Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Technologia napraw pojazdów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia napraw pojazdów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe informacje z fizyki oraz zasad eksploatacji pojazdów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie procesów zużywania się zespołów pojazdów
C-2Poznanie zasad i metod ograniczenia intensywności zużywania się zespołów
C-3Pozanie rodzajów i form napraw
C-4Poznanie etapów procsu technologicznego naprawy
C-5Poznanie zasad weryfikacji części i zespołów
C-6Poznanie sposobów przeprowadzenia napraw podstawowych zespoół pojazdów
C-7Poznanie sposobów oceny jakości naprawy - próby zespołów oraz samochodów po naprawie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie i szkolenie BHP1
T-L-2Określenie intensywności zużycia części, zasady weryfikacji i naprawy2
T-L-3Weryfikacja i naprawa silnika (tłok, pierścienie, cylinder)2
T-L-4Weryfikacja i naprawa silnika (wał korbowy, korbowód, łożyska)2
T-L-5Weryfikacja, naprawa i montaż sprzęgła2
T-L-6Weryfikacja, naprawa i montaż elementów układu hamulcowego2
T-L-7Kontrola i naprawa nadwozi na ramach geometrycznych2
T-L-8Weryfikacja, naprawa i montaż elementów zawieszenia2
15
wykłady
T-W-1Podstawowe rodzaje zuzycia elementów maszyn1
T-W-2Wpływ różnych czynników na intensywność zużycia1
T-W-3Rodzaje napraw pojazdów samochodowych1
T-W-4Proces technologiczny naprawy1
T-W-5Weryfikacja części i metody weryfikacji2
T-W-6Naprawa zespołów silnika2
T-W-7Naprawa mechanizmów układu napędowego1
T-W-8Naprawa elementów zawieszenia1
T-W-9Naprawa układu hamulcowego1
T-W-10Naprawa układu kierowniczego1
T-W-11Naprawa instalacj elektrycznej1
T-W-12Naprawa nadwozi1
T-W-13Próby zespołów oraz samochodów po naprawie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-2Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnienie wiedzy na podstawie literatury2
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu8
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda werbalna - wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy, opracowywanie wyników pomiarów i ich ocena

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Egzamin w formie ustnej obejmujący całość materiału
S-2Ocena formująca: Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykonanych sprawozdań i formy ustnej konsultacji z każdego ćwiczenia

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C21-1_W01
Student powinien znać podstawowe rodzaje i przyczyny zużycia zespołów i podzespołów pojazdów oraz metody ich usuwania
IT_1A_W06, IT_1A_W10C-1, C-4, C-3, C-2, C-5, C-6, C-7T-W-11, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-12, T-W-13, T-W-9, T-W-10, T-L-2, T-L-5, T-L-7, T-L-4, T-L-6, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C21-1_U01
Student powinien interpretować zastane stany zuzycia i niezdatności, wdrażać nowoczesne metody napraw, zastosować właściwy park maszynowy, ocenić jakość wykonanej naprawy i oszacować trwałość zespołu w zależności od specyfiki użytkowania pojazdu.
IT_1A_U12, IT_1A_U13C-4, C-3, C-6, C-7T-W-5, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C21-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przygotowanie do oceny stanów niezdatności zespołów, świdomość znaczenia właściwej weryfikacji zespołów postrzeganej relacji między celami i zasadnością podejmowanych czynności.
IT_1A_K01C-7T-L-2M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C21-1_W01
Student powinien znać podstawowe rodzaje i przyczyny zużycia zespołów i podzespołów pojazdów oraz metody ich usuwania
2,0
3,0Student zna metody oceny stanu zespołu, ale nie zna możliwych przyczyn
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C21-1_U01
Student powinien interpretować zastane stany zuzycia i niezdatności, wdrażać nowoczesne metody napraw, zastosować właściwy park maszynowy, ocenić jakość wykonanej naprawy i oszacować trwałość zespołu w zależności od specyfiki użytkowania pojazdu.
2,0
3,0Student umie ocenić stan niesprawności różnych zespołów pojazdu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C21-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przygotowanie do oceny stanów niezdatności zespołów, świdomość znaczenia właściwej weryfikacji zespołów postrzeganej relacji między celami i zasadnością podejmowanych czynności.
2,0
3,0Student wykazuje niewielką zdolność stoswania wiedzy i umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Uzdowski M., Abramek K. F., Garczyński K., Eksploatacja techniczna i naprawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003, 1
  2. Abramek K. F., Uzdowski M., Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009, 1
  3. Adamiec P., Dziubiński J., Filipczyk J., Technologia napraw pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie i szkolenie BHP1
T-L-2Określenie intensywności zużycia części, zasady weryfikacji i naprawy2
T-L-3Weryfikacja i naprawa silnika (tłok, pierścienie, cylinder)2
T-L-4Weryfikacja i naprawa silnika (wał korbowy, korbowód, łożyska)2
T-L-5Weryfikacja, naprawa i montaż sprzęgła2
T-L-6Weryfikacja, naprawa i montaż elementów układu hamulcowego2
T-L-7Kontrola i naprawa nadwozi na ramach geometrycznych2
T-L-8Weryfikacja, naprawa i montaż elementów zawieszenia2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe rodzaje zuzycia elementów maszyn1
T-W-2Wpływ różnych czynników na intensywność zużycia1
T-W-3Rodzaje napraw pojazdów samochodowych1
T-W-4Proces technologiczny naprawy1
T-W-5Weryfikacja części i metody weryfikacji2
T-W-6Naprawa zespołów silnika2
T-W-7Naprawa mechanizmów układu napędowego1
T-W-8Naprawa elementów zawieszenia1
T-W-9Naprawa układu hamulcowego1
T-W-10Naprawa układu kierowniczego1
T-W-11Naprawa instalacj elektrycznej1
T-W-12Naprawa nadwozi1
T-W-13Próby zespołów oraz samochodów po naprawie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-2Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnienie wiedzy na podstawie literatury2
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C21-1_W01Student powinien znać podstawowe rodzaje i przyczyny zużycia zespołów i podzespołów pojazdów oraz metody ich usuwania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
Cel przedmiotuC-1Poznanie procesów zużywania się zespołów pojazdów
C-4Poznanie etapów procsu technologicznego naprawy
C-3Pozanie rodzajów i form napraw
C-2Poznanie zasad i metod ograniczenia intensywności zużywania się zespołów
C-5Poznanie zasad weryfikacji części i zespołów
C-6Poznanie sposobów przeprowadzenia napraw podstawowych zespoół pojazdów
C-7Poznanie sposobów oceny jakości naprawy - próby zespołów oraz samochodów po naprawie
Treści programoweT-W-11Naprawa instalacj elektrycznej
T-W-1Podstawowe rodzaje zuzycia elementów maszyn
T-W-5Weryfikacja części i metody weryfikacji
T-W-6Naprawa zespołów silnika
T-W-7Naprawa mechanizmów układu napędowego
T-W-8Naprawa elementów zawieszenia
T-W-4Proces technologiczny naprawy
T-W-2Wpływ różnych czynników na intensywność zużycia
T-W-3Rodzaje napraw pojazdów samochodowych
T-W-12Naprawa nadwozi
T-W-13Próby zespołów oraz samochodów po naprawie
T-W-9Naprawa układu hamulcowego
T-W-10Naprawa układu kierowniczego
T-L-2Określenie intensywności zużycia części, zasady weryfikacji i naprawy
T-L-5Weryfikacja, naprawa i montaż sprzęgła
T-L-7Kontrola i naprawa nadwozi na ramach geometrycznych
T-L-4Weryfikacja i naprawa silnika (wał korbowy, korbowód, łożyska)
T-L-6Weryfikacja, naprawa i montaż elementów układu hamulcowego
T-L-3Weryfikacja i naprawa silnika (tłok, pierścienie, cylinder)
Metody nauczaniaM-1Metoda werbalna - wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy, opracowywanie wyników pomiarów i ich ocena
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin w formie ustnej obejmujący całość materiału
S-2Ocena formująca: Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykonanych sprawozdań i formy ustnej konsultacji z każdego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna metody oceny stanu zespołu, ale nie zna możliwych przyczyn
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C21-1_U01Student powinien interpretować zastane stany zuzycia i niezdatności, wdrażać nowoczesne metody napraw, zastosować właściwy park maszynowy, ocenić jakość wykonanej naprawy i oszacować trwałość zespołu w zależności od specyfiki użytkowania pojazdu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
Cel przedmiotuC-4Poznanie etapów procsu technologicznego naprawy
C-3Pozanie rodzajów i form napraw
C-6Poznanie sposobów przeprowadzenia napraw podstawowych zespoół pojazdów
C-7Poznanie sposobów oceny jakości naprawy - próby zespołów oraz samochodów po naprawie
Treści programoweT-W-5Weryfikacja części i metody weryfikacji
T-W-4Proces technologiczny naprawy
T-W-2Wpływ różnych czynników na intensywność zużycia
Metody nauczaniaM-1Metoda werbalna - wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy, opracowywanie wyników pomiarów i ich ocena
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin w formie ustnej obejmujący całość materiału
S-2Ocena formująca: Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykonanych sprawozdań i formy ustnej konsultacji z każdego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie ocenić stan niesprawności różnych zespołów pojazdu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C21-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przygotowanie do oceny stanów niezdatności zespołów, świdomość znaczenia właściwej weryfikacji zespołów postrzeganej relacji między celami i zasadnością podejmowanych czynności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Cel przedmiotuC-7Poznanie sposobów oceny jakości naprawy - próby zespołów oraz samochodów po naprawie
Treści programoweT-L-2Określenie intensywności zużycia części, zasady weryfikacji i naprawy
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa - wykład problemowy, opracowywanie wyników pomiarów i ich ocena
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin w formie ustnej obejmujący całość materiału
S-2Ocena formująca: Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykonanych sprawozdań i formy ustnej konsultacji z każdego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje niewielką zdolność stoswania wiedzy i umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0