Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Energia odpadowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Energia odpadowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksandra Borsukiewicz <Aleksandra.Borsukiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów: termodynamika techniczna, wymiana ciepła

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie źródeł energii odpadowej i metod jej zagospodarowania.
C-2Zapoznanie studentów z układami hybrydowymi konwersji energii.
C-3Ukształtowanie umiejętności doboru najbardziej adekwatnej metody zagospodarowania energii odpadowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe z zakresu układów: wykorzystujących energię odpadową i hybrydowych.15
15
wykłady
T-W-1Przyczyny powstawania energii odpadowej. Zasoby przemysłowej energii odpadowej. Technologie zagospodarowania energii odpadowej wysokotemperaturowej. Kotły odzysknicowe. Wykorzystanie podwyzszonego ciśnienia gazów odlotowych. Technologie zagospodarowania energii odpadowej nisko i sredniotemperaturowej. Zlożone układy odzyskiwania energii odpadowej, układy hybrydowe. Analiza systemowa odzyskiwania przemysłowej energii odpadowej.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajeciach audytoryjnych15
A-A-2Praca własna studenta5
A-A-3Udział w konsultacjach5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładzie15
A-W-2Praca własna studenta10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe, symulacja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie sprawdzianu pisemnego końcowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C24_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wymienić i opisać metody konwersji energii z gazu, wskazać żródła energi odpadowej w przemyśle, zaproponować metode zagospodarowania energii odpadowej.
ENE_1A_W20, ENE_1A_W21C-1, C-2T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C24_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętność oszacowania potencjału źródła energii odpadowej, doboru optymalnej metody zagospodarowani tego typu energii, potrafi sformuować korzyści oraz niedogodności jej stosowania a także oszacować efektywność technologii.
ENE_1A_U09C-3T-A-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C24_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wymienić i opisać metody konwersji energii z gazu, wskazać żródła energi odpadowej w przemyśle, zaproponować metode zagospodarowania energii odpadowej.
2,0uzyskanie poniżej 60% punktów na pisemnym egzaminie końcowym
3,0uzyskanie 61% - 70 % punktów na pisemnym egzaminie końcowym
3,5uzyskanie 71% - 77 % punktów na pisemnym egzaminie końcowym
4,0uzyskanie 78% - 84 % punktów na pisemnym egzaminie końcowym
4,5uzyskanie 85% - 90 % punktów na pisemnym egzaminie końcowym
5,0uzyskanie 91% punktów lub wiecej na pisemnym egzaminie końcowym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C24_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętność oszacowania potencjału źródła energii odpadowej, doboru optymalnej metody zagospodarowani tego typu energii, potrafi sformuować korzyści oraz niedogodności jej stosowania a także oszacować efektywność technologii.
2,0uzyskanie poniżej 60% punktów na kolokwium
3,0uzyskanie 61% - 70 % punktów na kolokwium
3,5uzyskanie 71% - 77 % punktów na kolokwium
4,0uzyskanie 78% - 84 % punktów na kolokwium
4,5uzyskanie 85% - 90 % punktów na kolokwium
5,0uzyskanie 91% i wiecej punktów na kolokwium

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Przemysłowa energia odpadowa, WNT, Warszawa, 1993
  2. Rosiński Marian, Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008
  3. Szargut J, Ziebika A., Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności- Elektrociepłowanie, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2007
  4. Praca zbiorowa, Energetyka gazowa, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Chmielniak T, Technologie energetyczne, WNT, Warzszawa, 2008
  2. Praca zbiorowa, Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik, Tarbonus, Kraków, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe z zakresu układów: wykorzystujących energię odpadową i hybrydowych.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przyczyny powstawania energii odpadowej. Zasoby przemysłowej energii odpadowej. Technologie zagospodarowania energii odpadowej wysokotemperaturowej. Kotły odzysknicowe. Wykorzystanie podwyzszonego ciśnienia gazów odlotowych. Technologie zagospodarowania energii odpadowej nisko i sredniotemperaturowej. Zlożone układy odzyskiwania energii odpadowej, układy hybrydowe. Analiza systemowa odzyskiwania przemysłowej energii odpadowej.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajeciach audytoryjnych15
A-A-2Praca własna studenta5
A-A-3Udział w konsultacjach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładzie15
A-W-2Praca własna studenta10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C24_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wymienić i opisać metody konwersji energii z gazu, wskazać żródła energi odpadowej w przemyśle, zaproponować metode zagospodarowania energii odpadowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W20Zna źródła i zasady wykorzystania energii odpadowej
ENE_1A_W21Zna zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie źródeł energii odpadowej i metod jej zagospodarowania.
C-2Zapoznanie studentów z układami hybrydowymi konwersji energii.
Treści programoweT-W-1Przyczyny powstawania energii odpadowej. Zasoby przemysłowej energii odpadowej. Technologie zagospodarowania energii odpadowej wysokotemperaturowej. Kotły odzysknicowe. Wykorzystanie podwyzszonego ciśnienia gazów odlotowych. Technologie zagospodarowania energii odpadowej nisko i sredniotemperaturowej. Zlożone układy odzyskiwania energii odpadowej, układy hybrydowe. Analiza systemowa odzyskiwania przemysłowej energii odpadowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0uzyskanie poniżej 60% punktów na pisemnym egzaminie końcowym
3,0uzyskanie 61% - 70 % punktów na pisemnym egzaminie końcowym
3,5uzyskanie 71% - 77 % punktów na pisemnym egzaminie końcowym
4,0uzyskanie 78% - 84 % punktów na pisemnym egzaminie końcowym
4,5uzyskanie 85% - 90 % punktów na pisemnym egzaminie końcowym
5,0uzyskanie 91% punktów lub wiecej na pisemnym egzaminie końcowym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C24_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętność oszacowania potencjału źródła energii odpadowej, doboru optymalnej metody zagospodarowani tego typu energii, potrafi sformuować korzyści oraz niedogodności jej stosowania a także oszacować efektywność technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności doboru najbardziej adekwatnej metody zagospodarowania energii odpadowej.
Treści programoweT-A-1Przykłady obliczeniowe z zakresu układów: wykorzystujących energię odpadową i hybrydowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe, symulacja.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie sprawdzianu pisemnego końcowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0uzyskanie poniżej 60% punktów na kolokwium
3,0uzyskanie 61% - 70 % punktów na kolokwium
3,5uzyskanie 71% - 77 % punktów na kolokwium
4,0uzyskanie 78% - 84 % punktów na kolokwium
4,5uzyskanie 85% - 90 % punktów na kolokwium
5,0uzyskanie 91% i wiecej punktów na kolokwium