Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Finanse firm transportowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Finanse firm transportowych
Specjalność organizacja transportu
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe znajomości z dziedziny ekonomii i finansów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniędzy w firmie transportowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką przedmiotu.15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do finansów firm.2
T-W-2Transport w gospodarce narodowej.3
T-W-3Przedsiębiorstwo transportowe.2
T-W-4Przepływy pieniężne w firmie transportowej.3
T-W-5Racjonowanie kapitału w firmach transportowych.1
T-W-6Analiza ryzyka.1
T-W-7Polityka finansowa firm transportowych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach.15
A-A-2Opracowanie zadań związanych z przedmiotem.10
25
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Omówienie przygotowanej prezentacji z zakresu przedmiotu.
M-2Rozwiązywanie zadań dotyczących temetu przedmiotu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Egzamin ustny.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pod koniec semestru.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/05_W01
Wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstw transportowych.
IT_1A_W16, IT_1A_W24, IT_1A_W25C-1T-A-1, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/05_U01
W zakresie dziedziny finansów firm transportowych.
IT_1A_U19, IT_1A_U21C-1T-A-1, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/05_K01
Posiada zdolność stosowania wiedzy i umiejętności w zakresie dziedziny finansów firm transportowych.
IT_1A_K02, IT_1A_K05, IT_1A_K07C-1T-A-1M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/05_W01
Wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstw transportowych.
2,0Student nie posiadł wystarczającej wiedzy w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełną wiedzę w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełną wiedzę ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna.
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/05_U01
W zakresie dziedziny finansów firm transportowych.
2,0Student nie posiadł wystarczających umiejętności w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne umiejętności w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne umiejętności w zakresie przedmiotu i orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne umiejętności ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego umiejętności nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/05_K01
Posiada zdolność stosowania wiedzy i umiejętności w zakresie dziedziny finansów firm transportowych.
2,0Student nie posiadł wystarczających kompetencji w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne kompetencje w zakresie przedmiotu i orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne kompetencje ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego kompetencje nie sa jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Edward W. Davis, Finanse i firma, PWE, Warszawa, 1997
  2. Włodzimierz Rydzykowski, Krystyna Wojewódzka-Król, Transport, PWN, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką przedmiotu.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do finansów firm.2
T-W-2Transport w gospodarce narodowej.3
T-W-3Przedsiębiorstwo transportowe.2
T-W-4Przepływy pieniężne w firmie transportowej.3
T-W-5Racjonowanie kapitału w firmach transportowych.1
T-W-6Analiza ryzyka.1
T-W-7Polityka finansowa firm transportowych.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach.15
A-A-2Opracowanie zadań związanych z przedmiotem.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/05_W01Wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstw transportowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W16ma podstawową wiedzę w zakresie logistyki, systemów transportowych oraz roli transportu i magazynowania w logistyce
IT_1A_W24ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej
IT_1A_W25zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku TRANSPORT
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniędzy w firmie transportowej.
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką przedmiotu.
T-W-1Wprowadzenie do finansów firm.
T-W-3Przedsiębiorstwo transportowe.
T-W-4Przepływy pieniężne w firmie transportowej.
T-W-5Racjonowanie kapitału w firmach transportowych.
T-W-6Analiza ryzyka.
T-W-7Polityka finansowa firm transportowych.
T-W-2Transport w gospodarce narodowej.
Metody nauczaniaM-1Omówienie przygotowanej prezentacji z zakresu przedmiotu.
M-2Rozwiązywanie zadań dotyczących temetu przedmiotu.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczającej wiedzy w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełną wiedzę w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełną wiedzę ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna.
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/05_U01W zakresie dziedziny finansów firm transportowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
IT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniędzy w firmie transportowej.
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką przedmiotu.
T-W-1Wprowadzenie do finansów firm.
T-W-3Przedsiębiorstwo transportowe.
T-W-4Przepływy pieniężne w firmie transportowej.
T-W-5Racjonowanie kapitału w firmach transportowych.
T-W-6Analiza ryzyka.
T-W-7Polityka finansowa firm transportowych.
T-W-2Transport w gospodarce narodowej.
Metody nauczaniaM-1Omówienie przygotowanej prezentacji z zakresu przedmiotu.
M-2Rozwiązywanie zadań dotyczących temetu przedmiotu.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczających umiejętności w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne umiejętności w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne umiejętności w zakresie przedmiotu i orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne umiejętności ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego umiejętności nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/05_K01Posiada zdolność stosowania wiedzy i umiejętności w zakresie dziedziny finansów firm transportowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniędzy w firmie transportowej.
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Omówienie przygotowanej prezentacji z zakresu przedmiotu.
M-2Rozwiązywanie zadań dotyczących temetu przedmiotu.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczających kompetencji w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne kompetencje w zakresie przedmiotu i orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne kompetencje ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego kompetencje nie sa jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.