Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Gospodarka materiałowa w transporcie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka materiałowa w transporcie
Specjalność organizacja transportu
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Alexander Balitskii <Aleksander.Balicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie roli magazynu w funkcjonowaniu tranpsortu
C-2Poznanie rodzajów magazynów
C-3Poznanie urządzeń magazynowych
C-4Poznanie form zaopatrywania magazynów
C-5Poznanie systemów gospodarki magazynowej
C-6Poznanie dokumentacji magazynowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podział i charakterystyka magazynów transportowych1
T-W-2Zaopatrzenie w części wymienne, rotacja części w magazynie1
T-W-3Normowanie zapasów i materiałów, rodzaje zapasów2
T-W-4Normaowanie zapasów materiałów eksploatacyjnych i ogumienia1
T-W-5Urządzenia magazynowe1
T-W-6Lokalizacja części w magazynie1
T-W-7Planowanie organizacji magazynu, obliczanie powierzchni obiektów magazynowych2
T-W-8Systemy gospodarki magazynowej, konserwacja części1
T-W-9Wyposażenie techniczne magazynów1
T-W-10Bezpieczeństwo przechowywania materiałów łatwopalnych i ogumienia1
T-W-11Dokumentacja magazynowa1
T-W-12Magazynowanie w transporcie kombinowanym, centra logistyczne2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca wykład informacyjny, objaśnianie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie w formie ustnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/08_W01
Student powienien znać rolę magazynu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego i stacji obsługiwania pojazdów, opisać rodzaje urządzeń magazynowych, zaproponować właściwy system gospodarownania magazynu.
IT_1A_W17C-3, C-4, C-5, C-6, C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/08_U01
Student powinien umieć decydować o potrzebie, wielkości i rodzaju funkcjonowania magazynu w firmie transportowej, stosować właściwy system gospodarki magazynowej.
IT_1A_U20, IT_1A_U03C-3, C-4, C-5, C-6, C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-10, T-W-12M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/08_K01
Student powinien stosować wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniem w zakresie zabezpieczenia wskaźnika gotowości technicznej taboru technicznego, postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i posiadać zdolność do kreatywnego prezentowania swoich postaw.
IT_1A_K02C-5, C-1T-W-3, T-W-4, T-W-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/08_W01
Student powienien znać rolę magazynu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego i stacji obsługiwania pojazdów, opisać rodzaje urządzeń magazynowych, zaproponować właściwy system gospodarownania magazynu.
2,0
3,0Student zna tylko podstawowe wyposażenie magazynu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/08_U01
Student powinien umieć decydować o potrzebie, wielkości i rodzaju funkcjonowania magazynu w firmie transportowej, stosować właściwy system gospodarki magazynowej.
2,0
3,0Student przedstawia tylko ogólne rodzaje urządzeń i wyposażenia magazynów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/08_K01
Student powinien stosować wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniem w zakresie zabezpieczenia wskaźnika gotowości technicznej taboru technicznego, postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i posiadać zdolność do kreatywnego prezentowania swoich postaw.
2,0
3,0Student wykazuje niewielką zdolność stoswania wiedzy i umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Encykopedia gospodarki magazynowej, PWN, Warszawa, 1989
  2. Abrmek K. F., Uzdowski M., Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw, WKiŁ, Warszawa, 2009, 1
  3. Sariusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w transporcie, PWE, Warszawa, 2000
  4. Kaczmarek M., Szymański K., Rekonstrukcja magazynowania w łańcuchu dostaw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2005
  5. Dudziński Z., Kizyn N., Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa, 2002
  6. Baraniecka A., ECR Efficient Consumer Response - Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podział i charakterystyka magazynów transportowych1
T-W-2Zaopatrzenie w części wymienne, rotacja części w magazynie1
T-W-3Normowanie zapasów i materiałów, rodzaje zapasów2
T-W-4Normaowanie zapasów materiałów eksploatacyjnych i ogumienia1
T-W-5Urządzenia magazynowe1
T-W-6Lokalizacja części w magazynie1
T-W-7Planowanie organizacji magazynu, obliczanie powierzchni obiektów magazynowych2
T-W-8Systemy gospodarki magazynowej, konserwacja części1
T-W-9Wyposażenie techniczne magazynów1
T-W-10Bezpieczeństwo przechowywania materiałów łatwopalnych i ogumienia1
T-W-11Dokumentacja magazynowa1
T-W-12Magazynowanie w transporcie kombinowanym, centra logistyczne2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/08_W01Student powienien znać rolę magazynu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego i stacji obsługiwania pojazdów, opisać rodzaje urządzeń magazynowych, zaproponować właściwy system gospodarownania magazynu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-3Poznanie urządzeń magazynowych
C-4Poznanie form zaopatrywania magazynów
C-5Poznanie systemów gospodarki magazynowej
C-6Poznanie dokumentacji magazynowej
C-2Poznanie rodzajów magazynów
C-1Poznanie roli magazynu w funkcjonowaniu tranpsortu
Treści programoweT-W-1Podział i charakterystyka magazynów transportowych
T-W-2Zaopatrzenie w części wymienne, rotacja części w magazynie
T-W-3Normowanie zapasów i materiałów, rodzaje zapasów
T-W-4Normaowanie zapasów materiałów eksploatacyjnych i ogumienia
T-W-5Urządzenia magazynowe
T-W-6Lokalizacja części w magazynie
T-W-7Planowanie organizacji magazynu, obliczanie powierzchni obiektów magazynowych
T-W-8Systemy gospodarki magazynowej, konserwacja części
T-W-9Wyposażenie techniczne magazynów
T-W-10Bezpieczeństwo przechowywania materiałów łatwopalnych i ogumienia
T-W-11Dokumentacja magazynowa
T-W-12Magazynowanie w transporcie kombinowanym, centra logistyczne
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca wykład informacyjny, objaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna tylko podstawowe wyposażenie magazynu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/08_U01Student powinien umieć decydować o potrzebie, wielkości i rodzaju funkcjonowania magazynu w firmie transportowej, stosować właściwy system gospodarki magazynowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-3Poznanie urządzeń magazynowych
C-4Poznanie form zaopatrywania magazynów
C-5Poznanie systemów gospodarki magazynowej
C-6Poznanie dokumentacji magazynowej
C-2Poznanie rodzajów magazynów
C-1Poznanie roli magazynu w funkcjonowaniu tranpsortu
Treści programoweT-W-1Podział i charakterystyka magazynów transportowych
T-W-2Zaopatrzenie w części wymienne, rotacja części w magazynie
T-W-3Normowanie zapasów i materiałów, rodzaje zapasów
T-W-4Normaowanie zapasów materiałów eksploatacyjnych i ogumienia
T-W-10Bezpieczeństwo przechowywania materiałów łatwopalnych i ogumienia
T-W-12Magazynowanie w transporcie kombinowanym, centra logistyczne
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca wykład informacyjny, objaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student przedstawia tylko ogólne rodzaje urządzeń i wyposażenia magazynów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/08_K01Student powinien stosować wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniem w zakresie zabezpieczenia wskaźnika gotowości technicznej taboru technicznego, postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i posiadać zdolność do kreatywnego prezentowania swoich postaw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-5Poznanie systemów gospodarki magazynowej
C-1Poznanie roli magazynu w funkcjonowaniu tranpsortu
Treści programoweT-W-3Normowanie zapasów i materiałów, rodzaje zapasów
T-W-4Normaowanie zapasów materiałów eksploatacyjnych i ogumienia
T-W-8Systemy gospodarki magazynowej, konserwacja części
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca wykład informacyjny, objaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje niewielką zdolność stoswania wiedzy i umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0