Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki informatyczne w transporcie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki informatyczne w transporcie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student musi mieć ogólną wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych .

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie. Wiadomości na temat skomplikowanych urzadzeń elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Dowiaduje się jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Poznaje funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.3
T-L-2Skomplikowane urzadzenia elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .3
T-L-3Zasady projektowania taboru samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .3
T-L-4Funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.3
T-L-5Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu3
15
wykłady
T-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.3
T-W-2Wiadomości na temat skomplikowanych urzadzeń elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .3
T-W-3Jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki3
T-W-4Funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.3
T-W-5Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Bieżące przygotowanie sprawozdań w oparciu o zagadnienia prezentowane na zajeciach8
A-L-2Powtórzenie materiału i przygotowanie do końcowego zaliczenia2
A-L-3uczestnictwo w zajęciach15
25
wykłady
A-W-1Informacje z biblioteki i internetu-przygotowanie do zajeć2
A-W-2Powtórzenie materaiału przed końcowym zaliczeniem8
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda opisowe,ćwiczenia indywidualne z uzyciem internetu i programów specjalistycznych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena zaangazowania w zajecia,przygotowania ,umiejetności posługiwania sie komputerem i internetem

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B08_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie objaśniać zasadę funkcjonowania urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.Umie rozrózniać skomplikowane urzadzenia elektorniczne ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Umie wyjaśnić jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Umie wymienić funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Umie zdefiniować techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
IT_1A_W09, IT_1A_W14, IT_1A_W18C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B08_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie korzystać z urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie. Umie analizować informacje o skomplikowanych urzadzeniach elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Umie planować jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Umie ocenić funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Potrafi posłużyć się technikami pozyskiwania klienta oraz sprzedaży usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
IT_1A_U11, IT_1A_U03, IT_1A_U04C-1T-W-1, T-W-3, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B08_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie aktywna postaw do zycia ,bedzie chetny do używania urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K03C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B08_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie objaśniać zasadę funkcjonowania urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.Umie rozrózniać skomplikowane urzadzenia elektorniczne ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Umie wyjaśnić jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Umie wymienić funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Umie zdefiniować techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
2,0Student uczestniczył w zajęciach , nie opanował podstawowych pojęć i zagadnień,
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dostateczną ocenę z zaliczenia
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dostateczną z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na słabym poziomie,
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskałdobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na dobrym poziomie,
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą lub wyższą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na bardzo dobrym poziomie,
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał bardzo dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na bardzo dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B08_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie korzystać z urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie. Umie analizować informacje o skomplikowanych urzadzeniach elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Umie planować jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Umie ocenić funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Potrafi posłużyć się technikami pozyskiwania klienta oraz sprzedaży usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
2,0Student uczestniczył w zajęciach , nie opanował umiejętności w wymaganym stopniu,
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dostatecznym stopniu,
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dostatecznyym stopniu, był aktywny na zajęciach,
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dobrym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem,
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w wyższym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem, zgłosił własną inicjatywę lub rozwiniecie tematu,
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w wyższym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem, zgłosił własną inicjatywę lub rozwiniecie tematu, opanował informacje wykraczające poza ramy przedmiotu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B08_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie aktywna postaw do zycia ,bedzie chetny do używania urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.
2,0Student uczestniczył w zajęciach ,nie opanował przewidywanych umiejętności
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dostatecznym stopniu,
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dostateczym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia ,
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywę ,zainteresowanie przedmiotem
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywę ,zainteresowanie przedmiotem i jest liderem w grupie

Literatura podstawowa

  1. Aleksander Lotko, Technologie informatyczne w motoryzacji, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.3
T-L-2Skomplikowane urzadzenia elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .3
T-L-3Zasady projektowania taboru samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .3
T-L-4Funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.3
T-L-5Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.3
T-W-2Wiadomości na temat skomplikowanych urzadzeń elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .3
T-W-3Jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki3
T-W-4Funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.3
T-W-5Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Bieżące przygotowanie sprawozdań w oparciu o zagadnienia prezentowane na zajeciach8
A-L-2Powtórzenie materiału i przygotowanie do końcowego zaliczenia2
A-L-3uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Informacje z biblioteki i internetu-przygotowanie do zajeć2
A-W-2Powtórzenie materaiału przed końcowym zaliczeniem8
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B08_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie objaśniać zasadę funkcjonowania urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.Umie rozrózniać skomplikowane urzadzenia elektorniczne ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Umie wyjaśnić jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Umie wymienić funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Umie zdefiniować techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W09ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektrycznych i elektronicznych samochodu
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W18ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie. Wiadomości na temat skomplikowanych urzadzeń elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Dowiaduje się jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Poznaje funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
Treści programoweT-L-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.
Metody nauczaniaM-1Metoda opisowe,ćwiczenia indywidualne z uzyciem internetu i programów specjalistycznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena zaangazowania w zajecia,przygotowania ,umiejetności posługiwania sie komputerem i internetem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach , nie opanował podstawowych pojęć i zagadnień,
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dostateczną ocenę z zaliczenia
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dostateczną z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na słabym poziomie,
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskałdobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na dobrym poziomie,
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą lub wyższą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na bardzo dobrym poziomie,
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał bardzo dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na bardzo dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B08_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie korzystać z urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie. Umie analizować informacje o skomplikowanych urzadzeniach elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Umie planować jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Umie ocenić funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Potrafi posłużyć się technikami pozyskiwania klienta oraz sprzedaży usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U11potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów pojazdów samochodowych i ich układów
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie. Wiadomości na temat skomplikowanych urzadzeń elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Dowiaduje się jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Poznaje funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
Treści programoweT-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.
T-W-3Jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
T-L-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.
Metody nauczaniaM-1Metoda opisowe,ćwiczenia indywidualne z uzyciem internetu i programów specjalistycznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena zaangazowania w zajecia,przygotowania ,umiejetności posługiwania sie komputerem i internetem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach , nie opanował umiejętności w wymaganym stopniu,
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dostatecznym stopniu,
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dostatecznyym stopniu, był aktywny na zajęciach,
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dobrym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem,
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w wyższym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem, zgłosił własną inicjatywę lub rozwiniecie tematu,
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w wyższym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem, zgłosił własną inicjatywę lub rozwiniecie tematu, opanował informacje wykraczające poza ramy przedmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B08_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie aktywna postaw do zycia ,bedzie chetny do używania urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie. Wiadomości na temat skomplikowanych urzadzeń elektornicznych ,które zapewniają poprawę bezpieczeństwa oraz większy komfort pracy kierowców .Dowiaduje się jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .Poznaje funkcjonujace i studyjne rozwiazania "myslacych autostrad" oraz innych elementów wspłółczesnej infrastruktury samochodowej.Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
Treści programoweT-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat urzadzeń,oprogramowania oraz nowoczesnych technik informatycznych używanych w transporcie.
T-W-3Jak należy projektować tabor samochodowy spełniającego najwyższe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
T-W-5Techniki pozyskiwania klienta oraz sprzedaz usług serwisowych ,części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem internetu
Metody nauczaniaM-1Metoda opisowe,ćwiczenia indywidualne z uzyciem internetu i programów specjalistycznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena zaangazowania w zajecia,przygotowania ,umiejetności posługiwania sie komputerem i internetem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach ,nie opanował przewidywanych umiejętności
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dostatecznym stopniu,
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dostateczym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia ,
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywę ,zainteresowanie przedmiotem
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywę ,zainteresowanie przedmiotem i jest liderem w grupie