Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Przesyłanie energii elektrycznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przesyłanie energii elektrycznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Zeńczak <Michal.Zenczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Zeńczak <Michal.Zenczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki
W-2Znajomość podstaw elektrotechniki
W-3Znajomość podstawowych praw fizyki związanych z polem elektrycznym i magnetycznym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość składu i zasad funkcjonowania sieci elektroenergetycznych
C-2Umiejętność przeprowadzenia podstawowych obliczeń dla sieci elektroenergetycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1System elektroenergetyczny (SEE), jego skład i zadania2
T-W-2Schematy zastępcze elementów systemu elektroenergetycznego2
T-W-3Straty i spadki napięcia, wykresy wskazowe, straty mocy czynnej i biernej4
T-W-4Obliczanie rozpływów prądów i mocy w sieciach elektroenergetycznych2
T-W-5Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych2
T-W-6Regulacja napięcia i mocy biernej2
T-W-7Nowoczesne techniki przesyłu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z literatury3
A-W-3Przygotowanie do zaliczania7
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej i rozmowy ze studentem

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C32_W01
Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania sieci elektroenergetycznych
ENE_1A_W12C-1T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-7M-1S-1
ENE_1A_C32_W02
Ma wiedzę niezbędną do przeprowadzania podstawowych obliczeń dla sieci elektroenergetycznych
ENE_1A_W12C-2T-W-5, T-W-3, T-W-4M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C32_U01
Umie przeprowadzać podstawowe obliczenia w sieciach elektroenergetycznych
ENE_1A_U11C-2T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C32_W01
Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania sieci elektroenergetycznych
2,0Nie zna elementów wchodzących w skład sieci elektroenergetycznych.
3,0Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę.
3,5Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę. Zna nowoczesne techniki przesyłu.
4,0Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę. Zna podstawy budowy linii elektroenergetycznych i stacji. Zna nowoczesne techniki przesyłu.
4,5Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę. Zna zasady doboru elementów sieci elektroenergetycznych. Zna podstawy budowy linii elektroenergetycznych i stacji. Zna nowoczesne techniki przesyłu.
5,0Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę. Zna parametry znamionowe urzadzeń wchodzących w skład sieci elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć. Zna zasady doboru elementów sieci elektroenergetycznych. Zna podstawy budowy linii elektroenergetycznych i stacji. Zna nowoczesne techniki przesyłu.
ENE_1A_C32_W02
Ma wiedzę niezbędną do przeprowadzania podstawowych obliczeń dla sieci elektroenergetycznych
2,0Nie zna podstawowych zasad funkcjonowania systemu elekenergetycznego
3,0Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz pradów roboczych i zwarciowych w prostych torach elektroenergetycznych
3,5Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz prądów roboczych i zwarciowych w sieciach promieniowych. Zna zasady wyznaczania strat mocy czynnej i biernej
4,0Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz prądów roboczych i zwarciowych w sieciach promieniowych i zamkniętych. Zna zasady wyznaczania strat mocy czynnej i biernej
4,5Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz prądów roboczych i zwarciowych w sieciach promieniowych i zamkniętych. Zna zasady wyznaczania strat mocy czynnej i biernej. Zna metody regulacji napięcia
5,0Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz prądów roboczych i zwarciowych w skomplikowanych układach sieciowych. Zna zasady wyznaczania strat mocy czynnej i biernej. Zna metody regulacji napięcia. Zna zależności pomiędzy poziomami napięć i przepływami mocy biernej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C32_U01
Umie przeprowadzać podstawowe obliczenia w sieciach elektroenergetycznych
2,0Nie potrafi przeprowadzać podstawowych obliczeń w sieci elektroenergetycznej.
3,0Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w torze elektroenergetycznym. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej.
3,5Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w sieci promieniowej. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej.
4,0Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w sieci promieniowej i zamkniętej. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej.
4,5Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w skomplikowanych układach sieciowych. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej.
5,0Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w skomplikowanych układach sieciowych. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej. Potrafi obliczać zmiany napięcia pochodzące od zmian przesyłanej mocy biernej.

Literatura podstawowa

  1. Kinsner K., Sobierajski M., Sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993, 1
  2. Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007, 1
  3. Kacejko P., Machowski J., Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, WN-T, Warszawa, 2002, II

Literatura dodatkowa

  1. Winkler W., Wiszniewski A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemie elektroenergetycznym, WN-T, Warszawa, 2004, II
  2. Kujszczyk S., Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004, II
  3. Kahl T., Sieci elektroenergetyczne, WN-T, Warszawa, 1984, II

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1System elektroenergetyczny (SEE), jego skład i zadania2
T-W-2Schematy zastępcze elementów systemu elektroenergetycznego2
T-W-3Straty i spadki napięcia, wykresy wskazowe, straty mocy czynnej i biernej4
T-W-4Obliczanie rozpływów prądów i mocy w sieciach elektroenergetycznych2
T-W-5Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych2
T-W-6Regulacja napięcia i mocy biernej2
T-W-7Nowoczesne techniki przesyłu1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Uzupełnianie wiedzy z literatury3
A-W-3Przygotowanie do zaliczania7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C32_W01Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania sieci elektroenergetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W12Zna problemy związane z przesyłaniem energii elektrycznej
Cel przedmiotuC-1Znajomość składu i zasad funkcjonowania sieci elektroenergetycznych
Treści programoweT-W-1System elektroenergetyczny (SEE), jego skład i zadania
T-W-2Schematy zastępcze elementów systemu elektroenergetycznego
T-W-6Regulacja napięcia i mocy biernej
T-W-7Nowoczesne techniki przesyłu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej i rozmowy ze studentem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna elementów wchodzących w skład sieci elektroenergetycznych.
3,0Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę.
3,5Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę. Zna nowoczesne techniki przesyłu.
4,0Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę. Zna podstawy budowy linii elektroenergetycznych i stacji. Zna nowoczesne techniki przesyłu.
4,5Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę. Zna zasady doboru elementów sieci elektroenergetycznych. Zna podstawy budowy linii elektroenergetycznych i stacji. Zna nowoczesne techniki przesyłu.
5,0Potrafi wymienić elementy wchodzące w skład sieci elektroenergetycznych i zna ich rolę. Zna parametry znamionowe urzadzeń wchodzących w skład sieci elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć. Zna zasady doboru elementów sieci elektroenergetycznych. Zna podstawy budowy linii elektroenergetycznych i stacji. Zna nowoczesne techniki przesyłu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C32_W02Ma wiedzę niezbędną do przeprowadzania podstawowych obliczeń dla sieci elektroenergetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W12Zna problemy związane z przesyłaniem energii elektrycznej
Cel przedmiotuC-2Umiejętność przeprowadzenia podstawowych obliczeń dla sieci elektroenergetycznych
Treści programoweT-W-5Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych
T-W-3Straty i spadki napięcia, wykresy wskazowe, straty mocy czynnej i biernej
T-W-4Obliczanie rozpływów prądów i mocy w sieciach elektroenergetycznych
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej i rozmowy ze studentem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych zasad funkcjonowania systemu elekenergetycznego
3,0Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz pradów roboczych i zwarciowych w prostych torach elektroenergetycznych
3,5Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz prądów roboczych i zwarciowych w sieciach promieniowych. Zna zasady wyznaczania strat mocy czynnej i biernej
4,0Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz prądów roboczych i zwarciowych w sieciach promieniowych i zamkniętych. Zna zasady wyznaczania strat mocy czynnej i biernej
4,5Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz prądów roboczych i zwarciowych w sieciach promieniowych i zamkniętych. Zna zasady wyznaczania strat mocy czynnej i biernej. Zna metody regulacji napięcia
5,0Zna zasady obliczania strat i spadków napięć oraz prądów roboczych i zwarciowych w skomplikowanych układach sieciowych. Zna zasady wyznaczania strat mocy czynnej i biernej. Zna metody regulacji napięcia. Zna zależności pomiędzy poziomami napięć i przepływami mocy biernej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C32_U01Umie przeprowadzać podstawowe obliczenia w sieciach elektroenergetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U11Umie rozwiązywać proste zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki
Cel przedmiotuC-2Umiejętność przeprowadzenia podstawowych obliczeń dla sieci elektroenergetycznych
Treści programoweT-W-5Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych
T-W-3Straty i spadki napięcia, wykresy wskazowe, straty mocy czynnej i biernej
T-W-4Obliczanie rozpływów prądów i mocy w sieciach elektroenergetycznych
T-W-6Regulacja napięcia i mocy biernej
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie wykładów na podstawie pracy pisemnej i rozmowy ze studentem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi przeprowadzać podstawowych obliczeń w sieci elektroenergetycznej.
3,0Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w torze elektroenergetycznym. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej.
3,5Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w sieci promieniowej. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej.
4,0Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w sieci promieniowej i zamkniętej. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej.
4,5Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w skomplikowanych układach sieciowych. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej.
5,0Potrafi obliczać straty i spadki napięć oraz prądy robocze i zwarciowe w skomplikowanych układach sieciowych. Potrafi wyznaczać straty mocy czynnej i biernej. Potrafi obliczać zmiany napięcia pochodzące od zmian przesyłanej mocy biernej.