Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy technologii pojazdów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy technologii pojazdów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólnotechniczna umozliwiajaca zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania
W-2Podstawowa wiedza z zakresu technik wytwarzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania części i podzespołów oraz nowoczesnych metod montażu w przemyśle motoryzacyjnym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt procesu technologicznego wytwarzania i montazu wybranych zespołów i układów pojazdu15
15
wykłady
T-W-1Technologie wielkoprzemysłowe w przemysśle motoryzacyjnym2
T-W-2Systemy produkcyjne stosowane w przemysle motoryzacyjnym (obrabiarki, systemy narzedziowe, oprzyrzadowanie technologiczne).1
T-W-3Charakterystyka systemów montazu pojazdów: SKD (semi-knocked-down), MKD (medium-knocked-down), CKD (completely-knocked-down).1
T-W-4Produkcja samochodów specjalizowanych i specjalnych.1
T-W-5Charakterystyka technologii wytwarzania wybranych elementów pojazdów (np. nadwozia, korpusy, wały korbowe, tłoki, koła zebate, zwrotnice itp.).2
T-W-6Nowoczesne technologie montazu, sterowanie jakoscia w procesie montazu, dostawcy podzespołów.1
T-W-7Automatyczny montaz wyrobów (magazynowanie, oddzielanie i podawanie przedmiotów w montazu automatycznym, łaczenie i utrwalanie połaczen elementów w montazu automatycznym, transportowanie przedmiotów w montazu).2
T-W-8Technologiczne srodki montazu (linie montazowe, elastyczne systemy montazowe, roboty i manipulatory przemysłowe w systemach montazowych pojazdów).3
T-W-9Przykłady zautomatyzowanego montazu.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Samodzielna praca nad projektem10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda projektów
M-2Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B15-1_W01
- ma podstawową wiedzę w zakresie procesów technologicznych przy wytwarzaniu pojazdów samochodowych róznych typów i przeznaczenia, zna zasady i metod montazu oraz znaczenie czynnosci kontrolno-odbiorczych (zarzadzania jakoscia) we wszystkich etapach procesu technologicznego, charakteryzuje materiały konstrukcyjne oraz ich zastosowanie w budowie pojazdów,
IT_1A_W04, IT_1A_W11, IT_1A_W12C-1T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B15-1_U01
- analizuje i posługuje się dokumentacją procesu technologicznego w systemie zarządzania jaklością, - identyfikuje i opracowuje podstawowe założenia procesu technologicznego wybranych części pojazdów - analizuje technologiczność konstrukcji pojazdów oraz rozumie jej znaczenie w produkcji masowej
IT_1A_U10, IT_1A_U01, IT_1A_U03C-1T-P-1, T-W-9M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B15-1_W01
- ma podstawową wiedzę w zakresie procesów technologicznych przy wytwarzaniu pojazdów samochodowych róznych typów i przeznaczenia, zna zasady i metod montazu oraz znaczenie czynnosci kontrolno-odbiorczych (zarzadzania jakoscia) we wszystkich etapach procesu technologicznego, charakteryzuje materiały konstrukcyjne oraz ich zastosowanie w budowie pojazdów,
2,0
3,0Rozróżnia podstawowe technologie wielkoprzemysłowe w motoryzacji, zna podstawowe materiały konstrukcyjne oraz technologie wytwórcze w produkcji pojazdów samochodowych, charakteryzuje podstawowe procesy produkcyjne w budowie nadwozi oraz końcowego oraz systemy montażu samochodu, chociaż nie podejmuje dyskusji dotyczącej zapobieganiu nieprawidłowości w działaniu systemu oraz sterowania jakością procesów produkcyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B15-1_U01
- analizuje i posługuje się dokumentacją procesu technologicznego w systemie zarządzania jaklością, - identyfikuje i opracowuje podstawowe założenia procesu technologicznego wybranych części pojazdów - analizuje technologiczność konstrukcji pojazdów oraz rozumie jej znaczenie w produkcji masowej
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany i zaliczony w zakresie podstawowym bez podejmowania dyskusji dotyczącej przyjętych przez studenta rozwiązań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Fischer R., Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych., Rea, 2008
  2. Kowalski T., Lis G., Szejnach W., Technologia i automatyzacja montazu maszyn., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2006
  3. Adamiec P., Dziubiński J., Wybrane zagadnienia materiałów konstrukcyjnych i technologii wytwarzania pojazdów., Wyd. Politechniki Sląskiej, Gliwice, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych czesci maszyn., Wydawnictwa Naukowo- Techniczne., 2009
  2. Kwartalnik naukowo-techniczny, Technologia i Automatyzacja Montazu., Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego., 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt procesu technologicznego wytwarzania i montazu wybranych zespołów i układów pojazdu15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Technologie wielkoprzemysłowe w przemysśle motoryzacyjnym2
T-W-2Systemy produkcyjne stosowane w przemysle motoryzacyjnym (obrabiarki, systemy narzedziowe, oprzyrzadowanie technologiczne).1
T-W-3Charakterystyka systemów montazu pojazdów: SKD (semi-knocked-down), MKD (medium-knocked-down), CKD (completely-knocked-down).1
T-W-4Produkcja samochodów specjalizowanych i specjalnych.1
T-W-5Charakterystyka technologii wytwarzania wybranych elementów pojazdów (np. nadwozia, korpusy, wały korbowe, tłoki, koła zebate, zwrotnice itp.).2
T-W-6Nowoczesne technologie montazu, sterowanie jakoscia w procesie montazu, dostawcy podzespołów.1
T-W-7Automatyczny montaz wyrobów (magazynowanie, oddzielanie i podawanie przedmiotów w montazu automatycznym, łaczenie i utrwalanie połaczen elementów w montazu automatycznym, transportowanie przedmiotów w montazu).2
T-W-8Technologiczne srodki montazu (linie montazowe, elastyczne systemy montazowe, roboty i manipulatory przemysłowe w systemach montazowych pojazdów).3
T-W-9Przykłady zautomatyzowanego montazu.2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Samodzielna praca nad projektem10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B15-1_W01- ma podstawową wiedzę w zakresie procesów technologicznych przy wytwarzaniu pojazdów samochodowych róznych typów i przeznaczenia, zna zasady i metod montazu oraz znaczenie czynnosci kontrolno-odbiorczych (zarzadzania jakoscia) we wszystkich etapach procesu technologicznego, charakteryzuje materiały konstrukcyjne oraz ich zastosowanie w budowie pojazdów,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania części i podzespołów oraz nowoczesnych metod montażu w przemyśle motoryzacyjnym
Treści programoweT-W-6Nowoczesne technologie montazu, sterowanie jakoscia w procesie montazu, dostawcy podzespołów.
T-W-7Automatyczny montaz wyrobów (magazynowanie, oddzielanie i podawanie przedmiotów w montazu automatycznym, łaczenie i utrwalanie połaczen elementów w montazu automatycznym, transportowanie przedmiotów w montazu).
T-W-8Technologiczne srodki montazu (linie montazowe, elastyczne systemy montazowe, roboty i manipulatory przemysłowe w systemach montazowych pojazdów).
T-W-1Technologie wielkoprzemysłowe w przemysśle motoryzacyjnym
T-W-2Systemy produkcyjne stosowane w przemysle motoryzacyjnym (obrabiarki, systemy narzedziowe, oprzyrzadowanie technologiczne).
T-W-3Charakterystyka systemów montazu pojazdów: SKD (semi-knocked-down), MKD (medium-knocked-down), CKD (completely-knocked-down).
T-W-4Produkcja samochodów specjalizowanych i specjalnych.
T-W-5Charakterystyka technologii wytwarzania wybranych elementów pojazdów (np. nadwozia, korpusy, wały korbowe, tłoki, koła zebate, zwrotnice itp.).
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozróżnia podstawowe technologie wielkoprzemysłowe w motoryzacji, zna podstawowe materiały konstrukcyjne oraz technologie wytwórcze w produkcji pojazdów samochodowych, charakteryzuje podstawowe procesy produkcyjne w budowie nadwozi oraz końcowego oraz systemy montażu samochodu, chociaż nie podejmuje dyskusji dotyczącej zapobieganiu nieprawidłowości w działaniu systemu oraz sterowania jakością procesów produkcyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B15-1_U01- analizuje i posługuje się dokumentacją procesu technologicznego w systemie zarządzania jaklością, - identyfikuje i opracowuje podstawowe założenia procesu technologicznego wybranych części pojazdów - analizuje technologiczność konstrukcji pojazdów oraz rozumie jej znaczenie w produkcji masowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania części i podzespołów oraz nowoczesnych metod montażu w przemyśle motoryzacyjnym
Treści programoweT-P-1Projekt procesu technologicznego wytwarzania i montazu wybranych zespołów i układów pojazdu
T-W-9Przykłady zautomatyzowanego montazu.
Metody nauczaniaM-1Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany i zaliczony w zakresie podstawowym bez podejmowania dyskusji dotyczącej przyjętych przez studenta rozwiązań
3,5
4,0
4,5
5,0