Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Wymagania prawne UE w transporcieprzedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo Iprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo IIprzedmiot wspólny2 / 1
Mechanikaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i kompozyty w budowie pojazdówprzedmiot wspólny2 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Badania homologacyjneprzedmiot wspólny9 / 1
Bezpieczeństwo przewozu ładunków i osóbprzedmiot wspólny10 / 1
Bezpieczeństwo ruchu drogowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Budowa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 1
Certyfikacja w transporcie drogowymprzedmiot wspólny9 / 2
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny6 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika samochodowaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportuprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 2
Logistykaprzedmiot wspólny
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny13 / 1
Materiały eksploatacyjne w transporcieprzedmiot wspólny7 / 1
Mechanika ruchu samochoduprzedmiot wspólny5 / 1
Metody identyfikacji pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny
Metody projektowe w przemyśle motoryzacyjnymprzedmiot wspólny3 / 1
Metrologiaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w transporcieprzedmiot wspólny11 / 1
Oddziaływanie transportu na środowiskoprzedmiot wspólny11 / 2
Odzysk części i materiałów eksploatacyjnych w środkach transportuprzedmiot wspólny14 / 1
Organizacja i zarządzanie w transporcieprzedmiot wspólny
Paliwa oleje i smary w transporcieprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii ruchuprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii pojazdówprzedmiot wspólny3 / 2
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny12 / 1
Prawo transportoweprzedmiot wspólny12 / 2
Recykling środków transportuprzedmiot wspólny14 / 2
Silniki samochodoweprzedmiot wspólny
Sterowanie jakością w przemyśle motoryzacyjnymprzedmiot wspólny15 / 1
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Systemy transportoweprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością w transporcieprzedmiot wspólny15 / 2
Techniki informatyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Techniki odnowy środków transportuprzedmiot wspólny8 / 1
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Technologia napraw pojazdówprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny13 / 2
Tendencje rozwojowe pojazdówprzedmiot wspólny
Teoria ruchu samochoduprzedmiot wspólny5 / 2
Użytkowanie i obsługa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny6 / 2
Wybrane problemy transportu drogowegoprzedmiot wspólny
Środki transportuprzedmiot wspólny
Diagnostyka pojazdów samochodowychdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Finanse firm transportowychorganizacja transportu
Gospodarka materiałowa w transporcieorganizacja transportu
Organizacja zaplecza technicznegoorganizacja transportu
Podstawy diagnostykidiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdachdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca dyplomowaorganizacja transportu
Praca dyplomowadiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca przejściowadiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca przejściowaorganizacja transportu
Rynek usług spedycyjnychorganizacja transportu
Seminarium dyplomowediagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Seminarium dyplomoweorganizacja transportu
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdówdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Zaawansowane technologie logistyczneorganizacja transportu
Zaawansowane technologie materiałowe w technice pojazdówdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Wymagania prawne UE w transporcieprzedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo Iprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo IIprzedmiot wspólny2 / 1
Mechanikaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i kompozyty w budowie pojazdówprzedmiot wspólny2 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Badania homologacyjneprzedmiot wspólny9 / 1
Bezpieczeństwo przewozu ładunków i osóbprzedmiot wspólny10 / 1
Bezpieczeństwo ruchu drogowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Budowa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 1
Certyfikacja w transporcie drogowymprzedmiot wspólny9 / 2
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny6 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika samochodowaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportuprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 2
Logistykaprzedmiot wspólny
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny13 / 1
Materiały eksploatacyjne w transporcieprzedmiot wspólny7 / 1
Mechanika ruchu samochoduprzedmiot wspólny5 / 1
Metody identyfikacji pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny
Metody projektowe w przemyśle motoryzacyjnymprzedmiot wspólny3 / 1
Metrologiaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w transporcieprzedmiot wspólny11 / 1
Oddziaływanie transportu na środowiskoprzedmiot wspólny11 / 2
Odzysk części i materiałów eksploatacyjnych w środkach transportuprzedmiot wspólny14 / 1
Organizacja i zarządzanie w transporcieprzedmiot wspólny
Paliwa oleje i smary w transporcieprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii ruchuprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii pojazdówprzedmiot wspólny3 / 2
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny12 / 1
Prawo transportoweprzedmiot wspólny12 / 2
Recykling środków transportuprzedmiot wspólny14 / 2
Silniki samochodoweprzedmiot wspólny
Sterowanie jakością w przemyśle motoryzacyjnymprzedmiot wspólny15 / 1
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Systemy transportoweprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością w transporcieprzedmiot wspólny15 / 2
Techniki informatyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Techniki odnowy środków transportuprzedmiot wspólny8 / 1
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Technologia napraw pojazdówprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny13 / 2
Tendencje rozwojowe pojazdówprzedmiot wspólny
Teoria ruchu samochoduprzedmiot wspólny5 / 2
Użytkowanie i obsługa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny6 / 2
Wybrane problemy transportu drogowegoprzedmiot wspólny
Środki transportuprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka pojazdów samochodowychdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Podstawy diagnostykidiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdachdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca dyplomowadiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca przejściowadiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Seminarium dyplomowediagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdówdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Zaawansowane technologie materiałowe w technice pojazdówdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności organizacja transportu

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Finanse firm transportowychorganizacja transportu
Gospodarka materiałowa w transporcieorganizacja transportu
Organizacja zaplecza technicznegoorganizacja transportu
Praca dyplomowaorganizacja transportu
Praca przejściowaorganizacja transportu
Rynek usług spedycyjnychorganizacja transportu
Seminarium dyplomoweorganizacja transportu
Zaawansowane technologie logistyczneorganizacja transportu

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Wymagania prawne UE w transporcieprzedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo Iprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo IIprzedmiot wspólny2 / 1
Mechanikaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i kompozyty w budowie pojazdówprzedmiot wspólny2 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Badania homologacyjneprzedmiot wspólny9 / 1
Bezpieczeństwo przewozu ładunków i osóbprzedmiot wspólny10 / 1
Bezpieczeństwo ruchu drogowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Budowa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 1
Certyfikacja w transporcie drogowymprzedmiot wspólny9 / 2
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny6 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika samochodowaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportuprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 2
Logistykaprzedmiot wspólny
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny13 / 1
Materiały eksploatacyjne w transporcieprzedmiot wspólny7 / 1
Mechanika ruchu samochoduprzedmiot wspólny5 / 1
Metody identyfikacji pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny
Metody projektowe w przemyśle motoryzacyjnymprzedmiot wspólny3 / 1
Metrologiaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w transporcieprzedmiot wspólny11 / 1
Oddziaływanie transportu na środowiskoprzedmiot wspólny11 / 2
Odzysk części i materiałów eksploatacyjnych w środkach transportuprzedmiot wspólny14 / 1
Organizacja i zarządzanie w transporcieprzedmiot wspólny
Paliwa oleje i smary w transporcieprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii ruchuprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii pojazdówprzedmiot wspólny3 / 2
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny12 / 1
Prawo transportoweprzedmiot wspólny12 / 2
Recykling środków transportuprzedmiot wspólny14 / 2
Silniki samochodoweprzedmiot wspólny
Sterowanie jakością w przemyśle motoryzacyjnymprzedmiot wspólny15 / 1
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Systemy transportoweprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością w transporcieprzedmiot wspólny15 / 2
Techniki informatyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Techniki odnowy środków transportuprzedmiot wspólny8 / 1
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Technologia napraw pojazdówprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny13 / 2
Tendencje rozwojowe pojazdówprzedmiot wspólny
Teoria ruchu samochoduprzedmiot wspólny5 / 2
Użytkowanie i obsługa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny6 / 2
Wybrane problemy transportu drogowegoprzedmiot wspólny
Środki transportuprzedmiot wspólny
Diagnostyka pojazdów samochodowychdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Finanse firm transportowychorganizacja transportu
Gospodarka materiałowa w transporcieorganizacja transportu
Organizacja zaplecza technicznegoorganizacja transportu
Podstawy diagnostykidiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdachdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca dyplomowaorganizacja transportu
Praca dyplomowadiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca przejściowadiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca przejściowaorganizacja transportu
Rynek usług spedycyjnychorganizacja transportu
Seminarium dyplomowediagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Seminarium dyplomoweorganizacja transportu
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdówdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Zaawansowane technologie logistyczneorganizacja transportu
Zaawansowane technologie materiałowe w technice pojazdówdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Wymagania prawne UE w transporcieprzedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo Iprzedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika samochodowaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportuprzedmiot wspólny
Logistykaprzedmiot wspólny
Metody identyfikacji pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Organizacja i zarządzanie w transporcieprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii ruchuprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Silniki samochodoweprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Systemy transportoweprzedmiot wspólny
Techniki informatyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Tendencje rozwojowe pojazdówprzedmiot wspólny
Wybrane problemy transportu drogowegoprzedmiot wspólny
Środki transportuprzedmiot wspólny
Diagnostyka pojazdów samochodowychdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Finanse firm transportowychorganizacja transportu
Gospodarka materiałowa w transporcieorganizacja transportu
Organizacja zaplecza technicznegoorganizacja transportu
Podstawy diagnostykidiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdachdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca dyplomowaorganizacja transportu
Praca dyplomowadiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca przejściowadiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Praca przejściowaorganizacja transportu
Rynek usług spedycyjnychorganizacja transportu
Seminarium dyplomowediagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Seminarium dyplomoweorganizacja transportu
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdówdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Zaawansowane technologie logistyczneorganizacja transportu
Zaawansowane technologie materiałowe w technice pojazdówdiagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 53

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiałoznawstwo IIprzedmiot wspólny2 / 1
Tworzywa polimerowe i kompozyty w budowie pojazdówprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania homologacyjneprzedmiot wspólny9 / 1
Certyfikacja w transporcie drogowymprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo przewozu ładunków i osóbprzedmiot wspólny10 / 1
Bezpieczeństwo ruchu drogowegoprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budowa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 1
Konstrukcja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploatacja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny6 / 1
Użytkowanie i obsługa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny13 / 1
Technologia transportuprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały eksploatacyjne w transporcieprzedmiot wspólny7 / 1
Paliwa oleje i smary w transporcieprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika ruchu samochoduprzedmiot wspólny5 / 1
Teoria ruchu samochoduprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody projektowe w przemyśle motoryzacyjnymprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy technologii pojazdówprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona środowiska w transporcieprzedmiot wspólny11 / 1
Oddziaływanie transportu na środowiskoprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Odzysk części i materiałów eksploatacyjnych w środkach transportuprzedmiot wspólny14 / 1
Recykling środków transportuprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny12 / 1
Prawo transportoweprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sterowanie jakością w przemyśle motoryzacyjnymprzedmiot wspólny15 / 1
Systemy zarządzania jakością w transporcieprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki odnowy środków transportuprzedmiot wspólny8 / 1
Technologia napraw pojazdówprzedmiot wspólny8 / 2