Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Zasady projektowania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zasady projektowania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marta Kościńska <Marta.Koscinska@zut.edu.pl>, Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 18 3,00,50egzamin
projektyP3 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe pojęcie o projektowaniu przestrzeni.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauka zasad projektowania obowiazujacych w krajobrazie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projektowanie prostych form przestrzennych, graficzna prezentacja prostych form przestrzennych, modelowanie.9
9
wykłady
T-W-1Historyczne i współczesne teorie kształtowania przestrzeni. Elementy i zasady kompozycji. Kulturowe podstawy projektowania. Tworzenie nowej wartosci przestrzennej. Metody projektowania.18
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-P-2Przygotowanie pracy projektowej35
A-P-3Czytanie wskazanej literatury.10
A-P-4Konsultacje z prowadzącym6
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.32
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej40
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace: wykłady informacyjne Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe w grupach laboratoryjnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Prezentacja prac projektowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C09_W015
Student zna współczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie, zna zasady projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich.
GP_1A_W15T1A_W02C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C09_U05
Student umie stosować podstawowe techniki i narzędzia projektowania przestrzennego
GP_1A_U05R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U09InzA_U07C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C09_K06
Student potrafi okreslić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zdania dotyczące zasad projektowania
GP_1A_K06R1A_K03, S1A_K03, T1A_K04C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C09_W015
Student zna współczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie, zna zasady projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich.
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C09_U05
Student umie stosować podstawowe techniki i narzędzia projektowania przestrzennego
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojecie o temacie, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C09_K06
Student potrafi okreslić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zdania dotyczące zasad projektowania
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zaqgadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje o temacie , dostrzega własne błędy, wyciaga wnioski.

Literatura podstawowa

  1. K.Dąbrowska - Budziło, Forma i treści krajobrazowej kompozycji, Pol. Krakowska, Kraków, 2012
  2. W. Kosiński, Teoria i zasady projektowania dla architektów krajobrazu, Pol. Krakowska, Kraków, 2012
  3. K. Ciechanowski, Podstawy kompozycji architektonicznej, Pol. Wrocławska, Wrocław, 1972

Literatura dodatkowa

  1. A Szymski, R. Dawidowski, Architektura Krajobrazu cz.I, AR-Szczecin, Szczecin, 2003
  2. Z Mieszkowski, Elementy projektowania architektonicznego, Arkady W-wa, Warszawa, 1975
  3. M Czyński, Architektura w przestrzeni ludzkich zachowan, Pol. Szczecińska, Szczecin, 2006

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projektowanie prostych form przestrzennych, graficzna prezentacja prostych form przestrzennych, modelowanie.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historyczne i współczesne teorie kształtowania przestrzeni. Elementy i zasady kompozycji. Kulturowe podstawy projektowania. Tworzenie nowej wartosci przestrzennej. Metody projektowania.18
18

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-P-2Przygotowanie pracy projektowej35
A-P-3Czytanie wskazanej literatury.10
A-P-4Konsultacje z prowadzącym6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.32
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej40
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C09_W015Student zna współczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie, zna zasady projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W15zna współczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie, zna zasady projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Nauka zasad projektowania obowiazujacych w krajobrazie.
Treści programoweT-P-1Projektowanie prostych form przestrzennych, graficzna prezentacja prostych form przestrzennych, modelowanie.
T-W-1Historyczne i współczesne teorie kształtowania przestrzeni. Elementy i zasady kompozycji. Kulturowe podstawy projektowania. Tworzenie nowej wartosci przestrzennej. Metody projektowania.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace: wykłady informacyjne Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe w grupach laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Prezentacja prac projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C09_U05Student umie stosować podstawowe techniki i narzędzia projektowania przestrzennego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Nauka zasad projektowania obowiazujacych w krajobrazie.
Treści programoweT-P-1Projektowanie prostych form przestrzennych, graficzna prezentacja prostych form przestrzennych, modelowanie.
T-W-1Historyczne i współczesne teorie kształtowania przestrzeni. Elementy i zasady kompozycji. Kulturowe podstawy projektowania. Tworzenie nowej wartosci przestrzennej. Metody projektowania.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace: wykłady informacyjne Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe w grupach laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Prezentacja prac projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojecie o temacie, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C09_K06Student potrafi okreslić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zdania dotyczące zasad projektowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Nauka zasad projektowania obowiazujacych w krajobrazie.
Treści programoweT-P-1Projektowanie prostych form przestrzennych, graficzna prezentacja prostych form przestrzennych, modelowanie.
T-W-1Historyczne i współczesne teorie kształtowania przestrzeni. Elementy i zasady kompozycji. Kulturowe podstawy projektowania. Tworzenie nowej wartosci przestrzennej. Metody projektowania.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace: wykłady informacyjne Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe w grupach laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Prezentacja prac projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zaqgadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje o temacie , dostrzega własne błędy, wyciaga wnioski.