Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Zaawansowane technologie logistyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowane technologie logistyczne
Specjalność organizacja transportu
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Lisowski <Maciej.Lisowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,50,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,50,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z ekonomii i logistyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w logistyce. Dotyczy to szczególnie zastosowań w procesach zakupu, magazynowania i transportu.
C-2Celem zajęć audytoryjnych jest nabycie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów występujących w gospodarce magazynowej i przewozach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Metody analizy gospodarki magazynowej1
T-A-2Obliczanie i analiza kosztów zapasów - tworzenia zapasów, - utrzymania zapasów (kapitałowe, magazynowania, obsługi, ryzyka), - dostaw, - wyczerpania,2
T-A-3Ocena przepustowości magazynu2
T-A-4Ocena stanu zapasów i magazynu2
T-A-5Metody i narzędzia automatyzacji czynności biurowych1
T-A-6Narzędzia i metody komunikacji1
T-A-7Metody i kryteria wyznaczania trasy - najkrótsza, - najszybsza, - najtańsza.2
T-A-8Rozwiązywanie podstawowychproblemów w gospodarce magazynowej i przewozach3
T-A-9Dokonywanie zakupów w e-sklepie1
15
wykłady
T-W-1Magazyny samonośne Magazyny wysokiego składowania Techniczne wyposażenie magazynów - regały przepływowe, - regały wysokiego składowania - urządzenia do obsługi magazynów wysokiego składowania - automatyzacja procesów magazynowych.3
T-W-2Transport kombinowany - intermodalny,1
T-W-3Transport kombinowany cd - bimodalny.1
T-W-4Kontenery - właściwości, - standaryzacja kontenerów.1
T-W-5Przepływy informacyjne - funkcja przepływów informacyjnych, - obszary zastosowania techniki informatycznej w logistyce.2
T-W-6Automatyczna identyfikacja - metody automatycznej identyfikacji, - kody kreskowe, - kody UPC (pełny, skrócony), - kod EAN (pełny, skrócony), - inne rodzaje kodów kreskowych, - kody uzupełniające. Zastosowanie automatycznej identyfikacji3
T-W-7Elektroniczna wymiana dokumentacji (EDI)2
T-W-8Wirtualny sklep1
T-W-9System nawigacji satelitarnej1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć10
A-A-3Przygotowanie się do rozwiązywania problemów występujących w gospodarce magazynowej i przewozach2
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia10
37
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do wykładów7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
37

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady relizowane są jako wykłady problemowe
M-2Ćwiczenia audytoryjne realizowane są jako ćwiczenia przedmiotowe i symulacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena zdobytej wiedzy odbywa się na koniec semestru. Występują również oceny cząstkowe za aktywny udział w zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności odbywa się na koniec semestru. Możliwe jest uzyskanie oceny końcowej podczas ćwiczeń z rozwiązywania podstawowych problemów gosp. mag. i przewozów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - opisać działanie GPS, - opisać technologie informacyjne i przepływu informacji w procesach logistycznych, - znać zaawnsowane urządzenia ładunkowe i magazynowe
IT_1A_W16C-2, C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-5, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić: - wyznaczyć trasę przewozu według ustalonego kryterium, - posłużyć się odbiornikiem GPS,
IT_1A_U06, IT_1A_U15, IT_1A_U01C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-5, T-W-8, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - opisać działanie GPS, - opisać technologie informacyjne i przepływu informacji w procesach logistycznych, - znać zaawnsowane urządzenia ładunkowe i magazynowe
2,00 - 5 pkt
3,05 - 6 pkt
3,56 - 7 pkt
4,07 - 8 pkt
4,58 - 9 pkt
5,09 - 10 pkt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić: - wyznaczyć trasę przewozu według ustalonego kryterium, - posłużyć się odbiornikiem GPS,
2,0Nieobecność na zajęciach. Prawidłowa odpowiedź na mniej niż połowę zadanych pytań. Wykazanie się nabyciem mniej niż połowy wymaganych umiejętności.
3,0Uczestniczenie w ponad połowie wszystkich zajęć Prawidłowa odpowiedź na połowę zadanych pytań. Wykazanie się nabyciem mniej niż połowy wymaganych umiejętności.
3,5Uczestniczenie we wszystkich zajęciach. Prawidłowa odpowiedź na połowę zadanych pytań. Wykazanie się nabyciem części wymaganych umiejętności.
4,0Uczestniczenie we wszystkich zajęciach. Prawidłowa odpowiedź na większość zadanych pytań. Wykazanie się nabyciem części wymaganych umiejętności.
4,5Uczestniczenie we wszystkich zajęciach. prawidłowa odpowiedź na zadane pytania. Wykazanie się nabyciem części wymaganych umiejętności.
5,0Uczestniczenie we wszystkich zajęciach. prawidłowa odpowiedź na zadane pytania. Wykazanie się nabyciem wymaganych umiejętności.

Literatura podstawowa

  1. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa, 2004
  2. Murphy P., R. jr, Wood D., F., Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice, 2008
  3. Mindur L., Technologie logistyczne, PIB, Warszawa - Radom, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie T I i II, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010
  2. Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie T II, ILiM, Poznań, 2008
  3. Rydzykowski W. - praca zbiorowa, Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, ILiM, Poznań, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Metody analizy gospodarki magazynowej1
T-A-2Obliczanie i analiza kosztów zapasów - tworzenia zapasów, - utrzymania zapasów (kapitałowe, magazynowania, obsługi, ryzyka), - dostaw, - wyczerpania,2
T-A-3Ocena przepustowości magazynu2
T-A-4Ocena stanu zapasów i magazynu2
T-A-5Metody i narzędzia automatyzacji czynności biurowych1
T-A-6Narzędzia i metody komunikacji1
T-A-7Metody i kryteria wyznaczania trasy - najkrótsza, - najszybsza, - najtańsza.2
T-A-8Rozwiązywanie podstawowychproblemów w gospodarce magazynowej i przewozach3
T-A-9Dokonywanie zakupów w e-sklepie1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Magazyny samonośne Magazyny wysokiego składowania Techniczne wyposażenie magazynów - regały przepływowe, - regały wysokiego składowania - urządzenia do obsługi magazynów wysokiego składowania - automatyzacja procesów magazynowych.3
T-W-2Transport kombinowany - intermodalny,1
T-W-3Transport kombinowany cd - bimodalny.1
T-W-4Kontenery - właściwości, - standaryzacja kontenerów.1
T-W-5Przepływy informacyjne - funkcja przepływów informacyjnych, - obszary zastosowania techniki informatycznej w logistyce.2
T-W-6Automatyczna identyfikacja - metody automatycznej identyfikacji, - kody kreskowe, - kody UPC (pełny, skrócony), - kod EAN (pełny, skrócony), - inne rodzaje kodów kreskowych, - kody uzupełniające. Zastosowanie automatycznej identyfikacji3
T-W-7Elektroniczna wymiana dokumentacji (EDI)2
T-W-8Wirtualny sklep1
T-W-9System nawigacji satelitarnej1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć10
A-A-3Przygotowanie się do rozwiązywania problemów występujących w gospodarce magazynowej i przewozach2
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia10
37
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do wykładów7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
37
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/06_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - opisać działanie GPS, - opisać technologie informacyjne i przepływu informacji w procesach logistycznych, - znać zaawnsowane urządzenia ładunkowe i magazynowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W16ma podstawową wiedzę w zakresie logistyki, systemów transportowych oraz roli transportu i magazynowania w logistyce
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć audytoryjnych jest nabycie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów występujących w gospodarce magazynowej i przewozach
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w logistyce. Dotyczy to szczególnie zastosowań w procesach zakupu, magazynowania i transportu.
Treści programoweT-A-1Metody analizy gospodarki magazynowej
T-A-2Obliczanie i analiza kosztów zapasów - tworzenia zapasów, - utrzymania zapasów (kapitałowe, magazynowania, obsługi, ryzyka), - dostaw, - wyczerpania,
T-A-3Ocena przepustowości magazynu
T-A-4Ocena stanu zapasów i magazynu
T-A-6Narzędzia i metody komunikacji
T-A-7Metody i kryteria wyznaczania trasy - najkrótsza, - najszybsza, - najtańsza.
T-A-8Rozwiązywanie podstawowychproblemów w gospodarce magazynowej i przewozach
T-A-9Dokonywanie zakupów w e-sklepie
T-A-5Metody i narzędzia automatyzacji czynności biurowych
T-W-8Wirtualny sklep
T-W-9System nawigacji satelitarnej
T-W-7Elektroniczna wymiana dokumentacji (EDI)
T-W-1Magazyny samonośne Magazyny wysokiego składowania Techniczne wyposażenie magazynów - regały przepływowe, - regały wysokiego składowania - urządzenia do obsługi magazynów wysokiego składowania - automatyzacja procesów magazynowych.
T-W-2Transport kombinowany - intermodalny,
T-W-3Transport kombinowany cd - bimodalny.
T-W-4Kontenery - właściwości, - standaryzacja kontenerów.
T-W-5Przepływy informacyjne - funkcja przepływów informacyjnych, - obszary zastosowania techniki informatycznej w logistyce.
T-W-6Automatyczna identyfikacja - metody automatycznej identyfikacji, - kody kreskowe, - kody UPC (pełny, skrócony), - kod EAN (pełny, skrócony), - inne rodzaje kodów kreskowych, - kody uzupełniające. Zastosowanie automatycznej identyfikacji
Metody nauczaniaM-1Wykłady relizowane są jako wykłady problemowe
M-2Ćwiczenia audytoryjne realizowane są jako ćwiczenia przedmiotowe i symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności odbywa się na koniec semestru. Możliwe jest uzyskanie oceny końcowej podczas ćwiczeń z rozwiązywania podstawowych problemów gosp. mag. i przewozów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,00 - 5 pkt
3,05 - 6 pkt
3,56 - 7 pkt
4,07 - 8 pkt
4,58 - 9 pkt
5,09 - 10 pkt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/06_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić: - wyznaczyć trasę przewozu według ustalonego kryterium, - posłużyć się odbiornikiem GPS,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U15potrafi sformułować specyfikację prostych procesów logistycznych i systemów transportowych
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć audytoryjnych jest nabycie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów występujących w gospodarce magazynowej i przewozach
Treści programoweT-A-1Metody analizy gospodarki magazynowej
T-A-2Obliczanie i analiza kosztów zapasów - tworzenia zapasów, - utrzymania zapasów (kapitałowe, magazynowania, obsługi, ryzyka), - dostaw, - wyczerpania,
T-A-3Ocena przepustowości magazynu
T-A-4Ocena stanu zapasów i magazynu
T-A-6Narzędzia i metody komunikacji
T-A-7Metody i kryteria wyznaczania trasy - najkrótsza, - najszybsza, - najtańsza.
T-A-8Rozwiązywanie podstawowychproblemów w gospodarce magazynowej i przewozach
T-A-9Dokonywanie zakupów w e-sklepie
T-A-5Metody i narzędzia automatyzacji czynności biurowych
T-W-8Wirtualny sklep
T-W-7Elektroniczna wymiana dokumentacji (EDI)
T-W-1Magazyny samonośne Magazyny wysokiego składowania Techniczne wyposażenie magazynów - regały przepływowe, - regały wysokiego składowania - urządzenia do obsługi magazynów wysokiego składowania - automatyzacja procesów magazynowych.
T-W-2Transport kombinowany - intermodalny,
T-W-3Transport kombinowany cd - bimodalny.
T-W-4Kontenery - właściwości, - standaryzacja kontenerów.
T-W-5Przepływy informacyjne - funkcja przepływów informacyjnych, - obszary zastosowania techniki informatycznej w logistyce.
T-W-6Automatyczna identyfikacja - metody automatycznej identyfikacji, - kody kreskowe, - kody UPC (pełny, skrócony), - kod EAN (pełny, skrócony), - inne rodzaje kodów kreskowych, - kody uzupełniające. Zastosowanie automatycznej identyfikacji
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne realizowane są jako ćwiczenia przedmiotowe i symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności odbywa się na koniec semestru. Możliwe jest uzyskanie oceny końcowej podczas ćwiczeń z rozwiązywania podstawowych problemów gosp. mag. i przewozów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieobecność na zajęciach. Prawidłowa odpowiedź na mniej niż połowę zadanych pytań. Wykazanie się nabyciem mniej niż połowy wymaganych umiejętności.
3,0Uczestniczenie w ponad połowie wszystkich zajęć Prawidłowa odpowiedź na połowę zadanych pytań. Wykazanie się nabyciem mniej niż połowy wymaganych umiejętności.
3,5Uczestniczenie we wszystkich zajęciach. Prawidłowa odpowiedź na połowę zadanych pytań. Wykazanie się nabyciem części wymaganych umiejętności.
4,0Uczestniczenie we wszystkich zajęciach. Prawidłowa odpowiedź na większość zadanych pytań. Wykazanie się nabyciem części wymaganych umiejętności.
4,5Uczestniczenie we wszystkich zajęciach. prawidłowa odpowiedź na zadane pytania. Wykazanie się nabyciem części wymaganych umiejętności.
5,0Uczestniczenie we wszystkich zajęciach. prawidłowa odpowiedź na zadane pytania. Wykazanie się nabyciem wymaganych umiejętności.