborze zdrowego stylu zycia. Obliczanie dla kazdego studenta indywidualnego Indeksu Masy Ciała (tzw. BMI Body Mass Index). Znaczenie prawidłowych zestawów produktów spożywczych w leczeniu chorób metodami naturalnymi. Stworzenie całodziennego jadłospisu uwzgledniajacego prawidłowe łaczenie potraw. Potrzeby fizyczne organizmu ludzkiego. Wysiłek fizyczny - potrzeba prawidłowego funkcjonowania organizmu. Organizacja czasu wolnego związana z wysiłkiem fizycznym - dobór ćwiczeń fizycznych w zależnosci od trybu pracy, wieku i płci.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-1Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w dyskusje
S-1Ocena formująca: potwierdzone przygotowanie i zaangazowanie studenta w wykład konwersatoryjny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada w stopniu podstawowym świadomość łączenia potrzeb fizycznych i psychicznych organizmu.
3,5
4,0
4,5
5,0