Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Szkolenie biblioteczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie biblioteczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Biblioteka Główna
Nauczyciel odpowiedzialny Alicja Klich <Alicja.Klich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Alicja Klich <Alicja.Klich@zut.edu.pl>, Anna Narloch <Anna.Narloch@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 3 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Przedmiot realizowany jest w formie online.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z: -organizacją i funkcjonowaniem sieci bibliotek ZUT, -rejestracją legitymacji w Wypożyczalni, -zasadami korzystania z katalogu komputerowego Biblioteki, -zamawianiem książek poprzez katalog komputerowy w Wypożyczalni, -monitorowaniem wypożyczeń.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-11.Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblooteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją , funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki oraz jaj zbiorów i usług. 2.Szkolenie dostępne jest na stronie Biblioteki Głównej: www.bg.zut.edu.pl/3
3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Zapoznanie się z Zarządzeniem nr 67 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 05 listopada 2013r. i materiałem przygotowującym do odbycia testu1
A-W-2wypełnienie testu1
2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda programowa z użyciem komputera w trybie online

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: wykonanie testu poprzez aplikację internetową na minimum 70%

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_E03_W01
Posiada wiedzę dot. sprawnego korzystania z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów bibliotecznych.
IT_1A_W26C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_E03_U01
Nabywa umiejetności w zakresie zdolności do praktycznego stosowania metod, materiałów, narzędzi i instrumentów bibliotecznych
IT_1A_U01C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_E03_K01
ma świadomość rozumienia potrzeby samokształcenia się poprzez korzystanie z dostepnych zasobów bibliotecznych
IT_1A_K06C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_E03_W01
Posiada wiedzę dot. sprawnego korzystania z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów bibliotecznych.
2,0test poniżej 70%
3,0test 70%
3,5test 75%
4,0test 80%
4,5test 85%
5,0test powyżej 90%

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_E03_U01
Nabywa umiejetności w zakresie zdolności do praktycznego stosowania metod, materiałów, narzędzi i instrumentów bibliotecznych
2,0test poniżej 70%
3,0test 70%
3,5test 75%
4,0test 80%
4,5test 85%
5,0test powyżej 90%

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_E03_K01
ma świadomość rozumienia potrzeby samokształcenia się poprzez korzystanie z dostepnych zasobów bibliotecznych
2,0
3,0Ma otwartą i poszukującą postawę rozwijania własnej aktywności w oparciu o źródła informacji dostępne w Bibliotece Głównej ZUT
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Zarządzenie nr 58 rektora ZUT z 25 września 2019, 2019

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11.Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblooteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją , funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki oraz jaj zbiorów i usług. 2.Szkolenie dostępne jest na stronie Biblioteki Głównej: www.bg.zut.edu.pl/3
3

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Zapoznanie się z Zarządzeniem nr 67 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 05 listopada 2013r. i materiałem przygotowującym do odbycia testu1
A-W-2wypełnienie testu1
2
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_E03_W01Posiada wiedzę dot. sprawnego korzystania z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów bibliotecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W26ma wiedzę dotyczącą gramatyki słownictwa i fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2, oraz podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z: -organizacją i funkcjonowaniem sieci bibliotek ZUT, -rejestracją legitymacji w Wypożyczalni, -zasadami korzystania z katalogu komputerowego Biblioteki, -zamawianiem książek poprzez katalog komputerowy w Wypożyczalni, -monitorowaniem wypożyczeń.
Treści programoweT-W-11.Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblooteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją , funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki oraz jaj zbiorów i usług. 2.Szkolenie dostępne jest na stronie Biblioteki Głównej: www.bg.zut.edu.pl/
Metody nauczaniaM-1metoda programowa z użyciem komputera w trybie online
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykonanie testu poprzez aplikację internetową na minimum 70%
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0test poniżej 70%
3,0test 70%
3,5test 75%
4,0test 80%
4,5test 85%
5,0test powyżej 90%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_E03_U01Nabywa umiejetności w zakresie zdolności do praktycznego stosowania metod, materiałów, narzędzi i instrumentów bibliotecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z: -organizacją i funkcjonowaniem sieci bibliotek ZUT, -rejestracją legitymacji w Wypożyczalni, -zasadami korzystania z katalogu komputerowego Biblioteki, -zamawianiem książek poprzez katalog komputerowy w Wypożyczalni, -monitorowaniem wypożyczeń.
Treści programoweT-W-11.Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblooteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją , funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki oraz jaj zbiorów i usług. 2.Szkolenie dostępne jest na stronie Biblioteki Głównej: www.bg.zut.edu.pl/
Metody nauczaniaM-1metoda programowa z użyciem komputera w trybie online
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykonanie testu poprzez aplikację internetową na minimum 70%
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0test poniżej 70%
3,0test 70%
3,5test 75%
4,0test 80%
4,5test 85%
5,0test powyżej 90%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_E03_K01ma świadomość rozumienia potrzeby samokształcenia się poprzez korzystanie z dostepnych zasobów bibliotecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z: -organizacją i funkcjonowaniem sieci bibliotek ZUT, -rejestracją legitymacji w Wypożyczalni, -zasadami korzystania z katalogu komputerowego Biblioteki, -zamawianiem książek poprzez katalog komputerowy w Wypożyczalni, -monitorowaniem wypożyczeń.
Treści programoweT-W-11.Biblioteka Główna realizuje "Szkolenie biblooteczne" online jako pomoc w zapoznaniu użytkowników z organizacją , funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania z biblioteki oraz jaj zbiorów i usług. 2.Szkolenie dostępne jest na stronie Biblioteki Głównej: www.bg.zut.edu.pl/
Metody nauczaniaM-1metoda programowa z użyciem komputera w trybie online
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykonanie testu poprzez aplikację internetową na minimum 70%
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma otwartą i poszukującą postawę rozwijania własnej aktywności w oparciu o źródła informacji dostępne w Bibliotece Głównej ZUT
3,5
4,0
4,5
5,0