Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Seminarium inżynierskie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium inżynierskie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Czarnecka <Malgorzata.Czarnecka@zut.edu.pl>, Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>, Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS7 8 1,01,00zaliczenie
seminariaS8 8 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza nabyta z przedmiotów kierunkowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie do opracowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Wymagania merytoryczne i edycyjne dotyczące pracy dyplomowej. Krytyczna analiza prezentacji przez dyplomantów. Informacje o egzaminie dyplomowym.8
8
seminaria
T-S-1Omówienie procedury dyplomowania. Prezentacja dopuszczalnej tematyki, zakresu prac dyplomowych i procesu dyplomowania. Ilustracja przykładów prac inżynierskich. Zasady opracowania pracy dyplomowej. Dyskusja na temat proponowanych tematów prac. Wstępne prezentacje studentów dotyczące koncepcji pracy i przeglądu literatury.8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach.8
A-S-2Przygotowanie materiałów do prezentacji.7
A-S-3Opracowanie prezentacji związanej z realizowaną pracą dyplomową.15
30
seminaria
A-S-1Udział w zajęciach.8
A-S-2Przygotowanie prezentacji.10
A-S-3Opracowanie przeglądu literatury do pracy dyplomowej.12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja. Studium przypadku. Dyskusja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wystąpień podczas dyskusji, ocena przedstawionych prezentacji.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A06_W01
Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej zgodnie z wymogami Wydziału i Uczelni.
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A06_U01
Student potrafi napisać pracę dyplomową o charakterze inżynierskim oraz przygotować syntetyczną prezentację na ten temat.
GP_1A_U07, GP_1A_U19R1A_U01, T1A_U11, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16InzA_U06C-1T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A06_K01
Student ma świadomość, że przede wszystkim wiedza i umiejętności, a nie formalne wykształcenie, decydują o sukcesach w pracy zawodowej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej.
GP_1A_K03, GP_1A_K02, GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K01, S1A_K06, T1A_K01C-1T-S-1, T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A06_W01
Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej zgodnie z wymogami Wydziału i Uczelni.
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A06_U01
Student potrafi napisać pracę dyplomową o charakterze inżynierskim oraz przygotować syntetyczną prezentację na ten temat.
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A06_K01
Student ma świadomość, że przede wszystkim wiedza i umiejętności, a nie formalne wykształcenie, decydują o sukcesach w pracy zawodowej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej.
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący kompetencji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wskazówki wydziałowe dotyczące pracy inżynierskiej, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Maciej Sydor, Wskazówki dla piszących prace dyplomowe, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, 2014, licencja CC, http://bg.up.poznan.pl/bg/dzialy/ibuk/download_epdf/sydor_wskazowki_dyplomowe_2014.pdf

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Wymagania merytoryczne i edycyjne dotyczące pracy dyplomowej. Krytyczna analiza prezentacji przez dyplomantów. Informacje o egzaminie dyplomowym.8
8

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Omówienie procedury dyplomowania. Prezentacja dopuszczalnej tematyki, zakresu prac dyplomowych i procesu dyplomowania. Ilustracja przykładów prac inżynierskich. Zasady opracowania pracy dyplomowej. Dyskusja na temat proponowanych tematów prac. Wstępne prezentacje studentów dotyczące koncepcji pracy i przeglądu literatury.8
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach.8
A-S-2Przygotowanie materiałów do prezentacji.7
A-S-3Opracowanie prezentacji związanej z realizowaną pracą dyplomową.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Udział w zajęciach.8
A-S-2Przygotowanie prezentacji.10
A-S-3Opracowanie przeglądu literatury do pracy dyplomowej.12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A06_W01Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej zgodnie z wymogami Wydziału i Uczelni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do opracowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-S-1Omówienie procedury dyplomowania. Prezentacja dopuszczalnej tematyki, zakresu prac dyplomowych i procesu dyplomowania. Ilustracja przykładów prac inżynierskich. Zasady opracowania pracy dyplomowej. Dyskusja na temat proponowanych tematów prac. Wstępne prezentacje studentów dotyczące koncepcji pracy i przeglądu literatury.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja. Studium przypadku. Dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystąpień podczas dyskusji, ocena przedstawionych prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A06_U01Student potrafi napisać pracę dyplomową o charakterze inżynierskim oraz przygotować syntetyczną prezentację na ten temat.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
GP_1A_U19wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do opracowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-S-1Omówienie procedury dyplomowania. Prezentacja dopuszczalnej tematyki, zakresu prac dyplomowych i procesu dyplomowania. Ilustracja przykładów prac inżynierskich. Zasady opracowania pracy dyplomowej. Dyskusja na temat proponowanych tematów prac. Wstępne prezentacje studentów dotyczące koncepcji pracy i przeglądu literatury.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja. Studium przypadku. Dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystąpień podczas dyskusji, ocena przedstawionych prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A06_K01Student ma świadomość, że przede wszystkim wiedza i umiejętności, a nie formalne wykształcenie, decydują o sukcesach w pracy zawodowej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
GP_1A_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
GP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do opracowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-S-1Omówienie procedury dyplomowania. Prezentacja dopuszczalnej tematyki, zakresu prac dyplomowych i procesu dyplomowania. Ilustracja przykładów prac inżynierskich. Zasady opracowania pracy dyplomowej. Dyskusja na temat proponowanych tematów prac. Wstępne prezentacje studentów dotyczące koncepcji pracy i przeglądu literatury.
T-S-1Wymagania merytoryczne i edycyjne dotyczące pracy dyplomowej. Krytyczna analiza prezentacji przez dyplomantów. Informacje o egzaminie dyplomowym.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja. Studium przypadku. Dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystąpień podczas dyskusji, ocena przedstawionych prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący kompetencji.
3,5
4,0
4,5
5,0