Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,481
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,341
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,082
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne15,00,008
Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariapraktyczne1,00,387
seminariapraktyczne1,00,388
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,00,5161
Zdrowy tryb życia (zamiast WF)zaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne2,01,0182

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Chemia środowiskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,00,8152
wykładyaudytoryjne2,01,0122
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,561
Ekonomia rynkowazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0121
Fizykazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0122
projektypraktyczne2,00,5152
Geografia ekonomicznaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,6183
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,393
Grafika inżynierskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne3,01,0163
wykładyaudytoryjne1,00,383
Historia urbanistykiegzamin3,0wykładyaudytoryjne3,00,6181
Matematyka i statystykazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,4121
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6151
Prawoznawstwozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,561
Rysunek techniczny i planistycznyzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,892
projektypraktyczne2,01,0182

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Budownictwozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6183
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,593
Ekofizjografiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,597
projektypraktyczne0,50,597
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,4123
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,263
Ekonomika miast i regionówegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,0184
Geodezja i kartografiaegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5142
wykładyaudytoryjne1,00,6182
zajęcia terenowepraktyczne1,00,342
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Izaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0185
laboratoriapraktyczne1,00,595
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,6186
wykładyaudytoryjne1,00,396
Gospodarka nieruchomościamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,094
Monitoring środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,095
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,095
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0187
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0127
Ochrona dziedzictwa kulturowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,4127
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,467
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)zaliczenie5,0projektypraktyczne2,01,584
wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,5104
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)zaliczenie6,0wykładyaudytoryjne2,02,0185
projektypraktyczne2,02,085
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0105
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,097
wykładyaudytoryjne2,02,0187
Planowanie przestrzenne I (regionalne)egzamin6,0projektypraktyczne4,00,6185
wykładyaudytoryjne2,01,0185
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)egzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,6186
projektypraktyczne3,00,6186
Podstawy gospodarki przestrzennejzaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,091
wykładyaudytoryjne3,02,0181
Prawne uwarunkowania GP i OŚegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,01,0183
Projektowanie urbanistyczneegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,0184
projektypraktyczne3,01,0184
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)egzamin6,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0181
wykładyaudytoryjne3,02,0271
laboratoriapraktyczne1,00,591
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,4122
projektypraktyczne2,00,5152
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0184
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0186
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0186
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6187
projektypraktyczne1,50,387
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,4107
Samorząd terytorialnyegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,0187
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,51,5186
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5186
Strategia rozwoju gminyegzamin4,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0108
wykładyaudytoryjne1,00,6188
projektypraktyczne2,00,588
Zarządzaniezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,462
Zasady projektowaniaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,00,6183
projektypraktyczne2,00,593

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,027
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,001

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0272
2 Filozofiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0272
3 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0272

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,5403
lektoratpraktyczne2,01,5404
lektoratpraktyczne3,01,5405
2 Język obcy - niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,5403
lektoratpraktyczne2,01,5404
lektoratpraktyczne3,01,5405

Blok obieralny 3 - do wybrania 2 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Jakość życia na obszarach miejskichzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,393
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,393
2 Kultura regionalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,393
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,393
3 Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjnezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,593
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,593

Blok obieralny 4 - do wybrania 2 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka terenami zielenizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094
2 Klasyfikacja gleb i gruntówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094
3 Rekultywacja terenów zdegradowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094
4 Zagospodarowanie turystyczne gminyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094

Blok obieralny 5 - do wybrania 2 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inwentaryzacje przyrodniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,395
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,895
2 Inwentaryzacje urbanistycznezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,895
wykładyaudytoryjne1,00,395
3 Woda w krajobraziezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,395
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,895

Blok obieralny 6 - do wybrania 3 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konsultacje społeczne i negocjacjezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,596
2 Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieściezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,596
3 Przedsiębiorczość lokalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,596
4 Przygotowanie biznesplanuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,596

Blok obieralny 7 - do wybrania 3 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Estetyka miastzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,097
2 Kosztorysy i wycena projektówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,097
3 Rynek nieruchomościzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,097
4 Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,097

Blok obieralny 8 - do wybrania 3 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przestrzenne analizy krajobrazuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,098
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,098
2 Przydatność terenów do zabudowyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,098
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,098
3 Wycena nieruchomościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,098
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,098
4 Zarządzanie miastem i regionemzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,098
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,098
5 Zarządzanie nieruchomościamizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,098
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,098