Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy inżynierii ruchu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy inżynierii ruchu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Karol Abramek <Karol.Abramek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rodzajami uczestników ruchu drogowego
C-2Poznanie cech pojazdu istotnych z punktu warunków ruchu na drodze
C-3Zapozanie studentów z rodzajami manewrów na drogach
C-4Kształtowanie umiejętności planowania pomiarów drogowych
C-5Zapoznanie studentów z modelowaniem ruchu drogowego
C-6Poznanie rodzajów prędkości i ich wpływu na strukturę ruchu drogowego
C-7Zapoznanie studentów z metodami obliczania przepustowości dróg i ulic
C-8Ukształtowanie umiejętności z zakresu obliczania przepustowości skrzyżowań
C-9Zapozanie słuchaczy z rodzajami i hierarchią oznakowań dróg

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Układ człowiek-pojazd-otoczenie2
T-W-2Psychofizjologiczne cechy człowieka1
T-W-3Pojazd w ruchu drogowym1
T-W-4Manewry pojazdów3
T-W-5Badania, pomiary i analizy ruchu3
T-W-6Modelowanie ruchu drogowego3
T-W-7Rodzaje prędkości jako parametry drogi3
T-W-8Podstawowe elementy geometryczne dróg3
T-W-9Przepustowość dróg i ulic2
T-W-10Przepustowość skrzyżowań2
T-W-11Cele i kryteria stosowania syganlizacji świetlnej1
T-W-12Elementy programowania sygnalizacji1
T-W-13Systemy sygnalizacji świetlnych2
T-W-14Oznakowanie dróg i ulic2
T-W-15Inne składniki ruchu drogowego1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej litaratury10
A-W-3Przygotowanie sie do kolokwium10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, pokaz multimedialny z użyciem komputera, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Końcowa ocena zaliczająca przedmiot w formie ustnej na określone, reprezentatywne tematy związane z treścią wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C02_W01
Student powinien umieć formułować zagadnienia modelowania ruchu drogowego i nazywać jego elementy, powinien objasniać znaczenie składników inżynierii ruchu, scharakteryzować rodzaje prędości, wyliczać przepustowść dróg, ulic i skrzyżowań, zaproponować konkretne rozwiązania w analizowanych sytuacjach drogowych, znać oznakowanie dróg i ulic.
IT_1A_W07, IT_1A_W10C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-9, T-W-11, T-W-14M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C02_U01
Student powinien umieć formułować zagadnienia modelowania ruchu drogowego, powinien objaśniać znaczenie składników inżynierii ruchu, scharakteryzować rodzaje prędości, obliczać przepustowść dróg, ulic i skrzyżowań, zaproponować konkretne rozwiązania w analizowanych sytuacjach drogowych, stosować oznakowanie dróg i ulic w aspekcie zachowania maksymalnego bezpieczeństwa.
IT_1A_U09, IT_1A_U01C-4, C-7, C-8T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-9, T-W-12, T-W-13, T-W-11, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C02_W01
Student powinien umieć formułować zagadnienia modelowania ruchu drogowego i nazywać jego elementy, powinien objasniać znaczenie składników inżynierii ruchu, scharakteryzować rodzaje prędości, wyliczać przepustowść dróg, ulic i skrzyżowań, zaproponować konkretne rozwiązania w analizowanych sytuacjach drogowych, znać oznakowanie dróg i ulic.
2,0
3,0Student zna podstawowe elementy ruchu drogowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C02_U01
Student powinien umieć formułować zagadnienia modelowania ruchu drogowego, powinien objaśniać znaczenie składników inżynierii ruchu, scharakteryzować rodzaje prędości, obliczać przepustowść dróg, ulic i skrzyżowań, zaproponować konkretne rozwiązania w analizowanych sytuacjach drogowych, stosować oznakowanie dróg i ulic w aspekcie zachowania maksymalnego bezpieczeństwa.
2,0
3,0Student umie formułować znaczenia składników inżynierii ruchu drogowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1999, 3
  2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008, 1

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa pod red. R. Krystka, Węzły drogowe i autostradowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1998

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Układ człowiek-pojazd-otoczenie2
T-W-2Psychofizjologiczne cechy człowieka1
T-W-3Pojazd w ruchu drogowym1
T-W-4Manewry pojazdów3
T-W-5Badania, pomiary i analizy ruchu3
T-W-6Modelowanie ruchu drogowego3
T-W-7Rodzaje prędkości jako parametry drogi3
T-W-8Podstawowe elementy geometryczne dróg3
T-W-9Przepustowość dróg i ulic2
T-W-10Przepustowość skrzyżowań2
T-W-11Cele i kryteria stosowania syganlizacji świetlnej1
T-W-12Elementy programowania sygnalizacji1
T-W-13Systemy sygnalizacji świetlnych2
T-W-14Oznakowanie dróg i ulic2
T-W-15Inne składniki ruchu drogowego1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej litaratury10
A-W-3Przygotowanie sie do kolokwium10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C02_W01Student powinien umieć formułować zagadnienia modelowania ruchu drogowego i nazywać jego elementy, powinien objasniać znaczenie składników inżynierii ruchu, scharakteryzować rodzaje prędości, wyliczać przepustowść dróg, ulic i skrzyżowań, zaproponować konkretne rozwiązania w analizowanych sytuacjach drogowych, znać oznakowanie dróg i ulic.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W07ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, właściwą w zakresie pojazdów samochodowych
IT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami uczestników ruchu drogowego
C-2Poznanie cech pojazdu istotnych z punktu warunków ruchu na drodze
C-3Zapozanie studentów z rodzajami manewrów na drogach
C-4Kształtowanie umiejętności planowania pomiarów drogowych
C-5Zapoznanie studentów z modelowaniem ruchu drogowego
C-6Poznanie rodzajów prędkości i ich wpływu na strukturę ruchu drogowego
C-7Zapoznanie studentów z metodami obliczania przepustowości dróg i ulic
C-8Ukształtowanie umiejętności z zakresu obliczania przepustowości skrzyżowań
C-9Zapozanie słuchaczy z rodzajami i hierarchią oznakowań dróg
Treści programoweT-W-2Psychofizjologiczne cechy człowieka
T-W-4Manewry pojazdów
T-W-6Modelowanie ruchu drogowego
T-W-7Rodzaje prędkości jako parametry drogi
T-W-10Przepustowość skrzyżowań
T-W-9Przepustowość dróg i ulic
T-W-11Cele i kryteria stosowania syganlizacji świetlnej
T-W-14Oznakowanie dróg i ulic
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pokaz multimedialny z użyciem komputera, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Końcowa ocena zaliczająca przedmiot w formie ustnej na określone, reprezentatywne tematy związane z treścią wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe elementy ruchu drogowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C02_U01Student powinien umieć formułować zagadnienia modelowania ruchu drogowego, powinien objaśniać znaczenie składników inżynierii ruchu, scharakteryzować rodzaje prędości, obliczać przepustowść dróg, ulic i skrzyżowań, zaproponować konkretne rozwiązania w analizowanych sytuacjach drogowych, stosować oznakowanie dróg i ulic w aspekcie zachowania maksymalnego bezpieczeństwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-4Kształtowanie umiejętności planowania pomiarów drogowych
C-7Zapoznanie studentów z metodami obliczania przepustowości dróg i ulic
C-8Ukształtowanie umiejętności z zakresu obliczania przepustowości skrzyżowań
Treści programoweT-W-2Psychofizjologiczne cechy człowieka
T-W-3Pojazd w ruchu drogowym
T-W-4Manewry pojazdów
T-W-1Układ człowiek-pojazd-otoczenie
T-W-5Badania, pomiary i analizy ruchu
T-W-6Modelowanie ruchu drogowego
T-W-7Rodzaje prędkości jako parametry drogi
T-W-8Podstawowe elementy geometryczne dróg
T-W-10Przepustowość skrzyżowań
T-W-9Przepustowość dróg i ulic
T-W-12Elementy programowania sygnalizacji
T-W-13Systemy sygnalizacji świetlnych
T-W-11Cele i kryteria stosowania syganlizacji świetlnej
T-W-14Oznakowanie dróg i ulic
T-W-15Inne składniki ruchu drogowego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pokaz multimedialny z użyciem komputera, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Końcowa ocena zaliczająca przedmiot w formie ustnej na określone, reprezentatywne tematy związane z treścią wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie formułować znaczenia składników inżynierii ruchu drogowego
3,5
4,0
4,5
5,0