Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki wytwarzania II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki wytwarzania II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Nowacki <Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Jerzy Nowacki <Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki, chemii i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z zasadami technik wytwarzania bezubutkowych, cechami wyrobów wytwarzanych technikami obróki plastyczne, odlewania i spawania oraz technologicznością konstrukcji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Struktura i właściwości wyrobów obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych3
T-L-2Odlewanie w formach piaskowych3
T-L-3Konstrukcja wykrojnika3
T-L-4Spawanie elektrodą topliwą i nietopliwą3
T-L-5Zgrzewanie elektryczne i tarciowe3
15
wykłady
T-W-1Przemiany stopów metali w czasie obróbki plastycznej1
T-W-2Struktura, właściwości i zastosowania elementów maszyn po obróbce plastycznej na zimno i gorąco1
T-W-3Wsad i produkt w obróbce plastycznej1
T-W-4Technologie walcowania, kucia, ciągnienia, wyciskania, cięcia, tłoczenia i gięcia elemetów pojazdu2
T-W-5Struktura, właściwości i zastosowania odlewów1
T-W-6Podstawowe techniki odlewania elementów pojazdu2
T-W-7Konstrukcja form odlewniczych jednorazowych i trwałych2
T-W-8Budowa i własciwości złączy spajanych1
T-W-9Podstawowe techniki spawania, lutowania, zgrzewania i klejenia w elementach pojazdów2
T-W-10Technologiczność konstrukcji obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie raportów z ćwiczeń10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do kolokwium10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2film
M-3wykład problemowy
M-4ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C11_W01
zna i rozumie procesy wytwarzania elelementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W11C-1T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-5, T-W-10, T-W-6, T-W-4, T-W-9, T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-3, T-L-5M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C11_U01
Potrafi zaplanować proces wytwarzania elementów i zespołów pojazdu samochodowego i wstępnie oszacować koszty realizacji.
IT_1A_U18C-1T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-5, T-W-10, T-W-6, T-W-4, T-W-9, T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-3, T-L-5M-2, M-3, M-1, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C11_K01
Potrafi myśleć i działąć w sposób przedsiębiorczy
IT_1A_K05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-5, T-W-10, T-W-6, T-W-4, T-W-9, T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-3, T-L-5M-2, M-3, M-1, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C11_W01
zna i rozumie procesy wytwarzania elelementów, zna typowe technologie inżynierskie
2,0nie zna podstawowych procesów wytwarzania
3,0zna podstawowe procesy wytwarzania
3,5poprawnie ocenia właściwości procesu technologicznego wytwarzania
4,0potrafi porównać możliwości różnych technologii
4,5potrafi ocenić efektywność wszystkich technologii
5,0potrafi swobodnie posługiwać się uzyskaną wiedzą w procesie oceny metody i warunków wytwarzania elementów maszyn i pojazdów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C11_U01
Potrafi zaplanować proces wytwarzania elementów i zespołów pojazdu samochodowego i wstępnie oszacować koszty realizacji.
2,0student nie potrafi zaplanować procesu technologicznego
3,0student potrafi zaplanować proces technologiczny
3,5student potrafi porównać efekty zastosowania alternatywnych procesów technologicznych
4,0student potrafi ocenić wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości wyrobu
4,5student potrafi wybrać proces najkorzystniejszy
5,0student potrzfi dobierać metosy i warunki wytwarzania elementów maszyn i pojazdów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C11_K01
Potrafi myśleć i działąć w sposób przedsiębiorczy
2,0sutent nie potrafi ocenić skutki zastoswania wybranej technologii
3,0student potrafi ocenić skutki zastosowania wybranej technologii
3,5student porafi ocenić technologiczność wyrobu
4,0student porafi ocenic efekt substytucyność technologii w aspekecie właściwości wyrobu
4,5student potrafi ocenić substytucyność technologii w aspekcie ekonomicznym
5,0student potrafi porównać wszystkie technologie w obszarze efektów struktury, właściwości, kosztów i srodowiska

Literatura podstawowa

  1. Erbl J., Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Watszawa, 2001
  2. Ferenc K., Spawalnictwo, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawaskiej, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Zawora J., Podstawy Technologii Maszyn, WSiP, warszawa, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Struktura i właściwości wyrobów obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych3
T-L-2Odlewanie w formach piaskowych3
T-L-3Konstrukcja wykrojnika3
T-L-4Spawanie elektrodą topliwą i nietopliwą3
T-L-5Zgrzewanie elektryczne i tarciowe3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przemiany stopów metali w czasie obróbki plastycznej1
T-W-2Struktura, właściwości i zastosowania elementów maszyn po obróbce plastycznej na zimno i gorąco1
T-W-3Wsad i produkt w obróbce plastycznej1
T-W-4Technologie walcowania, kucia, ciągnienia, wyciskania, cięcia, tłoczenia i gięcia elemetów pojazdu2
T-W-5Struktura, właściwości i zastosowania odlewów1
T-W-6Podstawowe techniki odlewania elementów pojazdu2
T-W-7Konstrukcja form odlewniczych jednorazowych i trwałych2
T-W-8Budowa i własciwości złączy spajanych1
T-W-9Podstawowe techniki spawania, lutowania, zgrzewania i klejenia w elementach pojazdów2
T-W-10Technologiczność konstrukcji obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie raportów z ćwiczeń10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do kolokwium10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C11_W01zna i rozumie procesy wytwarzania elelementów, zna typowe technologie inżynierskie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami technik wytwarzania bezubutkowych, cechami wyrobów wytwarzanych technikami obróki plastyczne, odlewania i spawania oraz technologicznością konstrukcji.
Treści programoweT-W-1Przemiany stopów metali w czasie obróbki plastycznej
T-W-3Wsad i produkt w obróbce plastycznej
T-W-7Konstrukcja form odlewniczych jednorazowych i trwałych
T-W-8Budowa i własciwości złączy spajanych
T-W-2Struktura, właściwości i zastosowania elementów maszyn po obróbce plastycznej na zimno i gorąco
T-W-5Struktura, właściwości i zastosowania odlewów
T-W-10Technologiczność konstrukcji obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych
T-W-6Podstawowe techniki odlewania elementów pojazdu
T-W-4Technologie walcowania, kucia, ciągnienia, wyciskania, cięcia, tłoczenia i gięcia elemetów pojazdu
T-W-9Podstawowe techniki spawania, lutowania, zgrzewania i klejenia w elementach pojazdów
T-L-2Odlewanie w formach piaskowych
T-L-1Struktura i właściwości wyrobów obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych
T-L-4Spawanie elektrodą topliwą i nietopliwą
T-L-3Konstrukcja wykrojnika
T-L-5Zgrzewanie elektryczne i tarciowe
Metody nauczaniaM-2film
M-3wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna podstawowych procesów wytwarzania
3,0zna podstawowe procesy wytwarzania
3,5poprawnie ocenia właściwości procesu technologicznego wytwarzania
4,0potrafi porównać możliwości różnych technologii
4,5potrafi ocenić efektywność wszystkich technologii
5,0potrafi swobodnie posługiwać się uzyskaną wiedzą w procesie oceny metody i warunków wytwarzania elementów maszyn i pojazdów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C11_U01Potrafi zaplanować proces wytwarzania elementów i zespołów pojazdu samochodowego i wstępnie oszacować koszty realizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U18potrafi zaplanować proces realizacji elementów i zespołów pojazdu samochodowego oraz wstępnie oszacować koszty realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami technik wytwarzania bezubutkowych, cechami wyrobów wytwarzanych technikami obróki plastyczne, odlewania i spawania oraz technologicznością konstrukcji.
Treści programoweT-W-1Przemiany stopów metali w czasie obróbki plastycznej
T-W-3Wsad i produkt w obróbce plastycznej
T-W-7Konstrukcja form odlewniczych jednorazowych i trwałych
T-W-8Budowa i własciwości złączy spajanych
T-W-2Struktura, właściwości i zastosowania elementów maszyn po obróbce plastycznej na zimno i gorąco
T-W-5Struktura, właściwości i zastosowania odlewów
T-W-10Technologiczność konstrukcji obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych
T-W-6Podstawowe techniki odlewania elementów pojazdu
T-W-4Technologie walcowania, kucia, ciągnienia, wyciskania, cięcia, tłoczenia i gięcia elemetów pojazdu
T-W-9Podstawowe techniki spawania, lutowania, zgrzewania i klejenia w elementach pojazdów
T-L-2Odlewanie w formach piaskowych
T-L-1Struktura i właściwości wyrobów obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych
T-L-4Spawanie elektrodą topliwą i nietopliwą
T-L-3Konstrukcja wykrojnika
T-L-5Zgrzewanie elektryczne i tarciowe
Metody nauczaniaM-2film
M-3wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
M-4ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi zaplanować procesu technologicznego
3,0student potrafi zaplanować proces technologiczny
3,5student potrafi porównać efekty zastosowania alternatywnych procesów technologicznych
4,0student potrafi ocenić wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości wyrobu
4,5student potrafi wybrać proces najkorzystniejszy
5,0student potrzfi dobierać metosy i warunki wytwarzania elementów maszyn i pojazdów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C11_K01Potrafi myśleć i działąć w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami technik wytwarzania bezubutkowych, cechami wyrobów wytwarzanych technikami obróki plastyczne, odlewania i spawania oraz technologicznością konstrukcji.
Treści programoweT-W-1Przemiany stopów metali w czasie obróbki plastycznej
T-W-3Wsad i produkt w obróbce plastycznej
T-W-7Konstrukcja form odlewniczych jednorazowych i trwałych
T-W-8Budowa i własciwości złączy spajanych
T-W-2Struktura, właściwości i zastosowania elementów maszyn po obróbce plastycznej na zimno i gorąco
T-W-5Struktura, właściwości i zastosowania odlewów
T-W-10Technologiczność konstrukcji obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych
T-W-6Podstawowe techniki odlewania elementów pojazdu
T-W-4Technologie walcowania, kucia, ciągnienia, wyciskania, cięcia, tłoczenia i gięcia elemetów pojazdu
T-W-9Podstawowe techniki spawania, lutowania, zgrzewania i klejenia w elementach pojazdów
T-L-2Odlewanie w formach piaskowych
T-L-1Struktura i właściwości wyrobów obrabianych plastycznie, odlewanych i spawanych
T-L-4Spawanie elektrodą topliwą i nietopliwą
T-L-3Konstrukcja wykrojnika
T-L-5Zgrzewanie elektryczne i tarciowe
Metody nauczaniaM-2film
M-3wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
M-4ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0sutent nie potrafi ocenić skutki zastoswania wybranej technologii
3,0student potrafi ocenić skutki zastosowania wybranej technologii
3,5student porafi ocenić technologiczność wyrobu
4,0student porafi ocenic efekt substytucyność technologii w aspekecie właściwości wyrobu
4,5student potrafi ocenić substytucyność technologii w aspekcie ekonomicznym
5,0student potrafi porównać wszystkie technologie w obszarze efektów struktury, właściwości, kosztów i srodowiska