Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo ruchu drogowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP6 15 2,00,44zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z inżynierii ruchu oraz prawa o ruchu drogowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie obrazu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w świetle danych statystycznych.
C-2Poznanie przepisów homologacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pojazdu.
C-3Poznanie klasyfikacji zderzeń samochodów.
C-4Poznanie układów bezpieczeństwa czynnego i biernego w pojazdach samochodowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem zmian i doskonalenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wybranego województwa. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie.1
T-W-2Obraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w świetle danych statystycznych.1
T-W-3Bezpieczeństwo ruchu drogowego.1
T-W-4Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów.1
T-W-5Kierowca.1
T-W-6Biomechanika obrażeń.1
T-W-7Zderzenie samochodu z pieszym.1
T-W-8Pojazd jako element systemu UPO.1
T-W-9Przyczepność pojazdu.1
T-W-10Stateczność samochodu.1
T-W-11Elektroniczne urządzenia wspomagające pracę kierowcy.1
T-W-12Urządzenia bezpieczeństwa biernego.1
T-W-13Zderzenia samochodów.1
T-W-14Kompatybilność pojazdów.1
T-W-15Droga jako istotny element bezpieczeństwa pojazdów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu.15
A-P-2Konsultacje w ramach zajęć projektowych.5
A-P-3Realizacja projektu.15
A-P-4Przygotowanie do prezentacji.13
A-P-5Prezentacja projektu.2
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C28-1_W01
Student: - zna przepisy i zasady bezpiecznego poruszania sie w ruchu drogowym, - definiuje podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, - klasyfikuje zderzenia samochodów, - zna urządzenia bezpieczństwa czynnego i biernego.
IT_1A_W20C-1, C-2, C-4, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C28-1_U01
Student: - ma umiejętność analizowania stanu bezpieczeństwa na drogach poszczególnego województwa, - ma umiejętność pracy w zespole i indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, - ma umiejętność świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt.
IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U03C-1T-P-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C28-1_W01
Student: - zna przepisy i zasady bezpiecznego poruszania sie w ruchu drogowym, - definiuje podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, - klasyfikuje zderzenia samochodów, - zna urządzenia bezpieczństwa czynnego i biernego.
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego, potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz klasyfikuje urządzenia bezpieczeństwa czynnego i biernego w pojazdach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C28-1_U01
Student: - ma umiejętność analizowania stanu bezpieczeństwa na drogach poszczególnego województwa, - ma umiejętność pracy w zespole i indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, - ma umiejętność świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt.
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany w zakresie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa, 2002
  2. Wicher J., Zagadnienia bezpieczeństwa samochodu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998
  3. Krystek R., Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, WKiŁ, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa, Prawo o ruchu drogowym, 1997

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem zmian i doskonalenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wybranego województwa. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie.1
T-W-2Obraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w świetle danych statystycznych.1
T-W-3Bezpieczeństwo ruchu drogowego.1
T-W-4Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów.1
T-W-5Kierowca.1
T-W-6Biomechanika obrażeń.1
T-W-7Zderzenie samochodu z pieszym.1
T-W-8Pojazd jako element systemu UPO.1
T-W-9Przyczepność pojazdu.1
T-W-10Stateczność samochodu.1
T-W-11Elektroniczne urządzenia wspomagające pracę kierowcy.1
T-W-12Urządzenia bezpieczeństwa biernego.1
T-W-13Zderzenia samochodów.1
T-W-14Kompatybilność pojazdów.1
T-W-15Droga jako istotny element bezpieczeństwa pojazdów.1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu.15
A-P-2Konsultacje w ramach zajęć projektowych.5
A-P-3Realizacja projektu.15
A-P-4Przygotowanie do prezentacji.13
A-P-5Prezentacja projektu.2
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C28-1_W01Student: - zna przepisy i zasady bezpiecznego poruszania sie w ruchu drogowym, - definiuje podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, - klasyfikuje zderzenia samochodów, - zna urządzenia bezpieczństwa czynnego i biernego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
Cel przedmiotuC-1Poznanie obrazu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w świetle danych statystycznych.
C-2Poznanie przepisów homologacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pojazdu.
C-4Poznanie układów bezpieczeństwa czynnego i biernego w pojazdach samochodowych.
C-3Poznanie klasyfikacji zderzeń samochodów.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie.
T-W-2Obraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w świetle danych statystycznych.
T-W-3Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
T-W-4Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów.
T-W-5Kierowca.
T-W-6Biomechanika obrażeń.
T-W-8Pojazd jako element systemu UPO.
T-W-9Przyczepność pojazdu.
T-W-10Stateczność samochodu.
T-W-11Elektroniczne urządzenia wspomagające pracę kierowcy.
T-W-12Urządzenia bezpieczeństwa biernego.
T-W-13Zderzenia samochodów.
T-W-14Kompatybilność pojazdów.
T-W-15Droga jako istotny element bezpieczeństwa pojazdów.
T-W-7Zderzenie samochodu z pieszym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego, potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz klasyfikuje urządzenia bezpieczeństwa czynnego i biernego w pojazdach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C28-1_U01Student: - ma umiejętność analizowania stanu bezpieczeństwa na drogach poszczególnego województwa, - ma umiejętność pracy w zespole i indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, - ma umiejętność świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-1Poznanie obrazu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w świetle danych statystycznych.
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem zmian i doskonalenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wybranego województwa. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany w zakresie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0