Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Prawo transportowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo transportowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z inżynierii ruchu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem prawa transportowego.
C-2Poznanie wybranych aktów normatywnych zwiazanych z transportem.
C-3Poznanie przepisów związanych z przewozami krajowymi i międzynarodowymi.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Żródła prawa transportowego.1
T-W-2Akty prawne związane z prawem transportowym (kodeks cywilny i jego zastosowanie, ustawa o transporcie drogowym, ustawa prawo przewozowe).2
T-W-3Umowa przewozu.1
T-W-4Problematyka prawna przewozu osób.1
T-W-5Problematyka prawna przewozów towarowych.1
T-W-6Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek.1
T-W-7Międzynarodowe drogowe prawo przewozowe.2
T-W-8Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe.2
T-W-9Regulacja prawna przewozów kombinowanych.1
T-W-10Problematyka prawna usług spedycyjnych.1
T-W-11Dochodzenie roszczeń w transporcie.1
T-W-12Elementy ubezpieczeń transportowych.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej na określone zagadnienia związane z treścią wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C30-2_W01
Student: - zna źródła prawa transportowego, - definiuje podstawowe pojęcia związane z transportem krajowym i międzynarodowym, - zna regulacje prawne przewozów kombinowanych.
IT_1A_W20, IT_1A_W25C-2, C-3, C-1T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C30-2_U01
Student posiada umiejętność zastosowania prawa transportowego w życiu codziennym.
IT_1A_U16C-2, C-3, C-1T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C30-2_W01
Student: - zna źródła prawa transportowego, - definiuje podstawowe pojęcia związane z transportem krajowym i międzynarodowym, - zna regulacje prawne przewozów kombinowanych.
2,0
3,0Student zna podstawowe źródła prawa transportowego oraz regulacje prawne przewozów krajowych i międzynarodowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C30-2_U01
Student posiada umiejętność zastosowania prawa transportowego w życiu codziennym.
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność zastosowania prawa transportowego w zadanej sytuacji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Górski W., Mendyk E., Prawo transportu lądowego, WKiŁ, Warszawa, 2005
  2. Czapliński W., Zarys prawa europejskiego, Typografika, Warszawa, 1999
  3. Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, PWN, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa, Prawo przewozowe, 1984
  2. Ustawa, O transporcie drogowym, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Żródła prawa transportowego.1
T-W-2Akty prawne związane z prawem transportowym (kodeks cywilny i jego zastosowanie, ustawa o transporcie drogowym, ustawa prawo przewozowe).2
T-W-3Umowa przewozu.1
T-W-4Problematyka prawna przewozu osób.1
T-W-5Problematyka prawna przewozów towarowych.1
T-W-6Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek.1
T-W-7Międzynarodowe drogowe prawo przewozowe.2
T-W-8Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe.2
T-W-9Regulacja prawna przewozów kombinowanych.1
T-W-10Problematyka prawna usług spedycyjnych.1
T-W-11Dochodzenie roszczeń w transporcie.1
T-W-12Elementy ubezpieczeń transportowych.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C30-2_W01Student: - zna źródła prawa transportowego, - definiuje podstawowe pojęcia związane z transportem krajowym i międzynarodowym, - zna regulacje prawne przewozów kombinowanych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
IT_1A_W25zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku TRANSPORT
Cel przedmiotuC-2Poznanie wybranych aktów normatywnych zwiazanych z transportem.
C-3Poznanie przepisów związanych z przewozami krajowymi i międzynarodowymi.
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem prawa transportowego.
Treści programoweT-W-7Międzynarodowe drogowe prawo przewozowe.
T-W-2Akty prawne związane z prawem transportowym (kodeks cywilny i jego zastosowanie, ustawa o transporcie drogowym, ustawa prawo przewozowe).
T-W-1Wprowadzenie. Żródła prawa transportowego.
T-W-3Umowa przewozu.
T-W-4Problematyka prawna przewozu osób.
T-W-5Problematyka prawna przewozów towarowych.
T-W-6Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek.
T-W-9Regulacja prawna przewozów kombinowanych.
T-W-10Problematyka prawna usług spedycyjnych.
T-W-11Dochodzenie roszczeń w transporcie.
T-W-12Elementy ubezpieczeń transportowych.
T-W-8Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej na określone zagadnienia związane z treścią wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe źródła prawa transportowego oraz regulacje prawne przewozów krajowych i międzynarodowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C30-2_U01Student posiada umiejętność zastosowania prawa transportowego w życiu codziennym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U16potrafi sformułować specyfikację prostych procesów eksploatacyjnych pojazdu
Cel przedmiotuC-2Poznanie wybranych aktów normatywnych zwiazanych z transportem.
C-3Poznanie przepisów związanych z przewozami krajowymi i międzynarodowymi.
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem prawa transportowego.
Treści programoweT-W-7Międzynarodowe drogowe prawo przewozowe.
T-W-2Akty prawne związane z prawem transportowym (kodeks cywilny i jego zastosowanie, ustawa o transporcie drogowym, ustawa prawo przewozowe).
T-W-1Wprowadzenie. Żródła prawa transportowego.
T-W-3Umowa przewozu.
T-W-4Problematyka prawna przewozu osób.
T-W-5Problematyka prawna przewozów towarowych.
T-W-6Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek.
T-W-9Regulacja prawna przewozów kombinowanych.
T-W-10Problematyka prawna usług spedycyjnych.
T-W-11Dochodzenie roszczeń w transporcie.
T-W-12Elementy ubezpieczeń transportowych.
T-W-8Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej na określone zagadnienia związane z treścią wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność zastosowania prawa transportowego w zadanej sytuacji.
3,5
4,0
4,5
5,0