Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Badania homologacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Badania homologacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP7 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zapoznanie się z literaturą dotyczącą budowy pojazdów samochodowych.
W-2Zapoznanie się z tematyką bezpieczeństwa w pojeździe samochodowym.
W-3Zapoznanie się z podstawami prawnymi dotyczącymi zagadnienia przedmiotu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z procedurami homologacyjnymi pojazdów samochodowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Analiza procedur i konstrukcji pojazdów samochodowych.15
15
wykłady
T-W-1Zapozanie się z podstawowymi zagadnieniami przedmiotu1
T-W-2Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa biernego oraz czynnego.2
T-W-3Procedury w badaniach homologacyjnych2
T-W-4Badania homologacyjne w pojazdach samochodowych10
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2opracowanie projektu obejmującego analizę zagadnienia dotyczącego treści przedmiotu10
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2analiza materiałów i zagadnień dotycząca przedmiotu10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady prowadzone są na podstawie przygotowanej prezentacji i omówieniu jej.
M-2Zajęcia praktyczne poświęcone są analizie problemów związanych z realizacją porojektu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Wykłady na podstawie zaliczenia ustnego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C22-1_W01
Nabył wiedzę w zakresie procedur dotyczących homologacji pojazdów samochodowych.
IT_1A_W06, IT_1A_W14, IT_1A_W17, IT_1A_W20, IT_1A_W24C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-P-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C22-1_U01
Zdolność do wykorzystywania wiedzy w zakresie badań homologacyjnych pojazdów samochodowych.
IT_1A_U14, IT_1A_U01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-P-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C22-1_K01
Zdolny do samodzielnej analizy oraz podejmowania decyzji w dziedzinie homologacji pojazdów samochodowych.
IT_1A_K06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-P-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C22-1_W01
Nabył wiedzę w zakresie procedur dotyczących homologacji pojazdów samochodowych.
2,0Student nie posiadł wystarczającej wiedzy w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełną wiedzę w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełną wiedzę ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna.
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C22-1_U01
Zdolność do wykorzystywania wiedzy w zakresie badań homologacyjnych pojazdów samochodowych.
2,0Student nie posiadł wystarczających umiejętności w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne umiejętności w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne umiejętności w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne umiejętności ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego umiejętności nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne umiejętności w zakresie przedmiotu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C22-1_K01
Zdolny do samodzielnej analizy oraz podejmowania decyzji w dziedzinie homologacji pojazdów samochodowych.
2,0Student nie posiadł wystarczających kompetencji w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne kompetencje w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne kompetencje ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego kompetencje nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Kilar Henryk, Homologacja pojazdów samochodowych, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Szczecin, 2005, 1

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Analiza procedur i konstrukcji pojazdów samochodowych.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zapozanie się z podstawowymi zagadnieniami przedmiotu1
T-W-2Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa biernego oraz czynnego.2
T-W-3Procedury w badaniach homologacyjnych2
T-W-4Badania homologacyjne w pojazdach samochodowych10
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2opracowanie projektu obejmującego analizę zagadnienia dotyczącego treści przedmiotu10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2analiza materiałów i zagadnień dotycząca przedmiotu10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C22-1_W01Nabył wiedzę w zakresie procedur dotyczących homologacji pojazdów samochodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
IT_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
IT_1A_W24ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z procedurami homologacyjnymi pojazdów samochodowych.
Treści programoweT-W-1Zapozanie się z podstawowymi zagadnieniami przedmiotu
T-W-2Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa biernego oraz czynnego.
T-W-3Procedury w badaniach homologacyjnych
T-W-4Badania homologacyjne w pojazdach samochodowych
T-P-1Analiza procedur i konstrukcji pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykłady prowadzone są na podstawie przygotowanej prezentacji i omówieniu jej.
M-2Zajęcia praktyczne poświęcone są analizie problemów związanych z realizacją porojektu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczającej wiedzy w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełną wiedzę w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełną wiedzę ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna.
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C22-1_U01Zdolność do wykorzystywania wiedzy w zakresie badań homologacyjnych pojazdów samochodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U14potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnozowania i testowania elementów pojazdów samochodowych oraz ich układów
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z procedurami homologacyjnymi pojazdów samochodowych.
Treści programoweT-W-1Zapozanie się z podstawowymi zagadnieniami przedmiotu
T-W-2Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa biernego oraz czynnego.
T-W-3Procedury w badaniach homologacyjnych
T-W-4Badania homologacyjne w pojazdach samochodowych
T-P-1Analiza procedur i konstrukcji pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykłady prowadzone są na podstawie przygotowanej prezentacji i omówieniu jej.
M-2Zajęcia praktyczne poświęcone są analizie problemów związanych z realizacją porojektu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczających umiejętności w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne umiejętności w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne umiejętności w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne umiejętności ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego umiejętności nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne umiejętności w zakresie przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C22-1_K01Zdolny do samodzielnej analizy oraz podejmowania decyzji w dziedzinie homologacji pojazdów samochodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z procedurami homologacyjnymi pojazdów samochodowych.
Treści programoweT-W-1Zapozanie się z podstawowymi zagadnieniami przedmiotu
T-W-2Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa biernego oraz czynnego.
T-W-3Procedury w badaniach homologacyjnych
T-W-4Badania homologacyjne w pojazdach samochodowych
T-P-1Analiza procedur i konstrukcji pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Wykłady prowadzone są na podstawie przygotowanej prezentacji i omówieniu jej.
M-2Zajęcia praktyczne poświęcone są analizie problemów związanych z realizacją porojektu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczających kompetencji w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne kompetencje w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne kompetencje ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego kompetencje nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.