Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Wymagania prawne UE w transporcie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wymagania prawne UE w transporcie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie wymagań prawnych UE w transporcie samochodowym.
C-2Poznanie wymagań UE w transporcie morskim.
C-3Poznanie wymagań UE w transporcie kolejowym.
C-4Poznanie wymagań UE w transporcie lotniczym.
C-5Poznanie przewozów intermodalnych.
C-6Poznanie wymagań UE dotyczących umowy spedycji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.1
T-W-2Wymagania prawne UE w transporcie drogowym.3
T-W-3Wymagania prawne UE w transporcie morskim.3
T-W-4Wymagania prawne UE w transporcie kolejowym.3
T-W-5Wymagania prawne UE w transporcie lotniczym.3
T-W-6Przewozy intermodalne.1
T-W-7Przewozy spedycyjne.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzajace uzyskane efekty kształcenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A05_W01
Student: - zna żródła prawa transportowego, - zna wymagania prawne UE w transporcie drogowym, morskim, kolejowym oraz lotniczym, - zna wymagania prawne UE przewozów intermodalnych i spedycyjnych.
IT_1A_W23C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A05_W01
Student: - zna żródła prawa transportowego, - zna wymagania prawne UE w transporcie drogowym, morskim, kolejowym oraz lotniczym, - zna wymagania prawne UE przewozów intermodalnych i spedycyjnych.
2,0
3,0Student potrafi opisać podstawowe zasady i przepisy dotyczące transportu. Zna podstawowe wymagania UE w transporcie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Górski W., Mendyk E., Prawo transportu lądowego, WKiŁ, Warszawa, 2005
  2. Czapliński W., Zarys prawa europejskiego, Typografika, Warszawa, 1999
  3. Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, PWN, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa, Prawo przewozowe, 1984
  2. Ustawa, O transporcie drogowym, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.1
T-W-2Wymagania prawne UE w transporcie drogowym.3
T-W-3Wymagania prawne UE w transporcie morskim.3
T-W-4Wymagania prawne UE w transporcie kolejowym.3
T-W-5Wymagania prawne UE w transporcie lotniczym.3
T-W-6Przewozy intermodalne.1
T-W-7Przewozy spedycyjne.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A05_W01Student: - zna żródła prawa transportowego, - zna wymagania prawne UE w transporcie drogowym, morskim, kolejowym oraz lotniczym, - zna wymagania prawne UE przewozów intermodalnych i spedycyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W23ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego transportu, ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Cel przedmiotuC-2Poznanie wymagań UE w transporcie morskim.
C-3Poznanie wymagań UE w transporcie kolejowym.
C-4Poznanie wymagań UE w transporcie lotniczym.
C-5Poznanie przewozów intermodalnych.
C-6Poznanie wymagań UE dotyczących umowy spedycji.
C-1Poznanie wymagań prawnych UE w transporcie samochodowym.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.
T-W-2Wymagania prawne UE w transporcie drogowym.
T-W-3Wymagania prawne UE w transporcie morskim.
T-W-4Wymagania prawne UE w transporcie kolejowym.
T-W-6Przewozy intermodalne.
T-W-7Przewozy spedycyjne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzajace uzyskane efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi opisać podstawowe zasady i przepisy dotyczące transportu. Zna podstawowe wymagania UE w transporcie.
3,5
4,0
4,5
5,0