Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Metody identyfikacji pojazdów samochodowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody identyfikacji pojazdów samochodowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe wiadomości na temat kodeksu drogowego oraz obowiązujących przepisów dotyczacych zasad oznakowania pojazdów i organów do tego przewidzianych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów .Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN. Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopószczonych do ruchu na terenie kraju. Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów4
T-W-2Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN.2
T-W-3Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.4
T-W-4Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat dotyczący identyfikacji4
A-W-2Powtórka całego materiału i analiza informacji ze szkolenia6
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda opisowa ,liczne przykłady praktyczne na podstawie literatury fachowej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie ustnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C34_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie scharakteryzować przepisy i zasady obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów,opisać podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN,wskazać wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.Objaśnia jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
IT_1A_W05, IT_1A_W18C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C34_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie przeprowadzić identyfikacje zgodnie z przepisami i zasadmi obowiązującymi przy oznakowaniu pojazdów,posłuzyć się podstawami prawnymi i zasadami funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN, opracowywać wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.Umie ocenić jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
IT_1A_U06, IT_1A_U04C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C34_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa otwartość do postepowania zgodnie z przepisami i zasadami obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów .Ma świadomość ważności organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju. Postrzega relacje funkcjonowania systemu kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K03, IT_1A_K04C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C34_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie scharakteryzować przepisy i zasady obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów,opisać podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN,wskazać wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.Objaśnia jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
2,0Student uczestniczył w zajęciach ,nie opanował podstawowych pojęć i zagadnień, uzyskał negatywną ocenę z zaliczenia , nie przedstawił prezentacji na poziomie,nie był aktywny na zajęciach
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dostateczną ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na niezby wysokim poziomie, nie był aktywny na zajęciach
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dostateczną ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na niezłym poziomie, był w miarę aktywny na zajęciach
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą lub wyższą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał bardzo dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na bardzo dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C34_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie przeprowadzić identyfikacje zgodnie z przepisami i zasadmi obowiązującymi przy oznakowaniu pojazdów,posłuzyć się podstawami prawnymi i zasadami funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN, opracowywać wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.Umie ocenić jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
2,0Student uczestniczył w zajęciach ,nie opanował wymaganych umiejętności ,nie był aktywny na zajęciach,
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w podstawowym stopniu, był niezbyt aktywny na zajęciach, przejawiał niewielkie zainteresowanie przedmiotem
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w podstawowym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem,
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dobrym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem,
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dobrym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem, zgłosił własną inicjatywę lub rozwiniecie tematu,
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w wyższym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem, zgłosił własną inicjatywę lub rozwiniecie tematu, opanował informacje wykraczające poza ramy przedmiotu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C34_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa otwartość do postepowania zgodnie z przepisami i zasadami obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów .Ma świadomość ważności organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju. Postrzega relacje funkcjonowania systemu kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
2,0Student uczestniczył w zajęciach , nie opanował przewidywanych umiejętności
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności dostatecznym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , brak mu motywacji
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dostatecznym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywe ,zainteresowanie przedmiotem .
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywe ,zainteresowanie przedmiotem i jest liderem w grupie

Literatura podstawowa

  1. Józef Kołtun, Jaromir Mysłowski, Identyfikacja pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2005
  2. Józef Kołtun, Identyfikacja pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów4
T-W-2Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN.2
T-W-3Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.4
T-W-4Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .5
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat dotyczący identyfikacji4
A-W-2Powtórka całego materiału i analiza informacji ze szkolenia6
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C34_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie scharakteryzować przepisy i zasady obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów,opisać podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN,wskazać wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.Objaśnia jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W05ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy środków transportu
IT_1A_W18ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów .Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN. Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopószczonych do ruchu na terenie kraju. Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
Treści programoweT-W-2Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN.
T-W-3Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.
T-W-4Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
T-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów
Metody nauczaniaM-1Metoda opisowa ,liczne przykłady praktyczne na podstawie literatury fachowej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach ,nie opanował podstawowych pojęć i zagadnień, uzyskał negatywną ocenę z zaliczenia , nie przedstawił prezentacji na poziomie,nie był aktywny na zajęciach
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dostateczną ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na niezby wysokim poziomie, nie był aktywny na zajęciach
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dostateczną ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na niezłym poziomie, był w miarę aktywny na zajęciach
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą lub wyższą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał bardzo dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił ciekawą prezentacje na bardzo dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C34_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie przeprowadzić identyfikacje zgodnie z przepisami i zasadmi obowiązującymi przy oznakowaniu pojazdów,posłuzyć się podstawami prawnymi i zasadami funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN, opracowywać wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.Umie ocenić jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów .Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN. Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopószczonych do ruchu na terenie kraju. Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
Treści programoweT-W-2Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN.
T-W-3Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.
T-W-4Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
T-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów
Metody nauczaniaM-1Metoda opisowa ,liczne przykłady praktyczne na podstawie literatury fachowej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach ,nie opanował wymaganych umiejętności ,nie był aktywny na zajęciach,
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w podstawowym stopniu, był niezbyt aktywny na zajęciach, przejawiał niewielkie zainteresowanie przedmiotem
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w podstawowym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem,
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dobrym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem,
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w dobrym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem, zgłosił własną inicjatywę lub rozwiniecie tematu,
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował umiejętności w wyższym stopniu, był aktywny na zajęciach, przejawiał zainteresowanie przedmiotem, zgłosił własną inicjatywę lub rozwiniecie tematu, opanował informacje wykraczające poza ramy przedmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C34_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa otwartość do postepowania zgodnie z przepisami i zasadami obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów .Ma świadomość ważności organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju. Postrzega relacje funkcjonowania systemu kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów .Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN. Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopószczonych do ruchu na terenie kraju. Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
Treści programoweT-W-2Podstawy prawne i zasady funkcjonowania w kraju i na świecie systemu VIN.
T-W-3Wiadomości na temat organów kontroli oraz ich uprawnień ,które zapewniają poprawne oznaczenia pojazdów dopuszczonych do ruchu na terenie kraju.
T-W-4Dowiaduje się jak funkcjonuje system kontroli tabor samochodowego spełniający najwyższe-światowe normy oraz wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki .
T-W-1Student uzyskuje wiedzę na temat przepisów i zasad obowiązujących przy oznakowaniu pojazdów
Metody nauczaniaM-1Metoda opisowa ,liczne przykłady praktyczne na podstawie literatury fachowej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach , nie opanował przewidywanych umiejętności
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności dostatecznym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , brak mu motywacji
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dostatecznym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywe ,zainteresowanie przedmiotem .
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywe ,zainteresowanie przedmiotem i jest liderem w grupie