Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekonomika miast i regionówegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,018
Gospodarka nieruchomościamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,09
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)zaliczenie5,0projektypraktyczne2,01,58
wykładyaudytoryjne1,01,09
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,510
Projektowanie urbanistyczneegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,018
projektypraktyczne3,01,018
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,018
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,018

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,5403
lektoratpraktyczne2,01,5404
lektoratpraktyczne3,01,5405
2 Język obcy - niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,5403
lektoratpraktyczne2,01,5404
lektoratpraktyczne3,01,5405

Blok obieralny 4 - do wybrania 2 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka terenami zielenizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094
2 Klasyfikacja gleb i gruntówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094
3 Rekultywacja terenów zdegradowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094
4 Zagospodarowanie turystyczne gminyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,094
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094