Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Badania operacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Badania operacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW4 15 2,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wyrobienie umiejętności opisu procesów technicznych, a także formułowania matematycznych modeli decyzyjnych dotyczących sytuacji występujących w przedsiębiorstwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie metod rozwiązywania wybranych problemów decyzyjnych oraz interpelacji uzyskanych wyników.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Konstrukcja matematycznych modeli decyzyjnych Stosowanie metody SIMPLEX w rozwiązywaniu problemu magazynowania i przydziału Algorytm transportowy SIMPLEX Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Konstrukcja i rozwiązywanie modeli decyzyjnych w warunkach niepewności – gry z naturą Zagadnienia zarządzania zapasami15
15
wykłady
T-W-1Zastosowanie matematyki w ekonomii Klasyfikacja modeli decyzyjnych Programowanie liniowe Zagadnienia optymalizacji zmiennych ciągłych i dyskretnych Metoda SIMPLEX Pochodne zagadnienia nawiązujące do zadania transportowego Programowanie dynamiczne Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Zagadnienia masowej obsługi kolejek Metody programowania w warunkach niepewności – gry z naturą Zarządzanie zapasami15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2analiza zagadnienia i zadań dotycząca przedmiotu10
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2analiza materiałów dotycząca zagadnienia przedmiotu20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady na podstawie prezentacji, projekt na podstawie rozwiązywania zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu pod koniec semestru
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny podczas sesji

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B04_W01
Wiedza w zakresie szerokiego wachlarza podstawowych zagadnień dotyczących budowy modeli decyzyjnych i sposobów ich rozwiązywania.
IT_1A_W01C-1T-W-1, T-P-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B04_U01
Umiejętności opisu procesów technicznych, a także formułowania matematycznych modeli decyzyjnych dotyczących sytuacji występujących w przedsiębiorstwie.
IT_1A_U07, IT_1A_U03, IT_1A_U04C-1T-W-1, T-P-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B04_K01
Zdolny do samodzielnego podejmowania procesów decyzyjnych.
IT_1A_K01, IT_1A_K03, IT_1A_K05C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B04_W01
Wiedza w zakresie szerokiego wachlarza podstawowych zagadnień dotyczących budowy modeli decyzyjnych i sposobów ich rozwiązywania.
2,0Student nie posiadł wystarczającej wiedzy w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełną wiedzę w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełną wiedzę ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna.
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B04_U01
Umiejętności opisu procesów technicznych, a także formułowania matematycznych modeli decyzyjnych dotyczących sytuacji występujących w przedsiębiorstwie.
2,0Student nie posiadł wystarczających umiejętności w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne umiejętności w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne umiejętności w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne umiejętności ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego umiejętności nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne umiejętności w zakresie przedmiotu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B04_K01
Zdolny do samodzielnego podejmowania procesów decyzyjnych.
2,0Student nie posiadł wystarczających kompetencji w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne kompetencje w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne kompetencje ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego kompetencje nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Ignasiak E., Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2001
  2. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, 2006

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Konstrukcja matematycznych modeli decyzyjnych Stosowanie metody SIMPLEX w rozwiązywaniu problemu magazynowania i przydziału Algorytm transportowy SIMPLEX Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Konstrukcja i rozwiązywanie modeli decyzyjnych w warunkach niepewności – gry z naturą Zagadnienia zarządzania zapasami15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zastosowanie matematyki w ekonomii Klasyfikacja modeli decyzyjnych Programowanie liniowe Zagadnienia optymalizacji zmiennych ciągłych i dyskretnych Metoda SIMPLEX Pochodne zagadnienia nawiązujące do zadania transportowego Programowanie dynamiczne Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Zagadnienia masowej obsługi kolejek Metody programowania w warunkach niepewności – gry z naturą Zarządzanie zapasami15
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2analiza zagadnienia i zadań dotycząca przedmiotu10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2analiza materiałów dotycząca zagadnienia przedmiotu20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B04_W01Wiedza w zakresie szerokiego wachlarza podstawowych zagadnień dotyczących budowy modeli decyzyjnych i sposobów ich rozwiązywania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W01ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie metod rozwiązywania wybranych problemów decyzyjnych oraz interpelacji uzyskanych wyników.
Treści programoweT-W-1Zastosowanie matematyki w ekonomii Klasyfikacja modeli decyzyjnych Programowanie liniowe Zagadnienia optymalizacji zmiennych ciągłych i dyskretnych Metoda SIMPLEX Pochodne zagadnienia nawiązujące do zadania transportowego Programowanie dynamiczne Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Zagadnienia masowej obsługi kolejek Metody programowania w warunkach niepewności – gry z naturą Zarządzanie zapasami
T-P-1Konstrukcja matematycznych modeli decyzyjnych Stosowanie metody SIMPLEX w rozwiązywaniu problemu magazynowania i przydziału Algorytm transportowy SIMPLEX Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Konstrukcja i rozwiązywanie modeli decyzyjnych w warunkach niepewności – gry z naturą Zagadnienia zarządzania zapasami
Metody nauczaniaM-1Wykłady na podstawie prezentacji, projekt na podstawie rozwiązywania zadań
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu pod koniec semestru
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny podczas sesji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczającej wiedzy w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełną wiedzę w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełną wiedzę ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna.
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B04_U01Umiejętności opisu procesów technicznych, a także formułowania matematycznych modeli decyzyjnych dotyczących sytuacji występujących w przedsiębiorstwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Opanowanie metod rozwiązywania wybranych problemów decyzyjnych oraz interpelacji uzyskanych wyników.
Treści programoweT-W-1Zastosowanie matematyki w ekonomii Klasyfikacja modeli decyzyjnych Programowanie liniowe Zagadnienia optymalizacji zmiennych ciągłych i dyskretnych Metoda SIMPLEX Pochodne zagadnienia nawiązujące do zadania transportowego Programowanie dynamiczne Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Zagadnienia masowej obsługi kolejek Metody programowania w warunkach niepewności – gry z naturą Zarządzanie zapasami
T-P-1Konstrukcja matematycznych modeli decyzyjnych Stosowanie metody SIMPLEX w rozwiązywaniu problemu magazynowania i przydziału Algorytm transportowy SIMPLEX Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Konstrukcja i rozwiązywanie modeli decyzyjnych w warunkach niepewności – gry z naturą Zagadnienia zarządzania zapasami
Metody nauczaniaM-1Wykłady na podstawie prezentacji, projekt na podstawie rozwiązywania zadań
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu pod koniec semestru
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny podczas sesji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczających umiejętności w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne umiejętności w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne umiejętności w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne umiejętności ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego umiejętności nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne umiejętności w zakresie przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B04_K01Zdolny do samodzielnego podejmowania procesów decyzyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie metod rozwiązywania wybranych problemów decyzyjnych oraz interpelacji uzyskanych wyników.
Treści programoweT-P-1Konstrukcja matematycznych modeli decyzyjnych Stosowanie metody SIMPLEX w rozwiązywaniu problemu magazynowania i przydziału Algorytm transportowy SIMPLEX Grafy i sieci – modele sieciowe CPM i PERT Konstrukcja i rozwiązywanie modeli decyzyjnych w warunkach niepewności – gry z naturą Zagadnienia zarządzania zapasami
Metody nauczaniaM-1Wykłady na podstawie prezentacji, projekt na podstawie rozwiązywania zadań
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczających kompetencji w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne kompetencje w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne kompetencje ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego kompetencje nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.