Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Technologie spajania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie spajania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Nowacki <Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z nowowoczesnymi technologiami spawania i technikami spajania materiałów zaawansowanych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Spawanie drutami rdzeniowymi2
T-L-2Spawanie plazmowe i mikroplazmowe2
T-L-3Spawanie laserowe i elektronowe1
T-L-4Nowoczesne metody zgrzewania2
T-L-5Wysokowydajne metody spawania2
T-L-6Spawanie zmechanizowane, zautomatyzowane i zrobotyzowane2
T-L-7Lutowanie próżniowe2
T-L-8Nowoczesne metody badania spoin2
15
wykłady
T-W-1Nowoczesne metody spajania - charakterystyka ogólna1
T-W-2Techniki spawania MMa, GTA i GMA1
T-W-3Techniki lutowana i klejenia2
T-W-4Spawalnicze powłoki ochronne w energetyce2
T-W-5Zgrzewanie FW, FSW, ultradźwiekowe, termokompresyjne i ultratermokompresyjne2
T-W-6Spawalność stali w energetyce2
T-W-7Spawanie elektronowe i laserowe1
T-W-8Spajanie zaawansowanych tworzyw metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów2
T-W-9Wady i niezgodności złączy spawanych1
T-W-10Badania i odbiory konstrukcji spawanych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie raportów z wynikami i analiza wyników5
A-L-3Przygotowanie sie do kowlokwiów cząstkowych i końcowego5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury3
A-W-3Przgotowanie sie do kolokwium7
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwkwium pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C11-1_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
ENE_1A_W05, ENE_1A_W07C-1T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-4, T-W-10, T-W-1, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-2, T-W-7M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C11-1_U01
potrafi zaprojektować wyrób z wykorzystaniem technik spajania
ENE_1A_U06C-1T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-4, T-W-10, T-W-1, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-2, T-W-7M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C11-1_K01
potrafi określić priorytety dotyczące wyboru właściwego rozwiązania problemu doboru materiału dla zadanych warunków eksploatacji
ENE_1A_K07C-1T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-4, T-W-10, T-W-1, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-2, T-W-7M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C11-1_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C11-1_U01
potrafi zaprojektować wyrób z wykorzystaniem technik spajania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student wykazuje podstawową orietację w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5student wykazuje ogólną orientacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
4,0student potrafi formułować i testować proste problemy z zakresu przedmiotu
4,5student potrafi formułować i testować średnio trudne problemy z zakresu przedmiotu
5,0student potrafi sprawnie rozwiązywać problemy w oparciu o zdobyta wiedzę w ramach przedmiotu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C11-1_K01
potrafi określić priorytety dotyczące wyboru właściwego rozwiązania problemu doboru materiału dla zadanych warunków eksploatacji
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

  1. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
  2. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
  3. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Spawanie drutami rdzeniowymi2
T-L-2Spawanie plazmowe i mikroplazmowe2
T-L-3Spawanie laserowe i elektronowe1
T-L-4Nowoczesne metody zgrzewania2
T-L-5Wysokowydajne metody spawania2
T-L-6Spawanie zmechanizowane, zautomatyzowane i zrobotyzowane2
T-L-7Lutowanie próżniowe2
T-L-8Nowoczesne metody badania spoin2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Nowoczesne metody spajania - charakterystyka ogólna1
T-W-2Techniki spawania MMa, GTA i GMA1
T-W-3Techniki lutowana i klejenia2
T-W-4Spawalnicze powłoki ochronne w energetyce2
T-W-5Zgrzewanie FW, FSW, ultradźwiekowe, termokompresyjne i ultratermokompresyjne2
T-W-6Spawalność stali w energetyce2
T-W-7Spawanie elektronowe i laserowe1
T-W-8Spajanie zaawansowanych tworzyw metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów2
T-W-9Wady i niezgodności złączy spawanych1
T-W-10Badania i odbiory konstrukcji spawanych1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie raportów z wynikami i analiza wyników5
A-L-3Przygotowanie sie do kowlokwiów cząstkowych i końcowego5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury3
A-W-3Przgotowanie sie do kolokwium7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C11-1_W01Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W05Zna zasady mechaniki, techniki połączeń, metody analizy wytrzymałościowej, metody obliczeń projektowych wybranych podstawowych konstrukcji mechanicznych
ENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z nowowoczesnymi technologiami spawania i technikami spajania materiałów zaawansowanych
Treści programoweT-L-5Wysokowydajne metody spawania
T-L-1Spawanie drutami rdzeniowymi
T-L-2Spawanie plazmowe i mikroplazmowe
T-L-3Spawanie laserowe i elektronowe
T-L-4Nowoczesne metody zgrzewania
T-L-6Spawanie zmechanizowane, zautomatyzowane i zrobotyzowane
T-L-7Lutowanie próżniowe
T-L-8Nowoczesne metody badania spoin
T-W-4Spawalnicze powłoki ochronne w energetyce
T-W-10Badania i odbiory konstrukcji spawanych
T-W-1Nowoczesne metody spajania - charakterystyka ogólna
T-W-9Wady i niezgodności złączy spawanych
T-W-3Techniki lutowana i klejenia
T-W-5Zgrzewanie FW, FSW, ultradźwiekowe, termokompresyjne i ultratermokompresyjne
T-W-6Spawalność stali w energetyce
T-W-8Spajanie zaawansowanych tworzyw metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów
T-W-2Techniki spawania MMa, GTA i GMA
T-W-7Spawanie elektronowe i laserowe
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwkwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C11-1_U01potrafi zaprojektować wyrób z wykorzystaniem technik spajania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z nowowoczesnymi technologiami spawania i technikami spajania materiałów zaawansowanych
Treści programoweT-L-5Wysokowydajne metody spawania
T-L-1Spawanie drutami rdzeniowymi
T-L-2Spawanie plazmowe i mikroplazmowe
T-L-3Spawanie laserowe i elektronowe
T-L-4Nowoczesne metody zgrzewania
T-L-6Spawanie zmechanizowane, zautomatyzowane i zrobotyzowane
T-L-7Lutowanie próżniowe
T-L-8Nowoczesne metody badania spoin
T-W-4Spawalnicze powłoki ochronne w energetyce
T-W-10Badania i odbiory konstrukcji spawanych
T-W-1Nowoczesne metody spajania - charakterystyka ogólna
T-W-9Wady i niezgodności złączy spawanych
T-W-3Techniki lutowana i klejenia
T-W-5Zgrzewanie FW, FSW, ultradźwiekowe, termokompresyjne i ultratermokompresyjne
T-W-6Spawalność stali w energetyce
T-W-8Spajanie zaawansowanych tworzyw metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów
T-W-2Techniki spawania MMa, GTA i GMA
T-W-7Spawanie elektronowe i laserowe
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwkwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student wykazuje podstawową orietację w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5student wykazuje ogólną orientacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
4,0student potrafi formułować i testować proste problemy z zakresu przedmiotu
4,5student potrafi formułować i testować średnio trudne problemy z zakresu przedmiotu
5,0student potrafi sprawnie rozwiązywać problemy w oparciu o zdobyta wiedzę w ramach przedmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C11-1_K01potrafi określić priorytety dotyczące wyboru właściwego rozwiązania problemu doboru materiału dla zadanych warunków eksploatacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z nowowoczesnymi technologiami spawania i technikami spajania materiałów zaawansowanych
Treści programoweT-L-5Wysokowydajne metody spawania
T-L-1Spawanie drutami rdzeniowymi
T-L-2Spawanie plazmowe i mikroplazmowe
T-L-3Spawanie laserowe i elektronowe
T-L-4Nowoczesne metody zgrzewania
T-L-6Spawanie zmechanizowane, zautomatyzowane i zrobotyzowane
T-L-7Lutowanie próżniowe
T-L-8Nowoczesne metody badania spoin
T-W-4Spawalnicze powłoki ochronne w energetyce
T-W-10Badania i odbiory konstrukcji spawanych
T-W-1Nowoczesne metody spajania - charakterystyka ogólna
T-W-9Wady i niezgodności złączy spawanych
T-W-3Techniki lutowana i klejenia
T-W-5Zgrzewanie FW, FSW, ultradźwiekowe, termokompresyjne i ultratermokompresyjne
T-W-6Spawalność stali w energetyce
T-W-8Spajanie zaawansowanych tworzyw metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów
T-W-2Techniki spawania MMa, GTA i GMA
T-W-7Spawanie elektronowe i laserowe
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwkwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków