Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Zaawansowane technologie materiałowe w technice pojazdów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowane technologie materiałowe w technice pojazdów
Specjalność diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Alexander Balitskii <Aleksander.Balicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Alexander Balitskii <Aleksander.Balicki@zut.edu.pl>, Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka, fizyka, materiałoznawstwo I mi II, podstawy technologii pojazdów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstaw teoretycznych dot. właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.
C-2Poznanie podstaw teoretycznych dot. możliwości zastosowania nowoczesnych metali, tworzyw sztucznych, kompozytów, stosowanych w technice pojazdów.
C-3Poznanie podstaw teoretycznych dot. zastosowania tzw. materiałów inteligentnych oraz odnawialnych oraz elementów nanotechnologicznych w technice pojazdów.
C-4Poznanie podstaw teoretycznych dot. możliwości zastosowania nowoczesnych dodatków do paliw konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz smarów stałych przewidzianych do eksploatacji w wodorze i próżni.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.3
T-W-2Pojęcie struktury materiałów i jej związek z właściwościami materiałów przy trwałej eksploatacji w paliwach tradycyjnych i w wodorze.2
T-W-3Materiały metalowe, tworzywa sztuczne, kompozyty, stosowane w konstrukcji samochodu i ich główne właściwości.3
T-W-4Lekko wagowe i wytrzymałe materiały. Inteligente materiały do samodzielnego remontu. Nanostale, nanofiltry, baterie słoneczne.3
T-W-5Dodatki do paliw oraz smary stałe przewidziane do eksploatacji w wodorze i próżni.2
T-W-6Elementy nanotechnologii, które istotnie zwiększają charakterystyki eksploatacyjne istniejących i nowo projektowanych samochodów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/08_W01
Student posiada wiedzę w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
IT_1A_W02, IT_1A_W04, IT_1A_W14C-1, C-3, C-2, C-4T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/08_U01
Student posiada umiejętności w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
IT_1A_U07, IT_1A_U10, IT_1A_U11, IT_1A_U12, IT_1A_U13, IT_1A_U14, IT_1A_U20, IT_1A_U21, IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U03, IT_1A_U04C-1, C-2T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/08_K01
Student posiada kompetencje do pracy w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K03, IT_1A_K06, IT_1A_K07C-1, C-3T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/08_W01
Student posiada wiedzę w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/08_U01
Student posiada umiejętności w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 17 punktów
5,0powyżej 18 punktów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/08_K01
Student posiada kompetencje do pracy w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów

Literatura podstawowa

  1. Merkisz J., Pielcha I., Alternatywne napędy pojazdów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006
  2. Zespól autorów, Nanotechnologie w budowie samochodów, www. nanostore.com, www.promvest.info\news\index.php, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.3
T-W-2Pojęcie struktury materiałów i jej związek z właściwościami materiałów przy trwałej eksploatacji w paliwach tradycyjnych i w wodorze.2
T-W-3Materiały metalowe, tworzywa sztuczne, kompozyty, stosowane w konstrukcji samochodu i ich główne właściwości.3
T-W-4Lekko wagowe i wytrzymałe materiały. Inteligente materiały do samodzielnego remontu. Nanostale, nanofiltry, baterie słoneczne.3
T-W-5Dodatki do paliw oraz smary stałe przewidziane do eksploatacji w wodorze i próżni.2
T-W-6Elementy nanotechnologii, które istotnie zwiększają charakterystyki eksploatacyjne istniejących i nowo projektowanych samochodów.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/08_W01Student posiada wiedzę w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
IT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw teoretycznych dot. właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.
C-3Poznanie podstaw teoretycznych dot. zastosowania tzw. materiałów inteligentnych oraz odnawialnych oraz elementów nanotechnologicznych w technice pojazdów.
C-2Poznanie podstaw teoretycznych dot. możliwości zastosowania nowoczesnych metali, tworzyw sztucznych, kompozytów, stosowanych w technice pojazdów.
C-4Poznanie podstaw teoretycznych dot. możliwości zastosowania nowoczesnych dodatków do paliw konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz smarów stałych przewidzianych do eksploatacji w wodorze i próżni.
Treści programoweT-W-6Elementy nanotechnologii, które istotnie zwiększają charakterystyki eksploatacyjne istniejących i nowo projektowanych samochodów.
T-W-3Materiały metalowe, tworzywa sztuczne, kompozyty, stosowane w konstrukcji samochodu i ich główne właściwości.
T-W-5Dodatki do paliw oraz smary stałe przewidziane do eksploatacji w wodorze i próżni.
T-W-1Podstawowe właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.
T-W-2Pojęcie struktury materiałów i jej związek z właściwościami materiałów przy trwałej eksploatacji w paliwach tradycyjnych i w wodorze.
T-W-4Lekko wagowe i wytrzymałe materiały. Inteligente materiały do samodzielnego remontu. Nanostale, nanofiltry, baterie słoneczne.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/08_U01Student posiada umiejętności w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U11potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów pojazdów samochodowych i ich układów
IT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
IT_1A_U14potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnozowania i testowania elementów pojazdów samochodowych oraz ich układów
IT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
IT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw teoretycznych dot. właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.
C-2Poznanie podstaw teoretycznych dot. możliwości zastosowania nowoczesnych metali, tworzyw sztucznych, kompozytów, stosowanych w technice pojazdów.
Treści programoweT-W-6Elementy nanotechnologii, które istotnie zwiększają charakterystyki eksploatacyjne istniejących i nowo projektowanych samochodów.
T-W-3Materiały metalowe, tworzywa sztuczne, kompozyty, stosowane w konstrukcji samochodu i ich główne właściwości.
T-W-5Dodatki do paliw oraz smary stałe przewidziane do eksploatacji w wodorze i próżni.
T-W-1Podstawowe właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.
T-W-2Pojęcie struktury materiałów i jej związek z właściwościami materiałów przy trwałej eksploatacji w paliwach tradycyjnych i w wodorze.
T-W-4Lekko wagowe i wytrzymałe materiały. Inteligente materiały do samodzielnego remontu. Nanostale, nanofiltry, baterie słoneczne.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 17 punktów
5,0powyżej 18 punktów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/08_K01Student posiada kompetencje do pracy w zakresie: - podstaw nowoczesnej inżynierii materiałowej odniesionej do specyfiki techniki pojazdów, - podstawowych możliwości zastosowania róznych rodzajów nowoczesnych, inteligentnych i odnawialnych materiałów oraz elementów nanotechnologii w obszarze środków transportu, - nowoczesnych proekologicznych dodatków do paliw oraz smarów stałych w obszarze eksploatacji środków transportu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw teoretycznych dot. właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.
C-3Poznanie podstaw teoretycznych dot. zastosowania tzw. materiałów inteligentnych oraz odnawialnych oraz elementów nanotechnologicznych w technice pojazdów.
Treści programoweT-W-6Elementy nanotechnologii, które istotnie zwiększają charakterystyki eksploatacyjne istniejących i nowo projektowanych samochodów.
T-W-3Materiały metalowe, tworzywa sztuczne, kompozyty, stosowane w konstrukcji samochodu i ich główne właściwości.
T-W-5Dodatki do paliw oraz smary stałe przewidziane do eksploatacji w wodorze i próżni.
T-W-1Podstawowe właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych pojazdów.
T-W-2Pojęcie struktury materiałów i jej związek z właściwościami materiałów przy trwałej eksploatacji w paliwach tradycyjnych i w wodorze.
T-W-4Lekko wagowe i wytrzymałe materiały. Inteligente materiały do samodzielnego remontu. Nanostale, nanofiltry, baterie słoneczne.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów