Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona środowiska w transporcie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona środowiska w transporcie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 2,00,38zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe pojęcia z teorii silników samochodowych, budowy pojazdów samochodowych, układów oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ocena zagrożenia środowiska naturalnego przez pojazdy samochodowe.
C-2Poznanie metod i sposobów ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne etapów istnienia pojazdów samochodowych. Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych. Recykling, utylizacja odpadów. Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu. Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ). Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe. Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady działania i budowa wieloskładnikowego analizatora spalin.2
T-L-2Zasady działania i budowa dymomierza i określenie poziomu emisji związków toksycznych.2
T-L-3Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ruchu drogowym.4
T-L-4Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w samochodzie4
T-L-5Zasady oznakowania elementów samochodowych w recyklingu3
15
wykłady
T-W-1Proces produkcji pojazdu - proekologiczne technologie i materiały.2
T-W-2Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych.2
T-W-3Recykling, utylizacja odpadów.2
T-W-4Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu.2
T-W-5Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ).2
T-W-6Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe.2
T-W-7Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zaliczenia.15
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-3Wykonanie omówionych na zajęciach zadań.20
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca – wykład informacyjny metoda problemowa – wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie testu brak ujemnych odpowiedzi (za niewłaściwą odpowiedź jest 0 pkt) odpowiedzi częściowe punktowane proporcjonalnie
S-2Ocena podsumowująca: Zajęcia oceniane są na koniec po wykonaniu sprawozdań z ćwiczeń.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C29-a_W01
student powinien - definiować elementy etapów istnienia pojazdu - wie zasady ekologicznej eksploatacji pojazdów samochodowych - wie zasady wyboru i sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych
IT_1A_W01, IT_1A_W02, IT_1A_W03, IT_1A_W04, IT_1A_W05, IT_1A_W06, IT_1A_W07C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-4, T-L-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C29-a_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć - określić wpływ poszczególnych metod produkcji i eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska - umieć określić wpływ poszczególnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdów i silników na poziom emisji związków toksycznych
IT_1A_U05, IT_1A_U06, IT_1A_U07, IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U03, IT_1A_U04C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-4, T-L-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C29-a_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć - określić wpływ poszczególnych metod produkcji i eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska - umieć określić wpływ poszczególnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdów i silników na poziom emisji związków toksycznych
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K03, IT_1A_K04, IT_1A_K05, IT_1A_K06, IT_1A_K07C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-4, T-L-3M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C29-a_W01
student powinien - definiować elementy etapów istnienia pojazdu - wie zasady ekologicznej eksploatacji pojazdów samochodowych - wie zasady wyboru i sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych
2,0poniżej 50% maks sumy punktów w teście (10pkt)
3,0od 10 do 11,99
3,5od 12 do 13,99
4,0od 14 do 15,99
4,5od 16 do 18
5,0powyżej 18 pkt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C29-a_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć - określić wpływ poszczególnych metod produkcji i eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska - umieć określić wpływ poszczególnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdów i silników na poziom emisji związków toksycznych
2,0brak sprawozdania
3,0oddanie podstawowego sprawozdanie w terminie
3,5oddanie kompletnego sprawozdanie w terminie
4,0kompletny projekt i prawidłowe odpowiedzi na dwa pytania
4,5kompletny projekt i prawidłowe odp na wszystkie pytania
5,0jak 4,5 + szczególna aktywność na zajęciach

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C29-a_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć - określić wpływ poszczególnych metod produkcji i eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska - umieć określić wpływ poszczególnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdów i silników na poziom emisji związków toksycznych
2,0brak sprawozdania
3,0oddanie podstawowego sprawozdanie w terminie
3,5oddanie kompletnego sprawozdanie w terminie
4,0kompletny projekt i prawidłowe odpowiedzi na dwa pytania
4,5kompletny projekt i prawidłowe odp na wszystkie pytania
5,0jak 4,5 + szczególna aktywność na zajęciach

Literatura podstawowa

  1. Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym., Wyd. ITE, Radom, 2004
  2. Luft S., Podstawy budowy silników., WKiŁ, Warszawa, 2008
  3. Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych., Wyd PP, Poznań, 1999
  4. Klyus O., Tłokowe silniki środków transportu., Wyd KGTU, Kaliningrad, 2009

Literatura dodatkowa

  1. PTNSS, Silniki spalinowe, Wyd PTNSS, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady działania i budowa wieloskładnikowego analizatora spalin.2
T-L-2Zasady działania i budowa dymomierza i określenie poziomu emisji związków toksycznych.2
T-L-3Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ruchu drogowym.4
T-L-4Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w samochodzie4
T-L-5Zasady oznakowania elementów samochodowych w recyklingu3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces produkcji pojazdu - proekologiczne technologie i materiały.2
T-W-2Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych.2
T-W-3Recykling, utylizacja odpadów.2
T-W-4Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu.2
T-W-5Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ).2
T-W-6Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe.2
T-W-7Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zaliczenia.15
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-3Wykonanie omówionych na zajęciach zadań.20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C29-a_W01student powinien - definiować elementy etapów istnienia pojazdu - wie zasady ekologicznej eksploatacji pojazdów samochodowych - wie zasady wyboru i sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W01ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
IT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
IT_1A_W03ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresie mechaniki, termodynamiki i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w silniku spalinowym, oddziaływań mechanicznych występujących w mechanizmach pojazdów samochodowych, zjawisk i procesów elektrycznych w zespołach pojazdu, oddziaływania otoczenia na pojazd
IT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W05ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy środków transportu
IT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W07ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, właściwą w zakresie pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-1Ocena zagrożenia środowiska naturalnego przez pojazdy samochodowe.
C-2Poznanie metod i sposobów ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne etapów istnienia pojazdów samochodowych. Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych. Recykling, utylizacja odpadów. Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu. Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ). Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe. Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.
Treści programoweT-W-1Proces produkcji pojazdu - proekologiczne technologie i materiały.
T-W-5Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ).
T-W-2Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych.
T-W-3Recykling, utylizacja odpadów.
T-W-4Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu.
T-W-6Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe.
T-W-7Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.
T-L-1Zasady działania i budowa wieloskładnikowego analizatora spalin.
T-L-2Zasady działania i budowa dymomierza i określenie poziomu emisji związków toksycznych.
T-L-5Zasady oznakowania elementów samochodowych w recyklingu
T-L-4Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w samochodzie
T-L-3Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ruchu drogowym.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca – wykład informacyjny metoda problemowa – wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie testu brak ujemnych odpowiedzi (za niewłaściwą odpowiedź jest 0 pkt) odpowiedzi częściowe punktowane proporcjonalnie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 50% maks sumy punktów w teście (10pkt)
3,0od 10 do 11,99
3,5od 12 do 13,99
4,0od 14 do 15,99
4,5od 16 do 18
5,0powyżej 18 pkt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C29-a_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć - określić wpływ poszczególnych metod produkcji i eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska - umieć określić wpływ poszczególnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdów i silników na poziom emisji związków toksycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U05posługuje się językami obcymi w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń, artykułów i podobnych dokumentów technicznych z zakresu transportu, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
IT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Ocena zagrożenia środowiska naturalnego przez pojazdy samochodowe.
C-2Poznanie metod i sposobów ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne etapów istnienia pojazdów samochodowych. Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych. Recykling, utylizacja odpadów. Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu. Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ). Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe. Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.
Treści programoweT-W-1Proces produkcji pojazdu - proekologiczne technologie i materiały.
T-W-5Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ).
T-W-2Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych.
T-W-3Recykling, utylizacja odpadów.
T-W-4Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu.
T-W-6Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe.
T-W-7Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.
T-L-1Zasady działania i budowa wieloskładnikowego analizatora spalin.
T-L-2Zasady działania i budowa dymomierza i określenie poziomu emisji związków toksycznych.
T-L-5Zasady oznakowania elementów samochodowych w recyklingu
T-L-4Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w samochodzie
T-L-3Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ruchu drogowym.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca – wykład informacyjny metoda problemowa – wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie testu brak ujemnych odpowiedzi (za niewłaściwą odpowiedź jest 0 pkt) odpowiedzi częściowe punktowane proporcjonalnie
S-2Ocena podsumowująca: Zajęcia oceniane są na koniec po wykonaniu sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak sprawozdania
3,0oddanie podstawowego sprawozdanie w terminie
3,5oddanie kompletnego sprawozdanie w terminie
4,0kompletny projekt i prawidłowe odpowiedzi na dwa pytania
4,5kompletny projekt i prawidłowe odp na wszystkie pytania
5,0jak 4,5 + szczególna aktywność na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C29-a_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć - określić wpływ poszczególnych metod produkcji i eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska - umieć określić wpływ poszczególnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdów i silników na poziom emisji związków toksycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
IT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-1Ocena zagrożenia środowiska naturalnego przez pojazdy samochodowe.
C-2Poznanie metod i sposobów ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne etapów istnienia pojazdów samochodowych. Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych. Recykling, utylizacja odpadów. Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu. Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ). Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe. Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.
Treści programoweT-W-1Proces produkcji pojazdu - proekologiczne technologie i materiały.
T-W-5Aspekty ekologiczne budowy dróg ( autostrad ).
T-W-2Eksploatacja pojazdu - emisja związków toksycznych.
T-W-3Recykling, utylizacja odpadów.
T-W-4Organizacja ruchu pojazdów. Harmonizacja płynności ruchu.
T-W-6Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych paliw na emisję substancji toksycznych. Paliwa alternatywne. Oleje silnikowe.
T-W-7Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na emisję substancji toksycznych. Sposoby obniżania emisji związków toksycznych w tłokowych silnikach spalinowych.
T-L-1Zasady działania i budowa wieloskładnikowego analizatora spalin.
T-L-2Zasady działania i budowa dymomierza i określenie poziomu emisji związków toksycznych.
T-L-5Zasady oznakowania elementów samochodowych w recyklingu
T-L-4Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w samochodzie
T-L-3Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ruchu drogowym.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca – wykład informacyjny metoda problemowa – wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie testu brak ujemnych odpowiedzi (za niewłaściwą odpowiedź jest 0 pkt) odpowiedzi częściowe punktowane proporcjonalnie
S-2Ocena podsumowująca: Zajęcia oceniane są na koniec po wykonaniu sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak sprawozdania
3,0oddanie podstawowego sprawozdanie w terminie
3,5oddanie kompletnego sprawozdanie w terminie
4,0kompletny projekt i prawidłowe odpowiedzi na dwa pytania
4,5kompletny projekt i prawidłowe odp na wszystkie pytania
5,0jak 4,5 + szczególna aktywność na zajęciach