Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy spawalnictwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy spawalnictwa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Nowacki <Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki, chemii i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z technikami łączenia tworzyw konstrukcyjnych
C-2Ukształtowanie umiejętności doboru optymalnego procesu spajania dla zadanego materiału i warunków eksploatacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Spawanie MMA2
T-L-2Spawanie SAW2
T-L-3Spawanie GTA i GMA3
T-L-4Spawanie PTA2
T-L-5Zgrzewanie, lutowanie, klejenie2
T-L-6Cięcie2
T-L-7Odkształcenia i pęknięcia spawalnicze2
15
wykłady
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka metod spajania2
T-W-2Źródła ciepła w procesie spajania ich charakterystyka statyczna i dynamiczna2
T-W-3Fizyka elektrycznego łuku spawalniczego, regulacja i samoregulacja łuku2
T-W-4Osłona pola spawania: otulina, topnik, gazy ochronne obojętne i aktywne1
T-W-5Przygotowanie do spawania, rodzaje spoin i złączy, pozycje spawania2
T-W-6Materiałowe i technologiczne aspekty spawania łukowego2
T-W-7Zgrzewanie oprowe, tarciowe FW i FSW oraz ultradźwiękowe2
T-W-8Lutowanie i klejenie2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie raportów z wynikami badań i analiza wyników5
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego5
25
wykłady
A-W-1Uczestnistwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury3
A-W-3Przygotowanie się do kolokwiów7
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokium w połowie semstru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C11-2_W01
Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów technologicznych kształtowania struktury i właściwości materiałów w wyniku spajania
ENE_1A_W07C-2, C-1T-L-2, T-L-5, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-3M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C11-2_U01
potrafi dobrać technologię spawania, zgrzewania, lutowania materiałów
ENE_1A_U06C-2, C-1T-L-2, T-L-5, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-3M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C11-2_K01
Potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy
ENE_1A_K07C-2, C-1T-L-2, T-L-5, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-3M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C11-2_W01
Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów technologicznych kształtowania struktury i właściwości materiałów w wyniku spajania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C11-2_U01
potrafi dobrać technologię spawania, zgrzewania, lutowania materiałów
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C11-2_K01
Potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

  1. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008
  2. Żebrowski H., Techniki wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Spawanie MMA2
T-L-2Spawanie SAW2
T-L-3Spawanie GTA i GMA3
T-L-4Spawanie PTA2
T-L-5Zgrzewanie, lutowanie, klejenie2
T-L-6Cięcie2
T-L-7Odkształcenia i pęknięcia spawalnicze2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka metod spajania2
T-W-2Źródła ciepła w procesie spajania ich charakterystyka statyczna i dynamiczna2
T-W-3Fizyka elektrycznego łuku spawalniczego, regulacja i samoregulacja łuku2
T-W-4Osłona pola spawania: otulina, topnik, gazy ochronne obojętne i aktywne1
T-W-5Przygotowanie do spawania, rodzaje spoin i złączy, pozycje spawania2
T-W-6Materiałowe i technologiczne aspekty spawania łukowego2
T-W-7Zgrzewanie oprowe, tarciowe FW i FSW oraz ultradźwiękowe2
T-W-8Lutowanie i klejenie2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie raportów z wynikami badań i analiza wyników5
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnistwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury3
A-W-3Przygotowanie się do kolokwiów7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C11-2_W01Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów technologicznych kształtowania struktury i właściwości materiałów w wyniku spajania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności doboru optymalnego procesu spajania dla zadanego materiału i warunków eksploatacji
C-1Zapoznanie z technikami łączenia tworzyw konstrukcyjnych
Treści programoweT-L-2Spawanie SAW
T-L-5Zgrzewanie, lutowanie, klejenie
T-L-3Spawanie GTA i GMA
T-L-4Spawanie PTA
T-L-1Spawanie MMA
T-L-6Cięcie
T-L-7Odkształcenia i pęknięcia spawalnicze
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka metod spajania
T-W-4Osłona pola spawania: otulina, topnik, gazy ochronne obojętne i aktywne
T-W-7Zgrzewanie oprowe, tarciowe FW i FSW oraz ultradźwiękowe
T-W-2Źródła ciepła w procesie spajania ich charakterystyka statyczna i dynamiczna
T-W-6Materiałowe i technologiczne aspekty spawania łukowego
T-W-5Przygotowanie do spawania, rodzaje spoin i złączy, pozycje spawania
T-W-8Lutowanie i klejenie
T-W-3Fizyka elektrycznego łuku spawalniczego, regulacja i samoregulacja łuku
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokium w połowie semstru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C11-2_U01potrafi dobrać technologię spawania, zgrzewania, lutowania materiałów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności doboru optymalnego procesu spajania dla zadanego materiału i warunków eksploatacji
C-1Zapoznanie z technikami łączenia tworzyw konstrukcyjnych
Treści programoweT-L-2Spawanie SAW
T-L-5Zgrzewanie, lutowanie, klejenie
T-L-3Spawanie GTA i GMA
T-L-4Spawanie PTA
T-L-1Spawanie MMA
T-L-6Cięcie
T-L-7Odkształcenia i pęknięcia spawalnicze
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka metod spajania
T-W-4Osłona pola spawania: otulina, topnik, gazy ochronne obojętne i aktywne
T-W-7Zgrzewanie oprowe, tarciowe FW i FSW oraz ultradźwiękowe
T-W-2Źródła ciepła w procesie spajania ich charakterystyka statyczna i dynamiczna
T-W-6Materiałowe i technologiczne aspekty spawania łukowego
T-W-5Przygotowanie do spawania, rodzaje spoin i złączy, pozycje spawania
T-W-8Lutowanie i klejenie
T-W-3Fizyka elektrycznego łuku spawalniczego, regulacja i samoregulacja łuku
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokium w połowie semstru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C11-2_K01Potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K07Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauki i techniki
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności doboru optymalnego procesu spajania dla zadanego materiału i warunków eksploatacji
C-1Zapoznanie z technikami łączenia tworzyw konstrukcyjnych
Treści programoweT-L-2Spawanie SAW
T-L-5Zgrzewanie, lutowanie, klejenie
T-L-3Spawanie GTA i GMA
T-L-4Spawanie PTA
T-L-1Spawanie MMA
T-L-6Cięcie
T-L-7Odkształcenia i pęknięcia spawalnicze
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka metod spajania
T-W-4Osłona pola spawania: otulina, topnik, gazy ochronne obojętne i aktywne
T-W-7Zgrzewanie oprowe, tarciowe FW i FSW oraz ultradźwiękowe
T-W-2Źródła ciepła w procesie spajania ich charakterystyka statyczna i dynamiczna
T-W-6Materiałowe i technologiczne aspekty spawania łukowego
T-W-5Przygotowanie do spawania, rodzaje spoin i złączy, pozycje spawania
T-W-8Lutowanie i klejenie
T-W-3Fizyka elektrycznego łuku spawalniczego, regulacja i samoregulacja łuku
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokium w połowie semstru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków