Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S1)

Sylabus przedmiotu Technologie i urządzenia do oczyszczania spalin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie i urządzenia do oczyszczania spalin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,59zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii
W-2Podstawy fizyki
W-3Podstawy termodynamiki
W-4Technologie spalania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studenta z technologiami i urządzeniami do oczyszczania spalin.
C-2Celem zajęć laboratoryjnych jest praktyczne zapoznanie studentów z różnymi instalacjami do oczyszczania spalin.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Celem zajęc jest zapoznanie studentów z urządzeniami i technologiami oczyszczania spalin15
15
wykłady
T-W-1Procesy spalania, jako główne źródło zanieczyszczenia środowiska Zanieczyszczenia powietrza: kryteria podziału, mechanizmy powstawania, charakterystyka najważniejszych zanieczyszczeń.. Odpylanie gazów. Zasady odpylania gazów, kryteria doboru odpylaczy, rodzaje odpylaczy: grawitacyjne, inercyjno-uderzeniowe, odśrodkowe, filtracyjne, elektrofiltry, odpylacze mokre. Metody odsiarczania spalin: sucha, półsucha, mokra oraz wiązki elektronowej i inne. Ograniczenie emisji tlenków azotu na etapie procesu spalania, usuwanie tlenków azotu ze spalin. Metody ograniczania toksyczności spalin w silnikach spalinowych: z zapłonem samoczynnym, iskrowym oraz silnikach turbinowych.Katalizatory samochodowe.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zaliczania zajęć praktycznych.10
25
wykłady
A-W-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.15
A-W-2Praca własna studenta,związana z przygotowaniem sie do zaliczenia kursu.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podajaca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia w elektrociepłowni.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Raport z zajęć praktycznych w elektrociepłowni.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C28_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęc student powinien mieć wiedze na temat zanieczyszczeń powietrza oraz gazów spalinowych, powinien znać różne technologie i urządzenia do oczyszcznia spalin.
ENE_1A_W07, ENE_1A_W14, ENE_1A_W27, ENE_1A_W28C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C28_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinein umieć zidentyfikowac zanieczyszczenia powietrza oraz spalin, dobrac własciwe technlogie i urządzenia do oczyszczania spalin.
ENE_1A_U08, ENE_1A_U10C-2T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C28_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęc student nabędzie zdolnosci zastosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejetności w praktyce.
ENE_1A_K01, ENE_1A_K02C-2T-W-1, T-L-1M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C28_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęc student powinien mieć wiedze na temat zanieczyszczeń powietrza oraz gazów spalinowych, powinien znać różne technologie i urządzenia do oczyszcznia spalin.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C28_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinein umieć zidentyfikowac zanieczyszczenia powietrza oraz spalin, dobrac własciwe technlogie i urządzenia do oczyszczania spalin.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C28_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęc student nabędzie zdolnosci zastosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejetności w praktyce.
2,0
3,0minimum 60% maksymalnej liczby punktów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gronowicz j, Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Politechnika Poznańska ; Instytut Technologii Eksploatacji, Poznań ; Radom, 2004
  2. J.Konieczyński, Oczyszczanie gazów odlotowych, Politechnika Śląska, Gliwice, 1993
  3. Kucowski J.,Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa, 1994
  4. Warych J., Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura., WNT, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Bazy danych prenumerowane na uczelni, Knovel Books, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Celem zajęc jest zapoznanie studentów z urządzeniami i technologiami oczyszczania spalin15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Procesy spalania, jako główne źródło zanieczyszczenia środowiska Zanieczyszczenia powietrza: kryteria podziału, mechanizmy powstawania, charakterystyka najważniejszych zanieczyszczeń.. Odpylanie gazów. Zasady odpylania gazów, kryteria doboru odpylaczy, rodzaje odpylaczy: grawitacyjne, inercyjno-uderzeniowe, odśrodkowe, filtracyjne, elektrofiltry, odpylacze mokre. Metody odsiarczania spalin: sucha, półsucha, mokra oraz wiązki elektronowej i inne. Ograniczenie emisji tlenków azotu na etapie procesu spalania, usuwanie tlenków azotu ze spalin. Metody ograniczania toksyczności spalin w silnikach spalinowych: z zapłonem samoczynnym, iskrowym oraz silnikach turbinowych.Katalizatory samochodowe.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zaliczania zajęć praktycznych.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.15
A-W-2Praca własna studenta,związana z przygotowaniem sie do zaliczenia kursu.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C28_W01W wyniku przeprowadzonych zajęc student powinien mieć wiedze na temat zanieczyszczeń powietrza oraz gazów spalinowych, powinien znać różne technologie i urządzenia do oczyszcznia spalin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W14Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w zastosowaniu do maszyn i urządzeń energetycznych
ENE_1A_W27Zna aktualne kierunki rozwoju energetyki
ENE_1A_W28Zna technologie spalania
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć laboratoryjnych jest praktyczne zapoznanie studentów z różnymi instalacjami do oczyszczania spalin.
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studenta z technologiami i urządzeniami do oczyszczania spalin.
Treści programoweT-W-1Procesy spalania, jako główne źródło zanieczyszczenia środowiska Zanieczyszczenia powietrza: kryteria podziału, mechanizmy powstawania, charakterystyka najważniejszych zanieczyszczeń.. Odpylanie gazów. Zasady odpylania gazów, kryteria doboru odpylaczy, rodzaje odpylaczy: grawitacyjne, inercyjno-uderzeniowe, odśrodkowe, filtracyjne, elektrofiltry, odpylacze mokre. Metody odsiarczania spalin: sucha, półsucha, mokra oraz wiązki elektronowej i inne. Ograniczenie emisji tlenków azotu na etapie procesu spalania, usuwanie tlenków azotu ze spalin. Metody ograniczania toksyczności spalin w silnikach spalinowych: z zapłonem samoczynnym, iskrowym oraz silnikach turbinowych.Katalizatory samochodowe.
T-L-1Celem zajęc jest zapoznanie studentów z urządzeniami i technologiami oczyszczania spalin
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia w elektrociepłowni.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Raport z zajęć praktycznych w elektrociepłowni.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C28_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinein umieć zidentyfikowac zanieczyszczenia powietrza oraz spalin, dobrac własciwe technlogie i urządzenia do oczyszczania spalin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U08Umie praktycznie wykorzystać prawa termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów do opisu procesów przemysłowych
ENE_1A_U10Umie dobrać w procesie projektowania urządzenia energetyczne stosowane w przemyśle
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć laboratoryjnych jest praktyczne zapoznanie studentów z różnymi instalacjami do oczyszczania spalin.
Treści programoweT-W-1Procesy spalania, jako główne źródło zanieczyszczenia środowiska Zanieczyszczenia powietrza: kryteria podziału, mechanizmy powstawania, charakterystyka najważniejszych zanieczyszczeń.. Odpylanie gazów. Zasady odpylania gazów, kryteria doboru odpylaczy, rodzaje odpylaczy: grawitacyjne, inercyjno-uderzeniowe, odśrodkowe, filtracyjne, elektrofiltry, odpylacze mokre. Metody odsiarczania spalin: sucha, półsucha, mokra oraz wiązki elektronowej i inne. Ograniczenie emisji tlenków azotu na etapie procesu spalania, usuwanie tlenków azotu ze spalin. Metody ograniczania toksyczności spalin w silnikach spalinowych: z zapłonem samoczynnym, iskrowym oraz silnikach turbinowych.Katalizatory samochodowe.
T-L-1Celem zajęc jest zapoznanie studentów z urządzeniami i technologiami oczyszczania spalin
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca- wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia w elektrociepłowni.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Raport z zajęć praktycznych w elektrociepłowni.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C28_K01W wyniku przeprowadzonych zajęc student nabędzie zdolnosci zastosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejetności w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ENE_1A_K02Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej; w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć laboratoryjnych jest praktyczne zapoznanie studentów z różnymi instalacjami do oczyszczania spalin.
Treści programoweT-W-1Procesy spalania, jako główne źródło zanieczyszczenia środowiska Zanieczyszczenia powietrza: kryteria podziału, mechanizmy powstawania, charakterystyka najważniejszych zanieczyszczeń.. Odpylanie gazów. Zasady odpylania gazów, kryteria doboru odpylaczy, rodzaje odpylaczy: grawitacyjne, inercyjno-uderzeniowe, odśrodkowe, filtracyjne, elektrofiltry, odpylacze mokre. Metody odsiarczania spalin: sucha, półsucha, mokra oraz wiązki elektronowej i inne. Ograniczenie emisji tlenków azotu na etapie procesu spalania, usuwanie tlenków azotu ze spalin. Metody ograniczania toksyczności spalin w silnikach spalinowych: z zapłonem samoczynnym, iskrowym oraz silnikach turbinowych.Katalizatory samochodowe.
T-L-1Celem zajęc jest zapoznanie studentów z urządzeniami i technologiami oczyszczania spalin
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia w elektrociepłowni.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Raport z zajęć praktycznych w elektrociepłowni.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0minimum 60% maksymalnej liczby punktów
3,5
4,0
4,5
5,0