Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Historia muzykiprzedmiot wspólny1 / 1
Historia ziemi szczecińskiejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny4 / 1
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Prawo w energetyceprzedmiot wspólny4 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Audyting energetycznyprzedmiot wspólny15 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Certyfikacja energetycznaprzedmiot wspólny15 / 2
Chłodnictwoprzedmiot wspólny13 / 1
Cieplne maszyny tłokoweprzedmiot wspólny8 / 1
Ciepłownictwoprzedmiot wspólny12 / 1
Dynamika maszyn energetycznychprzedmiot wspólny
Eksploatacja instalacji energetycznychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Energetyczne wykorzystanie odpadówprzedmiot wspólny14 / 1
Energia odpadowaprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny14 / 2
Kotłyprzedmiot wspólny
Magazynowanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczneprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w energetyceprzedmiot wspólny
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna Iprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna IIprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Miernictwo cieplneprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona środowiska w energetyceprzedmiot wspólny
Odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy spawalnictwaprzedmiot wspólny6 / 1
Pompyprzedmiot wspólny
Powłoki ochronne i zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny5 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Przesyłanie energii elektrycznejprzedmiot wspólny
Rurociągi przemysłoweprzedmiot wspólny9 / 1
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Sieci ciepłowniczeprzedmiot wspólny9 / 2
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny8 / 2
Siłownie energetyczneprzedmiot wspólny
Sprężarkiprzedmiot wspólny11 / 1
Sterowanie hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny7 / 2
Technologie i urządzenia do oczyszczania spalinprzedmiot wspólny
Technologie spajaniaprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie spalaniaprzedmiot wspólny
Termodynamika Iprzedmiot wspólny
Termodynamika IIprzedmiot wspólny
Turbinyprzedmiot wspólny
Urządzenia pomocnicze siłowniprzedmiot wspólny
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny13 / 2
Wentylatoryprzedmiot wspólny11 / 2
Wymiana ciepła i wymiennikiprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Zaawansowane techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Zarządzanie energiąprzedmiot wspólny10 / 1
Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznymprzedmiot wspólny
Zarządzanie środowiskiemprzedmiot wspólny10 / 2
Zjawiska korozyjne i podstawy ochronyprzedmiot wspólny5 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Historia muzykiprzedmiot wspólny1 / 1
Historia ziemi szczecińskiejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny4 / 1
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Prawo w energetyceprzedmiot wspólny4 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Audyting energetycznyprzedmiot wspólny15 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Certyfikacja energetycznaprzedmiot wspólny15 / 2
Chłodnictwoprzedmiot wspólny13 / 1
Cieplne maszyny tłokoweprzedmiot wspólny8 / 1
Ciepłownictwoprzedmiot wspólny12 / 1
Dynamika maszyn energetycznychprzedmiot wspólny
Eksploatacja instalacji energetycznychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Energetyczne wykorzystanie odpadówprzedmiot wspólny14 / 1
Energia odpadowaprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny14 / 2
Kotłyprzedmiot wspólny
Magazynowanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczneprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w energetyceprzedmiot wspólny
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna Iprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna IIprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Miernictwo cieplneprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona środowiska w energetyceprzedmiot wspólny
Odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy spawalnictwaprzedmiot wspólny6 / 1
Pompyprzedmiot wspólny
Powłoki ochronne i zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny5 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Przesyłanie energii elektrycznejprzedmiot wspólny
Rurociągi przemysłoweprzedmiot wspólny9 / 1
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Sieci ciepłowniczeprzedmiot wspólny9 / 2
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny8 / 2
Siłownie energetyczneprzedmiot wspólny
Sprężarkiprzedmiot wspólny11 / 1
Sterowanie hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny7 / 2
Technologie i urządzenia do oczyszczania spalinprzedmiot wspólny
Technologie spajaniaprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie spalaniaprzedmiot wspólny
Termodynamika Iprzedmiot wspólny
Termodynamika IIprzedmiot wspólny
Turbinyprzedmiot wspólny
Urządzenia pomocnicze siłowniprzedmiot wspólny
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny13 / 2
Wentylatoryprzedmiot wspólny11 / 2
Wymiana ciepła i wymiennikiprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Zaawansowane techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Zarządzanie energiąprzedmiot wspólny10 / 1
Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznymprzedmiot wspólny
Zarządzanie środowiskiemprzedmiot wspólny10 / 2
Zjawiska korozyjne i podstawy ochronyprzedmiot wspólny5 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Historia muzykiprzedmiot wspólny1 / 1
Historia ziemi szczecińskiejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny4 / 1
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Prawo w energetyceprzedmiot wspólny4 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Audyting energetycznyprzedmiot wspólny15 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Certyfikacja energetycznaprzedmiot wspólny15 / 2
Chłodnictwoprzedmiot wspólny13 / 1
Cieplne maszyny tłokoweprzedmiot wspólny8 / 1
Ciepłownictwoprzedmiot wspólny12 / 1
Dynamika maszyn energetycznychprzedmiot wspólny
Eksploatacja instalacji energetycznychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Energetyczne wykorzystanie odpadówprzedmiot wspólny14 / 1
Energia odpadowaprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny14 / 2
Kotłyprzedmiot wspólny
Magazynowanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczneprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w energetyceprzedmiot wspólny
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna Iprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna IIprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Miernictwo cieplneprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona środowiska w energetyceprzedmiot wspólny
Odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy spawalnictwaprzedmiot wspólny6 / 1
Pompyprzedmiot wspólny
Powłoki ochronne i zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny5 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Przesyłanie energii elektrycznejprzedmiot wspólny
Rurociągi przemysłoweprzedmiot wspólny9 / 1
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Sieci ciepłowniczeprzedmiot wspólny9 / 2
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny8 / 2
Siłownie energetyczneprzedmiot wspólny
Sprężarkiprzedmiot wspólny11 / 1
Sterowanie hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny7 / 2
Technologie i urządzenia do oczyszczania spalinprzedmiot wspólny
Technologie spajaniaprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie spalaniaprzedmiot wspólny
Termodynamika Iprzedmiot wspólny
Termodynamika IIprzedmiot wspólny
Turbinyprzedmiot wspólny
Urządzenia pomocnicze siłowniprzedmiot wspólny
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny13 / 2
Wentylatoryprzedmiot wspólny11 / 2
Wymiana ciepła i wymiennikiprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Zaawansowane techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Zarządzanie energiąprzedmiot wspólny10 / 1
Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznymprzedmiot wspólny
Zarządzanie środowiskiemprzedmiot wspólny10 / 2
Zjawiska korozyjne i podstawy ochronyprzedmiot wspólny5 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Dynamika maszyn energetycznychprzedmiot wspólny
Eksploatacja instalacji energetycznychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Energia odpadowaprzedmiot wspólny
Kotłyprzedmiot wspólny
Magazynowanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczneprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w energetyceprzedmiot wspólny
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna Iprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna IIprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Miernictwo cieplneprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w energetyceprzedmiot wspólny
Odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Pompyprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Przesyłanie energii elektrycznejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Siłownie energetyczneprzedmiot wspólny
Technologie i urządzenia do oczyszczania spalinprzedmiot wspólny
Technologie spalaniaprzedmiot wspólny
Termodynamika Iprzedmiot wspólny
Termodynamika IIprzedmiot wspólny
Turbinyprzedmiot wspólny
Urządzenia pomocnicze siłowniprzedmiot wspólny
Wymiana ciepła i wymiennikiprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Zaawansowane techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznymprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Historia muzykiprzedmiot wspólny1 / 1
Historia ziemi szczecińskiejprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawaprzedmiot wspólny4 / 1
Prawo w energetyceprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Audyting energetycznyprzedmiot wspólny15 / 1
Certyfikacja energetycznaprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chłodnictwoprzedmiot wspólny13 / 1
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Cieplne maszyny tłokoweprzedmiot wspólny8 / 1
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ciepłownictwoprzedmiot wspólny12 / 1
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energetyczne wykorzystanie odpadówprzedmiot wspólny14 / 1
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Napędy hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny7 / 1
Sterowanie hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy spawalnictwaprzedmiot wspólny6 / 1
Technologie spajaniaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Powłoki ochronne i zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny5 / 1
Zjawiska korozyjne i podstawy ochronyprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rurociągi przemysłoweprzedmiot wspólny9 / 1
Sieci ciepłowniczeprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sprężarkiprzedmiot wspólny11 / 1
Wentylatoryprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zarządzanie energiąprzedmiot wspólny10 / 1
Zarządzanie środowiskiemprzedmiot wspólny10 / 2