Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy diagnostyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy diagnostyki
Specjalność diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość budowy i zasady działania silników oraz pojazdów samochodowych
W-2Obsługa oprogramowania z danymi technicznymi np. AUTODATA.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wiadomości z podstaw diagnostyki
C-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów
C-3Podstawowe badania silników ZS oraz silników ZI
C-4Badanie układu: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia
C-5Badanie własności ruchowych pojazdu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne2
T-L-2Diagnostyka w warunkach SKP2
T-L-3Badania składu spalin pojazdu2
T-L-4Kontrola stanu nadwozia pojazdu2
T-L-5Podstawowa diagnostyka silników2
T-L-6Diagnostyka mechanicznych układów zasilania paliwem - ZS2
T-L-7Diagnostyka mechanicznych układów zasilania paliwem - ZI2
T-L-8Badania własności ruchowych pojazdu1
15
wykłady
T-W-1Wiadomości z podstaw diagnostyki2
T-W-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów3
T-W-3Podstawowe badania silników ZS oraz silników ZI4
T-W-4Badanie układu: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia4
T-W-5Badanie własności ruchowych pojazdu2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do laboratorium i opracowanie sprawozdań10
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca
M-2Metoda aktywizująca
M-3Metoda praktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej, zaliczenie laboratoriów w formie pisemnej oraz praktycznej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/03_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć wiedę na temat przepisów prawnych oraz badań na Stacji Kontroli Pojazdów,podstawowych badań układów pojazdu.
IT_1A_W06, IT_1A_W08, IT_1A_W10, IT_1A_W14, IT_1A_W17C-1, C-2T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/03_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wskazać oraz dobrać sposób diagnozowania podstawowych zespołów pojazdu, znać przepisy prawne oraz sposób przeprowadzenia badania pojazdu na SKP.
IT_1A_U10, IT_1A_U12, IT_1A_U14, IT_1A_U20, IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U04C-1, C-2T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/03_K01
Zdolność stosowania wiedzy zdobytej z podstaw diagnostyki w innych przedmiotach, Zdolność stosowania wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie studiów w przyszłym zakładzie pracy.
IT_1A_K01, IT_1A_K03, IT_1A_K05C-1, C-2T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-L-1M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/03_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć wiedę na temat przepisów prawnych oraz badań na Stacji Kontroli Pojazdów,podstawowych badań układów pojazdu.
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z podstaw diagnostyki.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/03_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wskazać oraz dobrać sposób diagnozowania podstawowych zespołów pojazdu, znać przepisy prawne oraz sposób przeprowadzenia badania pojazdu na SKP.
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z podstaw diagnostyki.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/03_K01
Zdolność stosowania wiedzy zdobytej z podstaw diagnostyki w innych przedmiotach, Zdolność stosowania wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie studiów w przyszłym zakładzie pracy.
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z podstaw diagnostyki.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.

Literatura podstawowa

  1. Bocheński C., Badania kontrolne samochodów, WKŁ, Warszawa, 2000
  2. Hebda M., Niziński S., Pelc H., Podstawy diagnostyki poj. mechanicznych, WKŁ, Warszawa, 1984
  3. Lotko W., Laboratorium diagnostyki pojazdów, Politechnika Radomska, Radom, 2009
  4. Trzeciak K., Diagnostyka samochodów osobowych, WKŁ, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Niziński S., Diagnostyka samochodów osobowych i ciężarowych, Bellona, Warszawa, 1999
  2. Uzdowski M., Abramek K., Podstawy obsługiwania i napraw, WKŁ, Warszawa, 2009
  3. Robert Bosch GmbH, BOSCH - Informator techniczny, WKŁ, Warszawa, 2010
  4. Polit Ryszard - Redaktor naczelny, Poradnik Serwisowy, Instalator Polski 3 z o.o., Warszawa, 2011
  5. Trzeciak Krzysztof - Redaktor Naczelny, Poradnik Motoryzacyjny, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Warszawa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne2
T-L-2Diagnostyka w warunkach SKP2
T-L-3Badania składu spalin pojazdu2
T-L-4Kontrola stanu nadwozia pojazdu2
T-L-5Podstawowa diagnostyka silników2
T-L-6Diagnostyka mechanicznych układów zasilania paliwem - ZS2
T-L-7Diagnostyka mechanicznych układów zasilania paliwem - ZI2
T-L-8Badania własności ruchowych pojazdu1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości z podstaw diagnostyki2
T-W-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów3
T-W-3Podstawowe badania silników ZS oraz silników ZI4
T-W-4Badanie układu: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia4
T-W-5Badanie własności ruchowych pojazdu2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do laboratorium i opracowanie sprawozdań10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/03_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć wiedę na temat przepisów prawnych oraz badań na Stacji Kontroli Pojazdów,podstawowych badań układów pojazdu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W08ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania silników i elementów mechanicznych pojazdów samochodowych
IT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-1Wiadomości z podstaw diagnostyki
C-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów
Treści programoweT-W-5Badanie własności ruchowych pojazdu
T-W-4Badanie układu: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia
T-W-3Podstawowe badania silników ZS oraz silników ZI
T-W-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów
T-W-1Wiadomości z podstaw diagnostyki
T-L-1Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne
T-L-2Diagnostyka w warunkach SKP
T-L-3Badania składu spalin pojazdu
T-L-4Kontrola stanu nadwozia pojazdu
T-L-5Podstawowa diagnostyka silników
T-L-6Diagnostyka mechanicznych układów zasilania paliwem - ZS
T-L-7Diagnostyka mechanicznych układów zasilania paliwem - ZI
T-L-8Badania własności ruchowych pojazdu
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca
M-2Metoda aktywizująca
M-3Metoda praktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej, zaliczenie laboratoriów w formie pisemnej oraz praktycznej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z podstaw diagnostyki.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/03_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wskazać oraz dobrać sposób diagnozowania podstawowych zespołów pojazdu, znać przepisy prawne oraz sposób przeprowadzenia badania pojazdu na SKP.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U14potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnozowania i testowania elementów pojazdów samochodowych oraz ich układów
IT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Wiadomości z podstaw diagnostyki
C-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów
Treści programoweT-W-5Badanie własności ruchowych pojazdu
T-W-4Badanie układu: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia
T-W-3Podstawowe badania silników ZS oraz silników ZI
T-W-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów
T-W-1Wiadomości z podstaw diagnostyki
T-L-1Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne
T-L-2Diagnostyka w warunkach SKP
T-L-3Badania składu spalin pojazdu
T-L-4Kontrola stanu nadwozia pojazdu
T-L-5Podstawowa diagnostyka silników
T-L-6Diagnostyka mechanicznych układów zasilania paliwem - ZS
T-L-7Diagnostyka mechanicznych układów zasilania paliwem - ZI
T-L-8Badania własności ruchowych pojazdu
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca
M-2Metoda aktywizująca
M-3Metoda praktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej, zaliczenie laboratoriów w formie pisemnej oraz praktycznej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z podstaw diagnostyki.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/03_K01Zdolność stosowania wiedzy zdobytej z podstaw diagnostyki w innych przedmiotach, Zdolność stosowania wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie studiów w przyszłym zakładzie pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Wiadomości z podstaw diagnostyki
C-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów
Treści programoweT-W-5Badanie własności ruchowych pojazdu
T-W-4Badanie układu: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia
T-W-3Podstawowe badania silników ZS oraz silników ZI
T-W-2Przepisy prawne oraz wyposażenie dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów
T-W-1Wiadomości z podstaw diagnostyki
T-L-1Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca
M-2Metoda aktywizująca
M-3Metoda praktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej, zaliczenie laboratoriów w formie pisemnej oraz praktycznej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z podstaw diagnostyki.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z podstaw diagnostyki, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.